İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı Rehberi:

İslam Cumhuriyeti'nin gövdeli ağacını sökmeyi kim düşünüyorsa halt ediyor

İslam İnkılabı Rehberi, İslam Cumhuriyeti sisteminin (süper) güçlere teslim olmadığını ve dik durduğunu belirterek "İslam Cumhuriyeti düzeni artık "sökülmesi" hayal bile edilemeyen güçlü ve gövdeli bir ağaç hâline gelmiştir" diye vurguladı.

İslam İnkılabı Rehberi Bilgilendirme Ofisi'nin web sayfası şunları vurguladı; Ayetullah Hamanei, İslam Peygamberi (s.a.v.) ve İmam Sadık (a.s.)'ın doğum yıl dönümü olan hk. Rebiyülevvel ayının 17'sine denk gelmesiyle eş zamanlı olarak düzenin yetkililerinden ve Vahdet Konferansı'na katılan yabancı konuklardan oluşan bir grubu kabul ettiği görüşmede "Acaba değişen dünyada Müslümanların kelime birliği ve yüksek bir konuma sahip olmak mümkün müdür?" diye bir soruyu gündeme getirerek şöyle dedi: "Evet, İslam milletleri arasında birlik mümkündür, ancak çaba ve eylem ve baskılar ve zorluklar karşısında ayakta durmayı gerektirir".

İslam İnkılabı Rehberi, bu bağlamda en fazla umudun İslam dünyasının özelliği ve aydın gençlerin ve onların kamuoyunu yönlendirmedeki rolü üzerinde olduğunu vurgulayarak "Etki bırakmanın gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu gösteren bir örnek şudur ki küçük bir fidan olan İran İslam Cumhuriyeti İmam Humeyni'nin yönlendirmeleriyle o zamanın iki süper gücüne karşı durdu ve o fidan artık gövdeli ve güçlü bir ağaca dönüşmüş ve kim bunu (ağacı) sökmeyi düşünüyorsa bile halt ediyor" diye ekledi.

İslam İnkılabı Rehberi, bazı İslam ülkelerinin Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirmesini en büyük ihanetlerden biri olarak nitelendirdi ve şunları söyledi: "Bazıları, mevcut durumda, İslam ülkelerinin bazı başkanlarının varlığıyla birliğin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyleyebilir, ancak İslam dünyasının aydınları, âlimleri, bilgeleri ve seçkinleri, ortamı düşmanın isteğinden farklı hâle getirebilir ve bu durumda birliğin gerçekleşmesi daha kolay olacaktır."

İslam İnkılabı Rehberi Filistin'de ve İslam dünyasının diğer bölgelerinde artan sıkıntıları, baskıları ve cinayetleri "İslam ümmetindeki tefrikanın" bir sonucu olarak gördü ve Müslümanların birçok ortak yöne sahip olduğuna atıfta bulunarak "İran İslam Cumhuriyeti şimdiye kadar İslam birliğinin pratikte gerçekleşmesi için elinden gelen her şeyi yaptı ve bunun açık bir örneği Filistin'deki Sünni kardeşlere yönelik kapsamlı destektir, bundan sonra da tüm güçle devam edecektir" dedi.

İslam İnkılabı Rehberi, İslam dünyasında oluşan direniş cephesinin İslam Cumhuriyeti tarafından desteklendiğini vurgulayarak şunları kaydetti: “Allah'ın lütfuna ve inayetine inanıyoruz ve büyük İslam birliği hayalinin pratikte gerçekleşmesini umuyoruz."

700 /