İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Ayetullah Hamenei:

Devrimci kalmak, devrimci olmaktan önemlidir

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei İslami Şura Meclisi üyelerini kabul ettiği görüşmede, devrimci kalmanın devrimci olmaktan daha önemli olduğunu belirtti.

İslam İnkılabı Rehberi, Meclis Başkanı ve üyelerini kabul ettiği görüşmede, Hürremşehr fethinin, acı bir denklemin güzel bir denkleme dönüşüm sembolü olduğunu, ulusal kurtuluşun gerçekleşmesine yol açtığına temasla, zor, karmaşık ve acı şartları geride bırakıp, zafer ve başarıya ulaşma kuralının cihatçı icraat, kararlı irade, inisiyatif, özveri, uzun vadeli bakış ve daha önemlisi ihlas ve Yüce Allah'a tevekkül etmekten ibaret olduğunu belirtti.

İslami Şura Meclisi'ni ülke yönetiminin esas erkanından olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, kabiliyetler ve eksiklikleri doğru şekilde tespit etmenin oldukça zaruri konulardan olduğunu çünkü düşmanın kabiliyetlerinden ziyade, bizim hata ve yanlışlıklarımıza göz diktiğini kaydetti.

İran'ın geniş yüz ölçümü, nüfus, coğrafya, tarih ve iklim çeşitliğine dikkat çeken İslam İnkılabı Rehberi, aziz İran gibi bir konuma sahip ülkenin yönetiminin önemli bir iş olduğunu, dünyanın şimdiki özel durumuna göre, doğal olarak zor ve çetrefil bir görev olduğunu ifade etti.

İslam İnkılabı Rehberi, dünyaya hakim özel koşulların nedenlerine de temasla, güçler arasında düşmanca rekabet ve nükleer güçlerin birbirini tehdit etmesi, Avrupa yakınlarında savaş ve artan askeri tehditler ve eylemler, eşine az rastlanan bir salgın, dünya genelindeki gıda tehditlerinin dünyanın bugünkü durumu özel kıldığını, bu şartlarda ülkeyi yönetmenin daha zor ve çetrefil hal aldığını söyledi.

Tüm ülkelere hakim koşullara ilaveten İran'ın dini demokrasi diye yeni bir model sunup, sulta düzeninin ayarladığı çizelgeyi bozduğu için çeşitli boyutlarda sürekli şekilde küresel güçlerle sorun yaşadığını ifade eden İslam İnkılabı Rehberi, İslam Cumhuriyeti'nin tüm düşmanlıklar ve husumetlere karşı göğüs gerip, ilerlemekte olduğunu vurguladı.

Ayetullah Hamenei ayrıca, meclis üyeleri, hükümet, yargı ve diğer tüm organların ne kadar büyük ve önemli bir yönetime dahil olduğunu, bu konuma uygun şekilde dikkatlerini arttırmaları gerektiğini bilmeleri gerektiğini beyan etti.

700 /