İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı Rehberi:

Güçlendirilmiş milli irade, sorun gidericidir

İslam İnkılabı Rehberi Ramazan Bayramı namazı hutbelerinde "Güçlendirilmiş milli irade sorun gidericidir" diye vurguladı.

Ayetullah Hamanei namazın birinci hutbesinde İslam ümmetinin ve İran'ın cesur ve aziz milletinin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek Kadir Gecesi'ndeki sabahlamadan sonra milletin Kudüs Günü'ndeki büyük hareketini anarak şunları ekledi: "O yoğun ve görkemli toplanmalar, aslında ilahi lütuflar ve başarılardandı."

Ayetullah Hamanei Ramazan ayını ibadet ve takva ayı olarak nitelendirmesinin yanı sıra cihat ve mücadele ayı olarak nitelendirdi ve şunları söyledi: "Kudüs Günü de İran milletinin mücadele günüdür ki hamd olsun bu yıl diğer milletlerin eşlik etmesiyle çok geniş çapta düzenlendi."

İslam İnkılabı Rehberi üç erkin iş birliğini, birliğini ve sinerjisini ülkenin ilerlemesi ve sorunlarının giderilmesi için çok önemli ve temel bir strateji olarak nitelendirdi ve üçlü erkin oluşturulması hakkında anayasanın iyi düzenine değinerek şunları ekledi: "Yasama, yürütme  ve yargı erki tam bir şekilde iş birliği yaparsa, işler asla düğümlenmez, ki bu erkin yetkilileri ve yöneticileri bu iş birliğinin ve sinerjinin nasıl yaratıldığını biliyorlar."

Ayetullah Hamanei anlaşmazlık ve tefrika oluşturmayı düşmanın stratejisi olarak nitelendirerek şunları söyledi: "Düşman, halkın farklı ilgiler ve zevkler uğruna birbiriyle savaşmasına ve çatışmasına çalışıyor, ancak tabii farklı meselelere halkın farklı bakış açılarında bir sakınca yoktur ve anlaşmazlık yeri olmamalıdır (anlaşmazlığa dönüşmemelidir), düşmanın halkı birbirine ve yetkililere karşı karamsarlaştırmaya yönelik kışkırtmalarını bozarak birlikte yaşamalı ve şefkat gösterilmelidir."

Ayetullah Hamanei düşmanın bölgedeki askeri stratejisinin yenilgisine değinerek şunları söyledi: "Düşman iki yüzlülük, tahrif, yalancılık, kışkırtma, aşağılama ve milletleri kendi kabiliyetlerine karşı karamsarlaştırma politikasına yönelmiş ve onun stratejilerini, taktiklerini, araçlarını ve yöntemlerini tanımada güncel olmak ve onları bozmak gerekir."

İslam İnkılabı Rehberi şunlara vurgu yaptı: "Bugüne kadar düşmanlarının tüm komplolarını yenilgiye sürükleyen akıllı ve güçlü İran milleti, bundan sonra da Allah'ın gücü ve yardımıyla onları yenilgiye uğratıp mahvedecektir."

Ayetullah Hamanei "Geçmişte sömürgeciler askeri  hareketle ülkelere girerlerdi, ama bugün stratejiyi değiştirmişler; düşmanın bugün bu iş için stratejisi ikiyüzlülük, yalan, tahrif, kışkırtmak, gerçekleri ters gösterme, milletleri aşağılama, milletleri kendilerine karşı karamsarlaştırma ve ulusların kabiliyetlerini gizlemektir" diye ekledi.

Ayetullah Hamanei şunları ekledi: "Düşmanın düşmanlık yöntemlerini tanımada güncel olmamız gerekir, düşmanlar 10 yıl önce yaptıklarını bugün yapmayabilirler, bu yöntemleri bozma yolunu elde etmeliyiz."

İslam İnkılabı Rehberi konuşmasının devamında şöyle dedi: "Düşman, halkın farklı zevkler ve ilgiler uğruna birbiriyle savaşmasını istiyor, bir toplumda meselelere yönelik farklı bakış açıları mevcut; ancak bunda bir sakınca yoktur, herkes birlikte yaşamalı ve birbiriyle çalışmalı ve şefkat göstermelidir."

Ayetullah Hamanei "Üç erk birlik ve sinerji içinde olmalı, üç erkin birbirleriyle iş birliği yapması halinde işler asla düğümlenmez, erkler birbirlerine engel olmasın ve yolu birbirleri için açsın" diye belirtti.

700 /