İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı Lideri, ideal cumhurbaşkanı özelliklerini beyan etti;

Güçlü, fesat karşıtı, cihatçı ve güçlü bir İran'ı umut eden bir cumhurbaşkanı

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei yeni yıl ve Nevruz bayramı dolayısıyla ulusa seslenişte seçimlere katılım ilkesine vurgu yaparak ideal cumhurbaşkanının özelliklerini beyan etti; yüksek katılım ve güçlü, fesat karşıtı, cihatçı ve güçlü bir İran’ı umut eden bir Cumhurbaşkanını seçmek.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei yeni yıl ve Nevruz bayramı dolayısıyla büyük İran milletine hitaben canlı yayında yaptığı konuşmada, devlet erkanları ve vatandaşların yılın şiarını gerçekleştirmek, üretime destek vermek ve bu yolda var olan engelleri kaldırmak üzere temel görev ve sorumluluklarını beyan etti.

Ayetullah Hamanei konuşmasında İran’da Bercam adı ile anılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı KOEP nükleer anlaşması konusunda daha önce açıklanan politika, yani yaptırımların kaldırılması ve İran bu anlaşmaya geri dönmeden önce doğruluğunun sınanması, nizamın kesin ve kat’i politikası olduğunu kaydetti.

Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında hş. 1400 yılının üçüncü ayında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri iç ve dış boyutları itibarı ile çok önemli bir konu olduğunu, düşmanlar İran milletini seçimlere katılmaktan soğutmak için geniş çaba harcadıklarını ve türlü planları uyguladıklarını belirterek şöyle dedi:

Cumhurbaşkanı çok geniş yetkilileri ile ülke yönetiminin en önemli ve en etkili yöneticisidir ve vatandaşların düşmanı hüsrana uğratmak ve yürütme erkanını yenilemek üzere Cumhurbaşkanını seçerken halkçı olmak, kifayet, güçlü yönetici olmak, iman, adalet talep ve fesat karşıtı olmak, inkılapçı ve cihatçı uygulamalarda bulunmak, iç yeteneklere inanmak, geleceğe umutla bakmak ve gençlere güvenmek gibi özellikleri göz önünde bulundurmaları gerekir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının başında İran takvimine göre yeni yüzyıla girildiğine işaretle İran’ın hş. 1300 yılındaki durumu ile 1400 yılındaki durumunu mukayese ederek şöyle buyurdu:

1300 yılı Rıza Han’ın eliyle İngiliz darbesinin yapıldığı ve bağımlı ve despot bir rejimin kurulduğu yıldı; ancak 1400 yılı seçim yılıdır; yani halkın istiklali ve özgürlüğü temelinde milli nefse inanan ve dayanan bir nizamın hüküm sürdüğü bir yıl.

Ayetullah Hamanei geçen sene üretimde sıçrama şiarı tam olarak gerçekleşmediğini belirterek şöyle devam etti:

Gerçi bazı önemli sektörlerde üretimde ilerleme kaydedildi ve bazı durumlarda sıçrama yaşandı diyebiliriz. Bu süreç daha güçlü bir şekilde bu sene de devam etmeli.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei üretimin yolundaki engellerin bertaraf edilmesi konusunda orantısız ithalat, kaçakçılık ve fuzuli yasalar gibi engellere işaret ederek şöyle dedi:

Üretimin yolundaki engeller çok daha fazladır. Bu engeller devlet radyo televizyon kurumu tarafından beyan edilmeli ve devlet kurumları ve vatandaşların yardımı ile bertaraf edilmelidir.

Ayetullah Hamanei bu süreçte ham madde ve üretim için gerekli olan teçhizatın ithal edilmesi gerekli olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Vatandaşların alım gücünü arttırmak, tefecilerin elini kesmek, fesatla mücadele etmek, bankacılık sistemi ve gümrük kurumunda gerekli reformları yapmak, yılın şiarının gerçekleşmesi için gerekli uygulamalardır. Eğer bu işler ciddiyetle takip edilirse, bu yıl hiç kuşkusuz ülke ekonomisinde büyük değişim yaşanabilir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bazı çevrelerin mevcut sorunları özellikle sanal ortamda ve düşmanların propaganda kampanyalarında abarttığını ve sürekli olumsuz yorumlarda bulunduklarını belirterek şöyle dedi:

Bazıları sürekli mevcut şartları olumsuz niteliyor ve yolu çıkmaza doğru gösteriyor; oysa asla böyle değildir ve İran çeşitli iç kapasitelerini değerlendirerek bölgenin ve hatta dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden biri olabilir. Bu kapasiteleri kullanmak için mucizeye gerek yoktur ve sadece güçlü, sorumluluk duygusu olan, fesat karşıtı ve geniş kapsamlı iktisadi programı olan bir yönetim anlayışı gereklidir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei dünya bankası uzmanları İran’ın 200 ülke arasında iktisadi açıdan 18. sırada yer aldığını itiraf ettiklerine işaretle şöyle ekledi:

Aynı uzmanlar İran’da geniş çapta insan kaynakları ve coğrafi kapasiteleri bulunduğunu da belirtiyor, öyle ki bu kapasiteleri kullanırsak İran ekonomisi 12. sıraya yerleşeceği anlaşılıyor, ki bu da çok önemlidir.

Ayetullah Hamanei coğrafi kapasiteler konusunda ülkenin geniş toprakları, çok sayıda komşusu olması doğudan batıya ve kuzeyden güneye transit koridorların üzerinde yer almasına ve insan kaynakları konusunda da genç, eğitimli ve çalışmaya hazır nüfusa işaretle tüm bunlar zengin doğal kaynaklar, Allah vergisi yer altı zenginlikler ve son kırk yılda oluşturulan önemli altyapılarla beraber İran’ı hiç bir türlü yaptırımdan etkilenmeyecek gelişmiş ve güçlü bir ülke yapacağını vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei mevcut sorunların giderilmesi için gönül birlikteliği gerekli olduğunu belirterek şöyle dedi:

Gerekli sermayeye sahip olanlar ve mümince yardım kampanyasında olduğu gibi üretime yardım etmek isteyen vatandaşlar bu alanda harekete geçebilir; ayrıca hayır kurumları, inkılapçı kurumlar ve camiler de bu önemli mesele üzerine plan yapmaları gerekir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ülke ekonomisi bağlamında bir de yaptırımların hakkında bazı noktalara işaret etti.

Ayetullah Hamanei iktisadi kuşatmak, milletlere yaptırım uygulamak ve ilaç ve gıda maddelerine ulaşmalarını engellemek Amerika’nın hakiki cinayeti olduğunu belirterek şöyle dedi:

İran milleti ilahi fazl ve inayetle bu engelleri aşmayı başardı, fakat bazı milletlerin buna gücü yetmeyebilir.

Ayetullah Hamanei yaptırımlara karşı iki seçenek söz konusu olduğunu belirterek şöyle dedi:

Bir seçenek, yaptırımı dayatan tarafa yaptırımları hafifletmesi veya kaldırması için yalvarmaktır, ki doğal olarak o da emperyalist isteklerini masaya koyar ve bunları yapacaksınız, der. Bu seçenek zillet, çöküş ve geri kalma yoludur. Ancak ikinci seçenek, iç kapasiteleri ve güçleri yaptırım uygulanan ürünleri üretme yolunda kullanmak ve dayatılan yaptırımları hafifletmek ve etkisiz hale getirmektir ve İran milleti bu seçeneği seçmiş ve bu yolda devam etmektedir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İran milletinin yaptırımları fırsata çevirme çabası takdire şayan sonuçlara vesile olduğunu ve korona virüs salgını ile mücadelede tıbbi ekipmanları üretmek, ilmi gücü arttırmak ve ülkenin savunma gücünü herkesi hayrete düşürecek seviyede geliştirmek bu sonuçlara birer örnek olduğunu belirterek, tüm bu gerçekler yaptırımı fırsata çevirmenin mümkün olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Ayetullah Hamanei bu bağlamda ülkenin şimdiki ve gelecek yetkililerine şu tavsiyede bulundu:

Ülke ekonomisini yaptırımla düğümlemeyin. Yaptırımların devam edeceği varsayımına göre hareket edin. Son bir kaç yılda sürekli yaptırımlar kaldırılırsa veya dış yatırım gelirse, şöyle olacak, böyle olacak, dendi. Oysa bu tür sözler ülke ekonomisini aksatmak ve bekletmekten başka hiç bir işe yaramadığı ve bu da ekonomimize büyük zarar verdiği kesindir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde ülke için büyük önem arz eden cumhurbaşkanlığı ve şuralar seçimlerine işaretle seçimlerin hem iç ve hem dış arenalarda büyük önem arz ettiğini belirterek şöyle dedi:

Seçimler iç arenada yürütmenin yenilenmesi ve taze nefes alması gibidir; zira yeni ve saikleri güçlü insanlar iş başına gelir ve bu da çok mübarek bir konudur.

Ayetullah Hamanei halkın seçimlere coşkulu katılımı da uluslararası bakımdan ülkenin milli iktidarını ortaya koyduğunu belirterek şöyle ekledi:

Savunma gücü ve diplomasi gücünden ülkenin iktidarına vesile olan şey, halkı kendisi ve uyanık olmaları ve saikli bir şekilde ayakta durmalarıdır ve bu iktidarın mazharı en çok seçimlerde belli olur.

Ayetullah Hamanei halkın seçimlere katılım oranı milli iktidarda en etkili etkenlerden biri olduğunu belirterek şöyle dedi:

Herkes, hatta nizamın liderliğini kabul etmeyenler bile düşmanlarla mücadelede İran’ın güçlü olması gerektiğini kabul ediyor ve İran’ın güçlü olmasının önemli yollarından biri seçimlere katılım oranıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bu bağlamda şu uyarıda bulundu:

Bazı ülkelerin ve hepsinden daha beteri Amerika ve siyonist rejim İsrail’in casusluk örgütleri seçimleri önemsiz  gibi göstermeye çalışıyor ve bu yüzden seçimleri düzenleyenleri veya anayasayı kollama ve koruma konseyini seçimleri yönlendirmekle suçluyorlar veya halkın oyları durumun iyileşmesinde etkisiz olduğunu telkin ederek halkı seçimlerden soğutmaya çalışıyorlar.

Ayetullah Hamanei düşmanların halkı seçimlerden soğutmak ve seçimleri önemsiz göstermek için sanal ortamdan azami derecede yararlandıklarına işaretle ülkede sanal ortamı yönetme biçimini eleştirerek şöyle dedi:

Tüm ülkelerde sanal ortamın üzerinde bir kontrol uygulanıyor, ama bizim ülkemizde bazıları sanal ortamın başı boş bırakılması ile övünüyor; oysa bu tutumun övünülecek hiç bir yanı yoktur. Vatandaşlar özgürlük aracı olan sanal ortamdan yararlanmalıdır, fakat bu ortamı düşmana sunmamak gerekir. düşman türlü psikolojik yöntemlerle halkın seçimlere katılım oranını düşürmeye çalışıyor. Umarım halk onlara ret cevabı vererek hüsrana uğratır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin işaret ettiği ikinci nokta, cumhurbaşkanlığı mevkiinin önemiydi. Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Cumhurbaşkanlığı mevkii, ülke yönetiminde en önemli ve en etkili mevkidir. Cumhurbaşkanının yetkisi yoktur veya sadece tedarikçidir, gibi sözler gerçeğe aykırı ve sorumsuzluk ya da bilgisizlik veya garaz yüzünden sarf edilen sözlerdir.

Ayetullah Hamanei cumhurbaşkanlığı mevkii ülke yönetiminde en sorumlu ve en ağır yükümlülükleri üstlenen bir mevki olduğunu belirterek şu vurguyu yaptı:

Devletin hemen hemen tüm erkanları ve hükümetin çoğu imkanları cumhurbaşkanının yetkisi altındadır, öyle ki yargı veya askeri alanların yetkileri cumhurbaşkanlığı mevkiine kıyasla naçizane sayılır.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Hepimiz oy verirken cumhurbaşkanının üstlendiği büyük ve ağır sorumluluğun bilincinde olmalıyız.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenlere hitaben de şöyle dedi:

Sizden üstleneceğiniz işin ağırlığının bilincinde olmanızı ve ne denli ağır bir sorumluluğu üstleneceğinizi bilmenizi bekliyoruz. Eğer bu sorumluluğu kaldırabileceğini düşünüyorsanız ancak o zaman seçimlere katılın.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Ülkenin temel sorunlarını bilin ve onları çözmek için velev ki basit olsun, bir çözüm programınız olsun. Ülke ekonomisini ve milli üretimin gelişmesi, yatırımların artması, milli para biriminin takviye edilmesi, enflasyonu, ülkenin güvenlik meselesini, sosyal sorunları, dünyanın karmaşık politikaları ile yüzleşme biçimi ve çok önemli olan kültür meselesi gibi meseleleri tanıyın.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei vatandaşlara hitaben de seçim yaparken titiz davranmaları gerektiğine işaretle ideal bir cumhurbaşkanının sıfatlarını da şöyle beyan etti:

İdeal bir cumhurbaşkanı güçlü, kifayetli, fesat karşıttı, adalet talep, inkılapçı ve cihatçı, iç yeteneklere inanan, gençlere inanan ve ülkenin geleceği konusunda umutlu olan biri olmalıdır.

Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Eğer böyle biri iş başına gelirse ülkeyi ideal noktaya ulaştırır ve halk bu özellikleri taşıyan birini bulmalıdır; gerçi böyle birini bulmak herkes için kolay olmayabilir ve o zaman güvendikleri bilir kişilere başvurmaları gerekir.

Ayetullah Hamanei seçimlerle ilgili beyanatının sonunda milli vahdet ve dayanışmaya vurgu yaparak şöyle dedi:

Seçimler iki kutupluluk, tefrika ve ikiye bölünmenin değil, milli vahdetin simgesi olmalıdır.

Ayetullah Hamanei sağ sol bölünmeleri iyi kötü bir kenara bırakılması ve sadece ülkenin ve İslami nizamın geleceği düşünülmesi gerektiğini belirterek, siyasi görüşte, dini ve etnik meselelerde farkı görüşleri benimsemenin sakıncası olmadığını, fakat bu durum milli vahdeti bozmaması gerektiğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının son bölümünü İran’da Bercam adı ile anılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı KOEP nükleer anlaşması ve bölge meselelerine ayırdı.

Amerika terör devletinin azami baskı politikası bozguna uğradığını belirten Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

O önceki ahmak İran’ı zayıflatmak için azami baskıyı tasarladı ve uyguladı ve kendince İran’ı müzakere masasına çekmek ve emperyalist isteklerini dayatmak istedi, fakat hem kendisi o fiyasko biçimde iktidardan çekildi gitti, hem Amerika’yı rezil etti; oysa İslam Cumhuriyeti nizamı tüm gücü ve izzeti ile halâ ayaktadır. Azami baskı politikası bozguna uğradı ve eğer Amerika’nın yeni yönetimi de aynı politikayı sürdürmek isterse, o da yenilgiye uğrar ve İran günden güne güçlenir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İran İslam Cumhuriyeti’nin Bercam anlaşması ve anlaşmanın tarafları ile teamülleri konusunda açıkladığı politika kat’i ve kesin ve nizamın tüm yetkililerinin üzerinde mutabık olduğu bir politika olduğunu belirterek şöyle dedi:

Amerika tüm yaptırımları kaldırmalı; ardından İran doğruluğunu sınamalı ve yaptırımlar gerçekten kaldırılmışsa, hiç bir sorun olmaksızın Bercam’daki yükümlülüklerimize geri döneriz. Ancak Amerikalıların yaptırımları kağıt üzerinde kaldıracakları yönünde sözü geçerli değildir; yaptırımlar pratikte kaldırılmalı ve İran da doğruluğunu sınayarak onaylamalıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Amerikalı bazı yetkililerin şartlar değiştiği için Bercam da değişmeli yönündeki açıklamalarına işaretle şöyle dedi:

Evet, şartlar 2015 yılına göre değişti; ancak bu değişiklik Amerika’nın değil, İran lehine oldu.

Ayetullah Hamanei, bugün İran o günlere nazaran çok daha güçlü olduğunu ve daha da bağımsız hale geldiğini belirterek şöyle ekledi:

Amerika ise daha da zayıfladı, zira Amerika’da sözleri, amelleri ve çekilip gitmesiyle Amerika’yı rezil eden bir yönetim geldi gitti, ekonomik sorunlar da bu ülkeyi sardı. Gerçi bugün de Amerika’nın yeni cumhurbaşkanının kaderi belli değil diyebiliriz. Dolayısıyla eğer bir değişiklik yapılacaksa, Bercam İran lehine değişmeli. Gerçi biz gençlerimiz ve bilim temelli firmalarımızla yaptırımları etkisiz hale getirdik ve bu yola var gücümüzle devam edeceğiz.

İran’ın Bercam anlaşması ile ilgili önerdiği çözüm yolu için hiç bir acelesi olmadığını belirten İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Bazıları fırsatı kaybetmemekten söz ediyor. Bu söz doğrudur, fakat acele de etmemek gerekir. zira bazen acele etmenin zararı fırsatı kaybetmekten daha ağır olur. Örneğin Bercam anlaşmasında acele edildi. Biz tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimiz halde karşı taraf kağıt üzerinde yazılan yükümlülüklerini yerine getirdi.

Ayetullah Hamanei şu vurguyu yaptı:

İran’ın sabrı fazladır. Eğer onlar bizim ilan ettiğimiz politikayı kabul ederse, işler düzelir ve eğer kabul etmezlerse, şartlar aynı şimdi olduğu gibi devam eder.

Ayetullah Hamanei bazı politikacıların yükümlülüklere geri dönmekte önce hareket etmenin hiç bir önemi olmadığına yönündeki sözlerine işaretle bunu Amerikalı yetkililerin geçmişteki sözlerini yerine getirmediklerini belirterek şöyle dedi:

Burada mesele, önce ben, önce sen, meselesi değildir. Asıl biz onlara güvenmiyoruz; zira biz Obama döneminde onlara güvendik ve yükümlülüklerimizi yerine getirdi, fakat onlar kağıt üzerinde yaptırımları kaldırmaktan söz ederken, pratikte bunu yapmadılar ve İran ile çalışmak isteyen kim varsa İran’da yatırım yapmaktan korkuttular.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Amerika’nın İran’ın bölge meselelerine yönelik tutumu ve özellikle siyonist rejimi desteklemesine işaretle, Amerika’nın Suriye’de gaspçı ve işgalci varlığı, Suud rejimine mazlum Yemen milletine dayattığı savaşta eşlik etmesi ve Filistin meselesine yönelik tutumu tamamen yanlış olduğunu belirterek şöyle dedi:

İslam ümmeti Filistin meselesini asla unutmayacaktır. Nitekim bir kaç hor rejimle işgalci rejimin arasında normalleşmeye gönül bağlamak da tamamen değersiz ve yanlış olduğu ortadadır.

Amerika’da Obama’nın demokrat yönetimi Suud rejimine Yemen savaşını başlatmak için yeşil ışık yaktığını ve Yemen halkının bombardımanı için gerekli teçhizatı temin etmesine işaret eden Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Bunlar altı yıldır Yemen milletini teslim olmaya zorlayamadı ve bugün Amerikalılardan sorulan soru şu ki, acaba ta ilk günden Suud rejimi nasıl bir bataklığa saplanacağını biliyor muydunuz ki bugün hem bu savaştan çekilmek ve hem sürdürmek bu rejimin zararına olacağından söz ediyorsunuz?

Ayetullah Hamanei Yemen meselesi ve Suud rejiminin çaresizliği Amerika’ya güvenmenin sonuçlarına bir örnek olduğunu belirterek, Amerikalılar bu bölgeyi ve milletlerini tanımadıklarını ve bu yüzden daima hata yaptıklarını vurguladı.

700 /