İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Ayetullah Hamanei:

Zayıf kesimlere yardım programları geniş bir şekilde uygulansın

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Hz. Mehdi’nin -s- veladet yıldönümü dolayısıyla vatandaşlara seslenişinde, mevcut zorlu günlerde toplumun zayıf kesimlerine yardım programları derhal ve daha geniş ve daha güçlü bir şekilde uygulanmasını vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Şaban ayının ortasına denk gelen Hz. Mehdi’nin -s- veladet yıldönümü dolayısıyla canlı yayında büyük İran milletine seslendi. Ayetullah Hamanei bugün beşeriyetin kurtarıcıya olan derin ve geniş ihtiyacı tarih boyunca eşine seyrek rastlanan bir durum olduğunu, bu bekleyişin gerçek ve yapıcı manada açılıma ve zuhura inanma ve umut bağlama ve aydın bir gelecek için harekete geçme anlamına geldiğini belirterek şöyle dedi:

İran milleti son salgın sınavında iyi parladı; davranışlar, kamu düzeni ve tavsiyelere uyulması iyiydi; gerçi bazı zayıf kesimlerin geçimi zorluklarla karşılaştı ve bu yüzden yetkililer mevcut zorlu günlerde toplumun zayıf kesimlerine yardım programlarını derhal ve daha geniş ve daha güçlü bir şekilde uygulamalı; vatandaşlar da bu yıl Ramazan ayını muhtaç insanlara yardım kampanyasına dönüştürmeli.

Hz. Mehdi’nin -s- veladet yoldönümü dolayısıyla İran milletini, Müslümanları ve dünyanın tüm hür insanlarını tebrik eden İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Dünyanın elit kesiminin bilinçli ve yine tüm milletlerin bilinçaltı ilahi gücü temsilen bir ele, bir masumun imametine ve vadedilen Mehdi’nin yüce hakikatine yönelik ihtiyaç hissi, bugün çeşitli beşeri ideolojilerin ve düşüncelerin milletlere huzur ve saadet armağan edemediği gerçeğini ortaya koyuyor.

Beşeri camianın tüm bilimsel ilerlemelerine karşın türlü sorunlarla uğraştığına işaret eden Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Adaletsizlik, yoksulluk, hastalık, fuhuş, günah, sınıflar arasında derin uçurum ve zorba güçlerin bilimi kötüye kullanması beşeri camiayı yorgunluk, ızdırap ve sıkıntıya kapılmasına ve dünya genelinde kurtarıcı bir ele ihtiyaç duyma hissini tırmandırmasına yol açmıştır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bilim, akıl ve tecrübe ilahi büyük nimetlerden ve birçok sorunun çözüm yolu olduğunu belirterek şöyle dedi:

Bilim ve akıl şimdiye kadar ispat edildiği üzere adaletsizlik düğümünü çözemiyor. Beşerin bu ebedi arzusunun gerçekleşmesi ilahi güç eline ihtiyacı bulunuyor ve bu yüzden Hz. Mehdi’nin -s- en büyük görevi yeryüzünde adalet ve eşitliği sağlamaktır.

Ayetullah Hamanei Hz. Mehdi’nin -s- zuhur ettiği zaman vadedilen adalet insan yaşamında güç, servet, selamet, insani keramet ve sosyal saygınlık gibi tüm alanları kapsayacağını belirterek, ilahi lütuf ve güç sayesinde bu vaat İmam Mehdi’nin -s- güçlü eliyle mutlaka gerçekleşeceğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei “Ferec ve ilahi büyük hareket” tüm semavi dinlerde vadedildiğini belirterek şöyle devam etti:

İslam dininde Ferec’i beklemek, yapıcı ve umut ve faaliyetle beraber olan bir bekleyiştir; bu yüzden İslam Peygamberi -s- ve masum imamlar -s- buyurduğu üzere Ferec’i beklemek çok önemli bir yeri vardır ve en üstün ameldir.

Ayetullah Hamanei İmam Mehdi’nin Ferec’ini intizar etmek, bekleyişin en önemli mısdakı olduğunu, ancak bu bekleyiş yaşamın tüm alanlarını kapsaması gerektiğini, bu yüzden Ferec’i intizar etmek başlı başına bir açılım olduğunu, zira insanları hüsrandan ve çaresizlikten kurtardığını kaydetti.

Muhammedi -s- ümmet hiç bir hadisede hüsrana ve umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini vurgulayan İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Ferec’i intizar etmek, oturup hiç bir şey yapmamak ve sırf beklemek anlamına gelmez. Bu amel, hazırlanmak ve aydın ve vadedilen bir gelecek için harekete geçmektir. Ferec’i intizar etmek, eşitlik, maneviyat, ilim ve izzet camiası olan Mehdevi bir camia inşa etme uğruna çaba harcamaktır. Bu yüzden Mehdevi toplumu inşa etmek için ilkin kendimizi yetiştirmeli ve ayrıca gücümüz yettiğince çevremizi eşitlik, adalet, maneviyat, marifet, kardeşlik ve izzet camiası olan Mehdevi camiaya yaklaştırmak gerekir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei hakiki Ferec’i intizar etmek, sabırsızlanmak ve Hz. Mehdi’nin -s- zuhur etmesi için süre belirlemeye aykırı olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Ferec için hazırlanmakta sabırsızlanmak ve aceleci davranmak yasaktır; zira Allah teala insanların aceleci davranmalarına göre karar vermez; üstelik her hadisenin belli bir zamanı ve hikmeti vardır ve ona göre vuku bulur.

Korona virüs salgını dünyada yarattığı şartlara temas eden Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Ferec’i intizar etmek, her şiddetten sonra Ferec ve açılım anlamına da gelir. Bu yüzden bekleyen insan bu hadisede umutsuzluğa kapılmaz, bozulmaz, bilakis sakin duruşu ile bu şartların hiç kuşkusuz değişeceğine inanır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei dua ve münacat, Ferec’i intizar ederken huzuru arttırdığını belirterek şöyle dedi:

İki bereketli Şaban ve Ramazan aylarında bol dualar ve yüce kavramlar vardır ve yüce Allah’a münacat etmek ve masum imamlara -s- niyaz etmekle ilahi rahmete kavuşmak ve daha çok huzurlu olmak mümkün.

İran milletinin Hz. Mehdi’nin -s- veladet yıldönümü arifesinde yüce Allah’a münacatına işaret eden Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Dün gece göklere yönelen ve Allah tealaya niyaz eden ve O’nun katına istiğfarda bulunan milyonlarca el hiç kuşkusuz ve kesinlikle ilahi rahmete ve bireysel ve sosyal bereketlere vesile olacaktır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının ikinci bölümünde özel olarak korona virüs salgınına işaret etti ve bu hadise tüm devletler ve milletler için genel ve acayip bir sınav olduğunu belirterek şöyle dedi:

Veriler ve yapılan çok çalışmalar ve yetkililerin tavsiyeleri hakkında yeteri kadar açıklama yapıldı ve radyo televizyon kurumu da hakikaten bu konuda iyi çalıştı; ancak önemli nokta İran milletinin modern veba nitelenen bu sınavda iyi parlamasıdır.

Ayetullah Hamanei bu milli onurun zirvesinde ülkenin sağlık personeli yer aldığını belirterek şöyle ekledi:

Ülkenin sağlık personeli hatta Nevruz tatilinde ailelerinden uzak kalma acısına ve kronik hastalara bakmanın ağır baskılarına katlanarak canını ve sağlığını vatandaşlara hizmete adadı ve bu çok azametli fedakarlık İran milletinin hafızasından asla silinmeyecek hoş bir anıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, bundan başka talebelerin, cihatçı öğrencilerin, binlerce gönüllü seferberin ve halk kitlelerinin sağlık personeli ve hastaların ve hatta muhtaç insanların yanında yer almaları da çok değerli ve sevindirici bir gelişme olduğunu belirterek şöyle dedi:

Silahlı kuvvetlerimiz de hakikaten hastanelerinden donattıkları yeni hastanelere ve tüm bilimsel yeteneklerinden sağlık ekipmanlarını üretmeye kadar tüm yapıcı ve yenilikçi imkanlarını seferber etti ve bu bağlamda silahlı kuvvetlerde ve dışında birçok yeni kapasite ortaya çıktı.

Ayetullah Hamanei bu salgında ülke genelinde vatandaşların iş birliği de hakikaten güzel ve harikulade olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Bunca değerli ve güzel hareket bu milletin arasında İslami kültürün derinliğini gösteriyor, nitekim son yıllarda bazı çevrelerin İranlı – İslami kültürü aşağılamaya ve Batılı yaşam tarzını ön plana çıkarmalarına rağmen bu hareketler İran milleti arasında İslami düşünce ve kültür ve İslami değerlerin çok güçlü olduğunu ispat etti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında Batı dünyasının korona virüs salgını macerasında sergilediği davranışa ve uygulamalara işaret etti ve bazı ülkelerin maskeleri ve eldivenleri ve tıbbi ekipmanları Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri tarafından çalınması, Batılı insanların mağazalara ve marketlere saldırmaları ve rafları boşaltmaları ve bir kaç tuvalet kağıdı için birbirine saldırmaları, silah satın almak üzere uzun kuyruklar oluşturmaları, yaşlı hastaların ölüme terk edilmeleri ve bazılarının korona virüs korkusundan intihar etmeleri gibi durumlara işaretle şöyle dedi:

Bu macerada Batı kültürü ve medeniyeti gerçek yüzünü gösterdi, ki bu da Batı uygarlığına bireyselcilik ve maddiyatçılık anlayışının hakim olmasının doğal sonucuydu.

Ayetullah Hamanei ayrıca Batılı bir senatörün “Vahşi Batı hortladı” sözlerine işaretle şöyle ekledi:

Biz Batı’ya vahşi bir ruh hakim olduğunu söylediğimizde bazıları bunu inkar ediyor, ama şimdi kendileri açıkça bunu itiraf ediyor.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei korona virüs salgını macerasında İran milletinin tavsiyelere uyma konusunda davranışına işaretle şöyle dedi:

Vatandaşlarımız korona virüs salgını ile milli mücadele merkezinin tüm tavsiyelerine kesin bir şekilde uyuyor; gerçi bazı tavsiyeler kesin bir dille ifade edilmiyor ve vatandaşlar uyup uymayacağına karar veremiyor, ama bir tavsiye kesin olarak beyan edildiğinde halk eşlik ediyor. bunun bariz örneği vatandaşların Nevruz bayramının 13. günü olan doğa gününde dışarı çıkmaması ve genel bir disipline uymasıydı. Kuşkusuz bu tür davranışlar devam etmeli ve milli mücadele merkezinin kararlarına uyulmalıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei korona virüs salgınının bir başka boyutunu da şöyle ifade etti:

Korona virüs beşeriyet için büyük bir sorun ve tehlikeli bir hastalıktır. Ancak bu mesele bizi dünyanın diğer önemli sorunları ve hadiselerinden gafil bırakmamalıdır. Zira son yıllarda dünyamız ve ülkemiz bundan daha büyük sorunlar ve hadiselerle karşı karşıya gelmiştir.

Ayetullah Hamanei bu hadiselerden biri 32 yıl önce ve Saddam rejiminin Irak’ın Halepçe kenti ve İran’ın bazı sınır bölgelerine kimyasal saldırı düzenlemesinden ibaret olduğunu belirterek şöyle ekledi:

O günlerde medeniyet ve gelişmişlik iddiasında bulunan bazı ülkeler Saddam rejimine kimyasal silah verdiler ve bugüne dek de hiç biri bu cinayetleri hakkında hesap vermediler.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei birinci ve ikinci dünya savaşları, Vietnam savaşı, Amerika’nın Afganistan ve Irak’a saldırması gibi hadiseler de son yılların önemli büyük hadiseleri olduğunu belirterek şöyle dedi:

Korona virüs hadisesi bizi dünyanın zorba güçlerinin Filistin ve Yemen milletleri gibi milletlere reva gördüğü zulümden gafil etmemeli; yine istikbarın düşmanlığı ve komplosundan da gafil olmamalıyız. Zira bazılarının biz düşmanlık etmezsek, onlar da düşmanlık etmez, iddiasına rağmen küresel istikbarın düşmanlığı İslam nizam ve dini demokrasi ile düşmanlıktır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında korona virüs salgını ile milli mücadele merkezinin hummalı çabaları ve uygulamaları hakkında kendisini sürekli bilgilendirdiklerini belirterek şöyle dedi:

Bu merkezde toplumun zayıf kesimleri hakkında bazı kararlar alındı. Ben mevcut zorlu günlerde toplumun zayıf kesimlerine yardım programları derhal ve daha geniş ve daha güçlü bir şekilde uygulamasını istiyorum, gerçi vatandaşlara da bu bağlamda bazı görevler düşüyor. Vatandaşlar da bu yıl Ramazan ayını muhtaç insanlara yardım kampanyasına dönüştürmeli ve böylece Hz. Mehdi’ye -s- sevgi ve saygısını ortaya koymalıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei korona virüs salgını yüzünden toplumun bazı kesimlerinin yaşamı zorlaştığını belirterek şöyle ekledi:

Mali gücü olan insanlar muhtaç olan insanlara yardım etmek için geniş faaliyet yürütsün; özellikle infak ve fedakarlık ayı olan mübarek Ramazan ayı eşiğindeyiz.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Mübarek Ramazan ayında yoksullara ve muhtaç insanlar yardım ve onlarla gönül birlikteliği için geniş bir kampanya başlatılması çok iyi olur; nitekim Hz. Mehdi’ye -s- olan saygı ve sevgimizi ve adalet, eşitlik, izzet, ilim, kardeşlik ve yardımlaşma toplumu olan Mehdevi toplumun bir örneğini ortaya koymuş oluruz.

Ayetullah Hamanei Ramazan ayında bu yıl vatandaşların umumi dua ve tevessül etkinlerini düzenlememelerini ve bunun yerine evde kalarak dua ve ibadet etmelerini istedi.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının sonunda bilim ve teknoloji alanında faaliyet yürüten gençlere ve yetkililere de üretimde sıçramanın hayati önem arz eden bir konu olduğunu ve unutulmamasını gerektiğini belirterek bu konuyu ciddi bir şekilde takip etmeye ve hedeflenin sıçramanın gerçekleşmesine vurgu yaptı.

Ayetullah Hamanei ayrıca genç bilim adamlarından da ülkenin ihtiyacı olan her şeyi üretmek için gereken çalışmaları yürütmelerini istedi.

700 /