İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı Lideri:

Gerçekler anlatılmazsa düşman, zalimle mazlumun yerini değiştirir

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bazı hemşireler ve sağlık alanının şehit aileleri ile görüşmede yaptığı konuşmada, gerçekler anlatılmadığı takdirde düşman yalanla ve tahrifatla zalimle mazlumun yerini değiştireceğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Hz. Zeyneb’in -s- veladet yıl dönümü dolayısıyla İran’da Hemşireler Günü olarak kutlanan günde bazı hemşireleri ve sağlık alanının şehit aileleri ile görüştü.

Ayetullah Hamanei yaptığı konuşmada, Hz. Zeyneb’in -s- söz ve amelleri kadınların ruhi, manevi ve akılcı gücünü ve azametini gözler önüne serdiğini belirtti.

Hemşirelik mesleğinin değeri ve onurlu mesleğin zorlukları ve acılarına temas eden Ayetullah Hamanei, hemşire camiasını takviye etmek, hemşirelerin esas talebi olduğunu, bu mantıklı talebi yerine getirmekse yetkililerin görevi ve ülkenin ve toplumun şimdiki durumu ve geleceği için önemli bir zaruret olduğunu kaydetti.

Hemşireler Günü’nü tüm hemşirelere ve sağlık alanında görev yapanlara tebrik eden İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle buyurdu:

Kerbela’nın büyük kadını Hz. Zeyneb -s- tüm beşeriyete ve tarihe kadınların başta despot Batılılar olmak üzere geçmişin ve geleceğin tüm dar görüşlü insanlarının çabalarına rağmen sabır, direniş, akılcılık ve tedbirin büyük bir okyanusu olabileceğini ispat etti.

Ayetullah Hamanei Hz. Zeyneb’in -s- musibetlerin karşısında sabır ve direnişi anlatılmaz derecede büyük olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Başta sevgili kardeşi ve Allah’ın hücceti Hz. Seyyidi Şüheda -s- ve iki evladı olmak üzere en sevdiği 18 yakınının şehadeti karşısında sabretmek, Resulullah’ın -s- pak hanedanının o izzetli kadınına hakaret eden serseri takımına karşı sabretmek, onlarca musibetzede ve acılı kadını ve çocuğu toparlayarak sorumluluklarını üstlenmek, İmam Seccad’ın -s- bakımında güzel sabır sergilemek, Hz. Zeyneb’in -s- bir kadın olarak ruhi ve manevi azametinin bazı cilveleridir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Hz. Zeyneb’in akılcı davranışı ve akılcı gücünü beyan ederken bu büyük kadının İbni Ziyad ve Yezid gibi zalim ve yaygaracı hükümdarlara karşı akılcı tutumu ve şaşırtan sözlerine işaretle şöyle buyurdu:

O tarihi iktidar halkın karşısında yerini, daha sonra Kufe’de tevbe edenlerin kıyam etmesine sebebiyet veren serzeniş dolu sözlere bıraktı.

Ayetullah Hamanei rivayet ve ifşaat cihadı, Hz. Zeyneb’in -s- akılcı ve derin tedbirinin bir başka boyutu olduğunu, o hazret maceranın gerçek rivayetini ve Kerbela’da yaşananları anlatarak düşmanın yalan rivayetinin gerçek rivayeti gölgelemesine müsaade etmedi.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei geçmişte de vurguladığı üzere gerçekleri anlatma zaruretine işaretle son kırk küsur yılda toplumun gerçekleri, inkılap tarihi, kutsal savunma ve yaşanan çeşitli hadiselerin gerçeğini anlatmak gerektiğini belirterek şöyle buyurdu:

Eğer bunu yapmazsanız, ki bazı konularda yapılmadı, düşman gerçekleri tahrif eder ve yalanları ile kamuoyunda zalimle mazlumun yerine değiştirir; ayrıca kendi zalimane uygulamalarını haklı gösterir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde hemşirelik mesleğinin değerlerine temasla şöyle buyurdu:

Bu değerlerin esas ekseni, muhtaç, yani her açıdan hemşirelerin yardımına ve hizmetine ihtiyacı olan hasta insanlara yardım etmektir.

Ayetullah Hamanei hemşirelik mesleği ilahi ayrı mükafata vesile olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Hastalarda, yakınlarında ve tüm insanlarda güven duygusu yaratmak, hemşirelik mesleğinin seçkin değerlerinden biridir ve hemşirelerin bu açıdan milletin üzerinde hakkı vardır.

Ayetullah Hamanei dünya müstekbirlerinin İran milletinin Saddam rejimine İran’ın sınır kentlerine kimyasal bombardıman yapmak için yardım ederek İran milletinin acı çekmesi ve yine İran milletine ilaç ambargosu uygulanması gibi durumlardan mutlu oldukları açıkça ortada olduğunu belirterek şöyle dedi:

Bu gerçeklere bakıldığında, hemşireler büyük çaba ve fedakarlıkla hastayı ve yakınlarını gülümsettikleri zaman gerçekte bu çabaları ile kinci istikbarla mücadele etmiş olurlar, ki bu da İslami İran’da hemşirelik mesleğinin ayrı bir değeri sayılır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında hemşirelik mesleğinin doğası, yani hastaların acılarına bakmak ve onlara gece gündüz aralıksız bakmak görevi acı ve zor olduğunu belirterek bu acılar ve zorlukların kutsal savunma yıllarında veya koronavirüs salgınında olduğu gibi bir kaç kat arttığını vurguladı.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Kutsal savunma yıllarında hekimler ve hemşireler bombardımanların altında görev yaptığı gibi, koronavirüs salgınında da hemşireler mesai saatlerini arttırmak, izinlerini iptal etmek, Nevruz bayramı tatilinde hastanelerde kalmak ve hastaların ve mesai arkadaşlarının acı ölümüne tanık olmakla beraber, özellikle bu ölümcül hastalığa yakalanma riskine maruz kalmayı göze aldılar.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasında millet hemşirelerin bu zorluklarını idrak ederek değer vermesi gerektiğini belirterek, öğrencilerin, talebelerin ve gönüllü gençlerin koronavirüs salgınında hemşirelerin yardımına koşması da bu dönemin parlak gerçeklerinden biri olduğunu, bu sorumluluk anlayışı inkılap günlerinde ve kutsal savunma yıllarında da yaşandığını ve İran milletinin kimliğini ve duyarlılığını ortaya koyduğunu vurguladı.

Ülkenin büyük bilimsel hareketi de bu geliştirici kimliğin işareti ve ürünü olduğunu vurgulayan Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

Şehitler Süleymani, Fahrizade ve Şehriyari gibi kahramanlar da bu muazzam hakikatin ve kimliğin ürünüdür.

Ayetullah Hamanei hemşirelik mesleğinin zorluklarını sanatsal boyutta rivayet edilmediğini, oysa bunun birçok zemin bulunduğunu belirterek, sorumlu sanatçıları bu büyük kültürel sermayeyi çeşitli sanatların çerçevesinde beyan etmeye davet etti.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde hemşirelerin haklı taleplerine vurgu yaparak, hemşire camiasını takviye etmek, hemşirelerin esas talebi olduğunu, bu mantıklı talebi yerine getirmekse yetkililerin görevi ve ülkenin ve toplumun şimdiki durumu ve geleceği için önemli bir zaruret olduğunu kaydetti.

Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

Koronavirüs salgını, hemşire camiası takviye edilmediği takdirde, bu tür durumlarda darbe alacağımızı göstermiştir.

Ayetullah Hamanei hemşirelik hizmetleri tarifeleri yasasının uygulanması, hemşirelerin belli başlı talebi olduğunu, kendisi bundan önce de bu konuya vurgu yaptığını belirterek şöyle dedi:

Bu yasa 14 yıl önce onaylandı, ama maalesef önceki hükümetin son günlerine kadar hatta yürürlüğe girmesi için gereken genelgeler hazırlanmadı. Ben bu hükümette Sağlık Bakanlığı bu yasanın takipçisi olmasını ve uygulanmasını istiyorum.

Hemşire kadrosunun yetersizliği ve hastanelerde yatak başına hemşire sayısının tamamlanması ve iş güvencesi, İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin yerine getirilmesi gereken hemşirelerin diğer iki önemli talebi olduğunu belirterek şöyle dedi:

Başta koronavirüs salgını döneminde olduğu gibi bazı dönemlerde hemşire istihdamı için çağrı yapılıyor, ama onlarla kısa süreli sözleşme yapılıyor ve bir süre sonra da görevlerine son veriliyor. Oysa hemşirelerin iş güvencesi olmalı onlara mevsimlik işçi gibi bakılmamalıdır.

Ülkenin sağlık ağının yeniden yapılandırılması ve hekimlerin yurt genelinde adil bir şekilde dağılımı, Ayetullah Hamanei’nin üzerinde durduğu diğer iki önemli konuydu.

İran’da sağlık sisteminin geçmiş yıllarda sağlık ve önleme alanları üzerinde odaklanarak çok iyi kazanımları elde ettiğini hatırlatan İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle dedi:

Kuşkusuz tedavi meselesi önemlidir, ancak hastalıkları önlemek daha iyidir. Sağlık ağı yeniden yapılandırılmalı ve takviye edilmeli ve sonuçta daha az giderle vatandaşların sağlığı daha fazla temin edilmelidir.

Hekimlerin yurt genelinde dağılımı da adaletsiz olduğunu kaydeden Ayetullah Hamanei, hekim sayısının yeterli veya yetersiz olduğu hakkında görüş beyan etmek istemediğini, ancak hekimlerin ülkenin çeşitli bölgelerine dağılımı adil olmadığını, bu konunun üzerine gidilmesi gerektiğini vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının sonunda Kadir Allah’a tevekkül etmek, çalışmak ve çaba harcamak ve aynı zamanda ilahi vaatlere ve bereketlere inanmak olduğunu ve bu da hayatta ve ülkede yol gösterici olacağını belirterek İran milletinin yarını bugünden daha iyi olmasını ve Allah teala İran milletini düşmanlarla tüm alanlarda yüzleşmede muzaffer etmesini diledi.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce Sağlık Bakanı Dr. Behram Aynullahi hemşireleri ve sağlık personelini koronavirüs salgını ile 22 ay amansız mücadelelerinden dolayı takdir etti.

Dr. Aynullahi ülkenin beş merkezinde koronavirüs aşısı üretildiğini ve şimdiye kadar da 110 milyon doz aşı uygulandığını, nüfusun yüzde 74 kadarı iki doz ve yüzde 86 kadarı bir doz aşı yaptırdığını belirtti.

Dr. Aynullahi ayrıca hemşire camiasının kaygılarını gidermek, tedavi masraflarını düşürmek, aile hekimi projesini takviye etmek, yerli ilaç ve tıbbi ekipmanların üretimine destek vermek, sağlık turizmini geliştirmek ve nüfus artış politikalarını doğru uygulamak, Sağlık Bakanlığı’nın öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

700 /