İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Ayetullah Hamanei:

Hiçbir akıllı insan Amerikalıların yardımını kabul etmez

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İran halkına hitap ettiği canlı yayında, Amerikalı yetkililere asla güvenilmeyeceğini belirterek, "Amerikalılar korona virüsü üretmekle suçlandığı halde hangi akıllı insan bu ülkenin yardımını kabul eder?" dedi.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Pazar günü televizyon kanalında büyük ve onurlu İran milletine hitaben yaptığı konuşmada, yüce Allah’tan korona virüs hastalığını bir an önce İran milleti ve tüm beşeriyetin başından bertaraf etmesini dileyerek ve tüm vatandaşların sağlık kuralları ve tavsiyelerine uyma zaruretine vurgu yaparak, İslam Peygamberi’nin -s- Biset hakikatine dayalı reçete, tarih boyunca beşeriyeti kurtaran reçete olduğunu, başta sabır ve direniş olmak üzere Biset hakikatlerine amel etmek, İran milletini kalkınma ve iktidar zirvesine ulaştıracak tek yol olduğunu belirtti.

Ayetullah Hamanei her yılın başında ilk konuşmasını kutsal Rezevi külliye’de yaptığını hatırlatarak şöyle dedi:

Bu yıl vatandaşlarla kutsal Rezevi külliyede buluşmaktan mahrum kaldık, ama gönlümüz her daim olduğu gibi İmam Rıza’yı -s- anmaktadır.

Ayetullah Hamanei büyük Biset bayramı kutlarken, bir kez daha Nevruz bayramını ve ilkbaharın gelişini tebrik ederek şöyle ekledi:

Büyük ve muazzam Biset hadisesi, yüce Allah Kur'an'ı Kerim’de buyurduğu üzere tüm büyük peygamberlerden son resul Hz. Muhammed’in -s- Biseti sırasında ona iman etme ve ayrıca o hazreti ümmetlerine tavsiye ederek İslam Peygamberi’ne -s- iman etmelerine yardımcı olmaları yönünde söz alacak önemli bir hadisedir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İslam marifetleri Biset olayının çok önemli hakikatleri arasında yer aldığını belirterek şöyle buyurdu:

İslam marifetlerinde bu semavi dinin varlık alemi, insan, Allah tealanın zatı, insanların dünya ahiret yolu ve diğer esaslı meselelerin hakkındaki görüşleri açıkça beyan edilmiştir.

Ayetullah Hamanei İslam’ın bireysel ve sosyal ahlak ve özgürlük, sosyal adalet ve yaşam tarzı gibi diğer yaşam kavramları hakkında görüşü de İslam Peygamberi’nin -ks- Biset hakikatlerinin önemli bir bölümünü oluşturduğunu belirterek şöyle ekledi:

Tüm insanlar ve beşeri camia bu değerlere amel ettikleri takdirde yaşamın hakiki ve tatlı manasını idrak edecektir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bazıları özgürlük ve sosyal adalet gibi kavramların çıkış noktası Batı olduğunu zannediyor; Batı sadece son üç dört asırda bu kavramlarla tanıştı; oysa İslam dini bundan 14 asır önce bu kavramları beşeriyete hibe etti ve Batılıların samimiyetsiz davranışlarının aksine, asrı saadette bu kavramları nerede mümkün olmuşsa, gerçekleştirmişti.

Ayetullah Hamanei bireysel ve sosyal alanlarda olur olmazlarla ilgili hükümlerin toplamı da Biset hakikatleri arasında yer aldığını, bu hükümler İslami maariflerden kaynaklandığını ve değerlerle örtüştüğünü ve insanın ilerlemesine yardımcı olduğunu vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İslami devleti kurmak, Biset hakikatlerinin gerçekleşmesi için zaruri olduğunu belirterek şöyle dedi:

Eğer siyasi iktidar şekillenmezse, zorbalar, müstekbirler, özgürlük ve adalet karşıtları ve beşerin tüm düşmanları ve yine tembellik gibi bazı özellikler İslami kavramlar, değerler ve ahkamın gerçekleşmesine ve insanların kurtuluş ve kalkınma yolunda ilerlemelerine müsaade etmez. Nitekim bu yüzden Allah Resulü -s- ilk fırsatta Medine’ye hicret ettikten sonra İslami devleti kurdu.

Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

İmam Humeyni -ks- İslam hakikatlerini derin bir şekilde idrak ederek, kesin bir şekilde Biset reçetesini uyguladı ve derin ve tevekküle dayalı imanı ve mümin İran halkına dayanarak, fasık ve zalim Pehlevi rejimine karşı kıyam etti ve İslami nizamı kurdu ve böylece İslam maarifi ve değerleri ve Biset ahkamına göre İran milletini kurtuluş ve saadet yoluna yönlendirdi.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, İmam Humeyni’nin -ks- İran milletinin iman gücüne dayanması İslami nizamı kurmakta başarılı olmasına vesile olduğunu belirterek şöyle ekledi:

İran milletinin bazı görece durumlara rağmen derin ve güçlü bir imana sahip oldukları bir gerçektir ve İmam Humeyni -ks- de bu güzel hakikatin bilincinde hareket ederek İslam inkılabı mucizesini gerçekleştirdi.

Ayetullah Hamanei İslam’ın özellikle Bisetin ilk yıllarında ilerlemesi, hakikatlerinin köklü olmasından kaynaklandığını belirterek şöyle devam etti:

İslam’ın doğası ilerlemek ve daha da güçlenmektir. Eğer bugün Biset reçetesine samimi bir şekilde amel edecek olursak, İran’a çeşitli alanlarda zirvelere taşıyabilir ve daha uzak bir ufukta İslami medeniyeti gerçekleştirebiliriz.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında yüce Allah’ın Kur'an'ı Kerim’de ilahi peygamberler ve özellikle İslam Peygamberi’ne -s- karşı geniş çaplı düşmanlıklara temas ederek, İslam nizamla geniş muhalefete şaşırmamak gerektiğini kaydetti.

Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

İran İslam Cumhuriyeti nizamının düşmanları arasında Amerika en habis ve en büyük düşmandır; zira Amerikalı yetkililer yalancılık, tamah, utanmazlık ve sahtekarlık gibi en kötü ahlaki rezillikleri olan, üstelik zalim, terörist ve şiddetle acımasız ve taş yürekli zümredir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında şöyle buyurdu:

Allah teala Bisetin ta başında İslam Peygamberi’ne -s- düşmanlıklarla mücadele için direnme, direniş, titiz hesaplarını düşmanların hilesine rağmen değiştirmeme, yüksek moralle belirlenen yüce hedeflere doğru ilerleme ve yoluna devam etme anlamına gelen sabır reçetesi vurdu.

Ayetullah Hamanei, sabır ve direniş, akıl, tedbir ve istişare ile birlikte olursa zafer kesin olacağını belirterek şöyle dedi:

Sabretmek teslim olmamak, zafiyet ve kuşkuyu kapılmamaktır. Gerçi bazen bazı yetkililer sabırsızlık yaparak, ya da sözde aydınlardan bazıları sabırsızlık ederek düşmanla iş birliği sınırına kadar ilerlemiştir.

Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Sabırsız insanların karşı noktası çok sayıda genç ve mümin insanlardır ki, kültürel, bilimsel, teknolojik ve siyasal alanlarda uluslararası şuura sahiptir ve sayıları her geçen gün de artmaktadır. Sabretmek teslim olmamak ve büyük şecaat ve tedbirle düşmanı engellemek ve mağlup etmek demektir.

Ülkenin sürekli güçlenmesi üzerine yaptığı vurguları hatırlatan İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, güçlenmek sadece askeri ve savunma alanları ile sınırlı olmadığını, güçlenmek iktisadi, bilimsel, propaganda, kültürel ve siyasi alanları da kapsadığını kaydetti.

Ayetullah Hamanei güçlenmek bazı araç gereçleri gerektirdiğini belirterek şöyle devam etti:

Bu araç gereçlerden biri ülkenin genç nüfuzunu korumaktır ve bu yüzden son yıllarda defalarca bu konuya vurgu yapılmıştır.

Ayetullah Hamanei sanal ortamda güçlenmek ve sağlık ve son zamanlarda büyük ilerlemelerin kaydedildiği tedavi alanlarında üstünlük sağlamak, güçlenmenin diğer bazı araç gereçleri olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

Üretimde sıçrama da güçlenmenin bir başka araç gerecidir, ki bunun için kaçakçılık ve orantısız ithalatın önüne geçilmesi, üreticilerin teşvik edilmesi ve devlet desteklerini kötüye kullananlar hakkında yargı sürecinin başlatılması, bu yıl yapılması gereken işlerdir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde son günlerde pandemi ilan edilen korona virüs salgınına işaretle şöyle dedi:

Bu virüs hemen hemen tüm dünyayı etkiledi, ama bazı ülkeler bu hastalık ve kayıpları hakkında gerçekleri söylerken, bazıları da gizli tutuyor. Kur'an'ı Kerim korku ve dehşete kapılmak, iktisadi sorunlar ve insanların ölümüne yol açtığını buyururken, Allah teala korku ve dehşete kapılmamak için sabretmeyi tavsiye buyuruyor. Burada sabır, işleri doğru ve akılcı yapmak, yani kendi hayatımızı ve başka insanların canını korumak ve bu tehlikeli hastalığı kontrol altına almak için yetkililerin tavsiyelerine uymaktır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Amerikalı yetkililerin bir kaç kez İran talep ettiği takdirde ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunacakları yönündeki açıklamalarına işaretle şöyle dedi:

Amerikalı yetkililerin bu sözleri çok tuhaf, zira kendileri bu hastalıkla baş etmekte ilaç ve tıbbi teçhizat sıkıntısı çekiyor, bazı yetkilileri açıkça korkunç yetersizlikten söz ediyor. Amerikalı yetkililer yeterli imkanları varsa önce kendi halkının imdadına yetişsin.

Amerikalı yetkililerin önerileri asla kabul edilemeyeceğinin altını çizen Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Amerikalı yetkililer belki de korona virüsü İran’da daha salgın hale getirecek veya kalıcı kılacak ilaçlar gönderebilir; ya da bazılarını sağlık ekibi adına göndererek, bir bölümü sırf İran’a özel üretilen virüsün ne denli etkili olduğunu araştırmak ve bilgilerini tamamlayarak düşmanlığını artırmak isteyebilir.

İran İslam Cumhuriyeti’nin her türlü sorun ve sıkıntı ile mücadelede kırk yıllık deneyimleri ve geniş kapasiteleri bulunduğunun altını çizen Ayetullah Hamanei İran milletine hitaben şöyle vurguladı:

Ülkenin kapasiteleri çoktur; ancak önemli olan, yetkililerin bu kapasiteleri tespit etmeleri ve tüm alanlarda genç, mümin, dindar ve saikli insanlardan yararlanmalarıdır.

Ayetullah Hamanei konuşmasının sonunda bir kez daha vatandaşları korona virüsle milli mücadele merkezinin tavsiyelerine uymaya davet ederek, yüce Allah bu afeti İran milleti, Müslüman milletler ve tüm beşeriyetin başından bertaraf etmesini diledi.

 

700 /