İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı Rehberi:

Mukaddes kıraat sanatı, Allah'ı anmanın ve davetin hizmetinde olmalıdır

İslam İnkılabı Rehberi, Ramazan ayını, ilahi rahmetin geniş enginliği ve ziyafeti olarak adlandırarak, kalbin ve insanın temizliği ile beraber Kuran'da tefekkür ve tedbiri, insanın bu kutlu ayın yaşamasında önemli faktörler olarak kabul edildiğini söyledi.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, dün mübarek Ramazan ayının ilk gününde , Kuran'la ünsiyet  oturumunda, Allah'ın büyük ziyafeti olarak nitelendirdiği Ramazan ayına girişin Allah'ın davetine uymak için insani çabayı gerektirdiğini söyleyerek, ''Bu nimetler aslında Allah'a yakın olmak için yeri doldurulamaz fırsatlardır, bu yüzden bu fırsattan yararlanmak ve günahlardan kaçınmak için Allah'a teslim olmalıyız." dedi. 

İslam İnkılabı Rehberi, Kuran'dan ayetlere atıfta bulunarak,  semavi kitabın mübarek isimlerinden olan "Zikir"i, büyük bir musibet olan gafletin karşı noktası olduğunu belirterek şunları ekledi: ''Kur'an, Yaratan ile daha fazla bağlantıya yol açar.''

Ayetullah Hamenei, Kuran'ı son Peygamber'in ebedi mucizesi olarak nitelendirerek şöyle dedi: ''Kuran, insanlık tarihinin tüm dönemlerinde, insanın engin ve geniş bir alanda ihtiyaç duyduğu bilgi, bireysel, aile, sosyal, manevi, yönetim ve diğer tüm boyutları kapsar." 

İslam inkılabı rehberi, tefekkür ve derin öğrenmeyi,  Kuran'ın derin, batıni ve yüksek ilminden yararlanmanın sırrı olarak görerek şöyle dedi: ''Bu bilgiye ulaşmanın şartı, gençlikte çok daha kolay olan kalbin arınması ve ruhun temizliğidir.''

İslam İnkılabı Rehberi ayrıca  Kur'an-ı Kerim'i çok iyi tilavet eden İranlı çok sayıda karinin bulunmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, aslında bu güzel hediye İslam inkılabıyla direk bağlantılıdır ve ''öyle ki İranlı kariler bugün dünyanın değişik yerlerinde güzel sesleri ve okuma tarzlarıyla tanınır hale gelmişlerdir ve bu İran için iftihardır'' dedi.

İslam inkılabı rehberi, Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmenin, ilahi bir sanat olduğunu belirterek, bu sanatın Allah'ı anma ve davete hizmet etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Tilavet, dinleyenin imanını artıracak şekilde olmalıdır, dolayısıyla kıraat sadece bir sanat olarak görülmemelidir.'' dedi.

İslam İnkılabı Rehberi, ayrıca "tilavet mühendisliği" konusunu okuyucuların özel ilgi göstermesi gerektiğini değerlendirerek şöyle dedi: ''Tilavet-Okuma mühendisliği, dinleyici üzerinde derin bir etkisi olan ve onu Allah'ın sözünü takip etmeye zorlayan doğru tonu seçecek şekilde okumak anlamına gelir.''

700 /