İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı Rehberi:

Batı medeniyetinin kadına bakışı, tamamen hazcılık ve çıkarcılığa dayalıdır

İslam İnkılabı Rehberi yüzlerce kadın ve kız çocuğunun katılımıyla gerçekleşen görüşmede, Batı medeniyetinin çok önemli ve hayati bir mesele olan kadın meselesine yaklaşımının kâr ve zevk arayışı olmak üzere iki faktörde özetlendiğini belirtti.

İslam İnkılabı Rehberi bu sabah yüzlerce kadın ve kız çocuğunun katılımıyla gerçekleştirdiği görüşmede, kadının aile içindeki varlığının çeşitli boyutları ve toplum, siyaset ve sosyal alandaki sınırsız faaliyetleri konusunda İslam'ın mantıklı ve rasyonel görüşünü açıkladı.

Devrim Lideri, İslam'da iki önemli hassasiyete, aile kurumunun hassasiyeti ve cinsel cazibenin meydana gelmemesi için dikkat edilmesi gereken noktalara riayet etmek üzere kadınların da her türlü sosyal faaliyet noktasında özgür olduğunu vurguladı.

Ayetullah Hamanei, Hazret-i Fatıme-ye Zehra (s.a)'nın doğumunun arifesinde yapılan bu toplantıda, iki cihan hanımının şahsiyetinin büyüklüğüne değinerek İslam’da kadın kavramına dair bazı önemli noktalara değindi.

İslam İnkılabı Rehberi, kadının kimliğini, değerlerini, haklarını, görevlerini, özgürlüklerini ve sorumluluklarını hayati ve toplumda çok belirleyici bir konu olarak değerlendirerek şunları söyledi: Bu çok önemli konuya ilişkin dünyada birbirine zıt iki genel yaklaşım; Batı’nın ve İslam’ın yaklaşımı bulunmaktadır.

Ayetullah Hamanei, Batı medeniyeti ve kültür sisteminin kadına dair önemli meseleleri tartışmaktan kaçındığına değinerek şunları söyledi: Batılılar kadınlara dair mantıklı ve adilane bir görüşe sahip olmadıkları için bu konuda satın aldıkları siyasi kişilikler üzerinden ve sanat ve edebiyat alanını proje olarak kullanarak kendi görüşlerini uluslararası arenada dayatmaya çalışıyorlar.

Ayetullah Hamanei, Batı'daki ahlaki yozlaşmaya ilişkin korkunç resmî istatistiklere atıfta bulunarak şunları söyledi: Batı'da neden aileyi yıkan her konu gün geçtikçe daha da öne çıkıyor, diğer yandan başörtülü kadınlara saldıranlara yönelik ne bir kınama ne de ciddi bir işlem yapılıyor.

İslam'ın Batı yaklaşımının tam aksine mantıksal ve adilane olarak kadın konusuna yaklaşımını vurgulayan Devrim Lideri şunları söyledi: Kadın meselesi İslam'ın güçlü noktalarından biridir ve kadın konusunda cevap vermesi gereken eksik taraf olduğumuz yanılgısına asla düşülmemelidir.

İslam İnkılabı Rehberi, haysiyet ve insani değerler konusunda kadın-erkek eşitliğini İslam'ın güçlü ve akılcı mantığının unsurlarından biri olarak değerlendirerek şöyle dedi: İnsani değerler ve manevi yükseliş açısından kadın ve erkeğin birbirlerine kesinlikle hiçbir üstünlüğü yoktur ve her ikisi de yetenek ve çabalarına binaen manevi yükselişe ulaşmaya muktedirler.

Diğer yandan kadınların toplumdaki etkili ve değişim yaratan varlığına değinerek bu alanda kadın ve erkeğin eşit sorumluluklarını vurgulayan Ayetullah Hamanei şunları kaydetti: Muhterem İmam'a göre ülkenin siyasetinde ve temel kaderinde etkin olmak kadınların hakkı ve görevidir. Ayrıca, günümüz Gazze meselesi gibi Müslümanların meseleleriyle ilgilenmek de dâhil olmak üzere toplum meseleleriyle ilgilenmek herkesin görevidir. Bu nedenle görev ve kamusal sorumluluk duygusunda kadın ve erkek arasında hiçbir fark yoktur.

İslam İnkılabı Rehberi, aile görevlerini, kadın ve erkeğin bedensel ve zihinsel yetenek ve kapasitelerine göre farklı görevlere sahip olduğu bir kategori olarak değerlendirdi ve şunları ekledi: Buradan yola çıkarak bazılarının mutlak biçimde ifade ettiği "cinsiyet eşitliği" sloganı yanlış, doğru olan ise "cinsiyet adaleti"dir.

Ayetullah Hamanei, her şeyi yerli yerine koymak anlamına gelen adalet kavramına değinerek, çocuk dünyaya getirme ve çocuk yetiştirme gibi kadının kendine özgü görevlerinin kadının zihinsel, fiziksel ve duygusal yapısına uygun olduğunu belirterek şöyle konuştu: Kadın ve erkeğin ailevi görevleri farklı olsa da Kur'an-ı Kerim'e göre ailedeki hakları aynıdır.

Çeşitli işlerde, sosyal ve devlet idarelerinde kadınların varlığı ile ilgili sorunların varlığına atıfta bulunarak Ayetullah Hamanei şunları vurguladı: Bu alanda da cinsiyet meselesi yok ve kadınların varlığına dair herhangi bir kısıtlama da yok.

Devrim Lideri kadınların aldıkları görevler ile ev işlerinin çatışmasından meydana gelen sorunların halledilmesine vurgu yaptı: Hatta doktorluk ve öğretmenlik gibi bazı işler kadınların bulunması gereken yerler. Eğer bazen bir kadının işi, ev işleri, doğum ve benzeri şeylerle çatışıyorsa, ülke yetkililerinin bu iki görevi de aksatmayacak bir çözüm bulması gerekiyor. Elbette bu görevler birlikte yürütülebilir, çünkü bilim ve idari sektörde aynı zamanda iyi çocuklar yetiştirmiş elit ve başarılı kadınları tanıyoruz.

Ayetullah Hamanei: ‘Yemek yapmak, çamaşır yıkamak gibi ev işlerinin kadının görevi olduğu düşüncesi tamamen yanlıştır. Ailede de işlerin anlayışla yapılması gerekiyor, ayrıca ev işlerinde kadınlara yardım eden erkekler de var’ ifadelerini kullandı.

İslam Cumhuriyeti döneminde kadınların bilim, edebiyat, spor ve sanatın çeşitli alanlarındaki ilerleme seviyesinin devrimden önceki döneme göre on kat daha fazla olduğunu söyleyen Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, bu durumda kadın ve aileye ilişkin yasa ve yönetmeliklerin revize edilmesi ve birkaç yıldır ertelenen bazı koruyucu yasaların onaylanmasının hızlandırılması gerekliliğine değinerek şunları söyledi: ‘İslam tam kâmil anlamıyla olması gerektiği gibi uygulanırsa bu başarılar katlanarak artacaktır’ dedi.

 

700 /