İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Doğal kaynaklar haftasında fidan eken Ayetullah Hamanei:

"Ormanlar ve doğal kaynaklar sahih bin şekilde kullanılmalıdır"

Doğal kaynaklar haftasında İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün öğleden sonra iki fidan dikti. Bu tören esnasında Tarım-Cihad bakanıyla, Çevre sağlığını koruma teşkilatı başkanı ve diğer bir çok yetkili de hazır bulundu.

Ayetullah Hamanei ağaçlandırmanın hayat oluşturulması geleneğini sürdürmek şeklinde niteleyerek ağaç ve bitkinin hayat ve yaşam tecellisi olduğunu bildirdi ve “bu ağaçlandırma töreni aslında ülkenin coşkulu gençleri ve aziz halkımızın bu güzel geleneğe yönelmesi ve bu güzel alışkanlığı hayata geçirerek ağaç ekimine önem vermesini sağlamaya yönelik sembol bir girişimdir” dedi.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei ayrıca ülkenin hayati önem taşıyan çok büyük değerli zenginliklerinin korunması zaruretine de temas ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ağaçlandırma, bugün mevcut ağaçların kadrini ve değerini bilmemiz ve yararlanmamız için bir derstir. Eğer ülkemizin büyük tarihi zenginliğini oluşturan mer’a ve ormanlardan akıllıca ve sahih bir biçimde yararlanılacak olunursa hiçbir zaman tükenmez. Çünkü bu doğal servet tazelenme imkânına sahiptir.”

Ayetullah Hamanei ayrıca doğal kaynakların korunmasıyla ilgili organlara uyarıda bulunarak, ormanlar ve doğal kaynaklardan suistifade edenlerin engellenmesini, özellikle büyük şehirlerin çevresinde buna büyük dikkat gösterilmesini istediler.

700 /