İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Ayetullah Hamanei:

Batı’ya güvenilmez

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei üç erkin başkanlarından oluşan iktisadi koordinasyon yüksek konseyi üyeleri ile görüşmesinde ülke ekonomisinin çözümünün çaresi bulunduğunu vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Salı günü üç erkin başkanları ve iktisadi koordinasyon yüksek konseyi üyeleri ile gerçekleştirdiği görüşmede ülke ekonomisi için gerekli olan ve bütçe açığı sorununu çözümlemek, yatırımları arttırmak, üretimde sıçrama ve zayıf kesimleri desteklemekten ibaret olan dört temel eksene işaretle, yetkililerin aralıksız ve ciddi çabaları ile pratik çözümlerin uygulanmasının halkın yaşamı üzerindeki tesirleri belirlenmesine vurgu yaptı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ekonomi ülkenin temel meselesi olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Son yıllarda her yıl için belirlenen şiarlarda iktisadi bir konu seçilmiş olmasının sebebi de budur. Üstelik son aylarda halkın geçim durumu daha da zorlaştığı ve korona virüs salgını da bu sorunu daha da ağırlaştırdığı anlaşılıyor.

Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Bu oturumun amacı, kısa vadede sonuca ulaşacak ve tesiri halkın yaşamı üzerinde belli olacak pratik çözüm yollarını beyan etmektir; gerçi bu pratik yolların uygulanması ve etkili olması, üç erkin başkanları ve her üç erkte ilgili teşkilat ve kurumların yetkililerinin ciddi ve aralıksız çabalarına bağlıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei çözüm yollarına geçmeden önce iki önemli noktaya temasla şöyle dedi:

Uzmanların ülke ekonomisinin sorunları için bazı ortak çözüm yolları bulunuyor. Dolayısıyla sorun, çözüm yolu olmaması veya bilinmemesi değil; asıl himmet, şecaat, ciddi ve yılmaz çaba gereklidir.

Ayetullah Hamanei ikinci önemli nokta hakkında, Amerika terör devleti ve Avrupalı ortaklarının İran milletine dayattıkları ve acı bir gerçek ve cinayet olarak ortada duran yaptırım meselesi olduğunu belirterek şöyle dedi:

Bu cinayetler yıllardır İran milletine karşı işleniyor; ancak son üç yılda şiddetlenmiştir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Salı günü üç erkin başkanları ile düzenlediği görüşmede, yaptırımları bertaraf etmek için bu “yaptırımları etkisiz hale getirmek” ve “yatırımları bertaraf etmek” gibi iki yolu izlemek gerektiğine vurgu yaptı.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Gerçi bir bundan önce ikinci yolu bir kez denedik ve yıllarca müzakere ettik, ama sonuç vermedi.

Yaptırımlara galip gelmek ve etkisiz hale getirmenin yoluna işaret eden Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Bu yol en başta zor gözükebilir, fakat sonu hayırdır. Eğer çaba ile ve sorunlara karşı göğüs gererek yaptırımlara karşı galip gelebilirsek ve karşı taraf da dayattığı yaptırımların etkisiz hale getirildiğini anlarsa,zamanla yaptırım dayatmaktan el çekecektir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei işaret ettiği iki önemli noktayı şöyle toparladı:

Bizim yaptırımları etkisiz hale getirmek için birçok kapasitemiz ve yeteneklerimiz vardır; ancak bunun için çaba harcamak ve istekli olmak ve halkın sorunlarının üzerine gitmek şarttır.

Ayetullah Hamanei ardından uzmanların gündeme getirdiği bütçe açığı sorununu çözümlemek, yatırımları arttırmak, üretimde sıçrama ve zayıf kesimleri desteklemekten ibaret olan dört temel eksene işaretle, bu dört eksenin uygulanması ile vatandaşların geçim meselesi ve ülke ekonomisinde olumlu gelişmelere şahit olmayı umduklarını vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında yapılan bazı iyi işlere rağmen bu yılın şiarı beklenen düzeyde gerçekleşmediğine işaret ederek şöyle dedi:

Kamu ve özel sektörlerde uzmanlar üretimde sıçrama sağlamak için bazı pratik çözüm yollarını öneriyor; örneğin yerli yedek parça üreticilerine dayanarak otomobil üretimini arttırmak, petrol sektöründe petrol sanayilerini bilim temelli hale getirerek üretimi arttırmak, besicilik sektörünün ihtiyaç duyduğu yem üretimini arttırmak gibi.

Ayetullah Hamanei ayrıca zayıf kesimlere destek zaruretine vurgu yaparak şöyle ekledi:

Ailelerin ekonomisi son yıllarda ekonomik durgunluk ve enflasyon yüzünden ağır baskı altında oldu ve şimdi de korona virüs salgını bu sorunlara yenilerini ekledi ve birçok halk kesimleri için geçim bağlamında ciddi sıkıntılara sebebiyet verdi. Bu yüzden bu alanda ciddi adımlar atılması kaçınılmazdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei halk kesimleri için sosyal sigorta sistemi kurmak, İran halkı için milli veri üssü kurmak ve çeşitli veri üslerini birleştirmek, uzmanların halkın sorunlarını hafifletme doğrultusunda yaptıkları bazı öneriler olduğunu belirterek, çalışmalarda yurt dışından hiç bir açılım söz konusu olmayacağını temel almak gerektiğini vurguladı.

Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Bazılarının umut bağladığı çevreler bize düşmanlık eden çevrelerdir; üstelik onların kendi iç şartları bile belirsizdir ve bu durum onlara uluslararası meselelerin hakkında görüş beyan etmelerine müsaade etmiyor, nitekim bu yüzden onların sözlerinin üzerinde hesap açılmamalı gerekiyor.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ayrıca son günlerde üç Avrupa ülkesinin haddini aşan sözlerine işaretle şöyle ekledi:

Amerika’nın durumu belirsiz; Avrupalı taraflarla sürekli İran karşıtı tavır sergiliyor. Avrupalılar bölge meselelerine en çok yanlış müdahalelerde bulunmalarına rağmen bize bölge meselelerine karışmayın, diyorlar. İngiltere ve Fransa yıkıcı nükleer silahları bulunduğu ve Almanya da bu yolda ilerlediği halde bize füzeniz olmasın diyorlar. Bu konudan size ne! siz önce kendinizi düzeltin, sonra görüş beyan edin.

Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Ecnebiler güvenilmez, onlardan bizim için açılım beklenemez.

Ayetullah Hamanei konuşmasının sonunda şu vurguyu yaptı:

Eğer hareket ve amel gündeme alınır ve halkın lehine olan işler yapılırsa, 12. hükümet kesinlikle iyi bir şekilde dönemini kapatacaktır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani iktisadi koordinasyon yüksek konseyi kurulduğu günden beri 50 kez oturum düzenlendiğini belirterek şöyle dedi:

Bu oturumlarda istihdam, bankacılık işleri, şeffaflık, ödeme sistemi, yatırım, petrol satışı, döviz kurları ve temel ürünlerin fiyatlarının kontrol altına alınması gibi çeşitli alanlarla ilgili 226 plan ele alınarak onaylandı.

 

700 /