İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei:

"Tüm sanayi alanlarında kendi ayağımız üzerine durmalıyız"

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün sabah ülkenin önemli sanayi kutuplarından birini ziyaret ederek, ulusal motor imalı ve otomotiv sanayi başta olmak üzere ülkenin sanayi imkânlarından bazı bölümleri yakından inceledi.

Bazı bakanlar ve sanayi ve maden sektörü üst düzey müdürlerinden de bir grubun hazır bulunduğu ve 3 Saat süren bu denetimler sırasında her bölümün ilgili uzmanı çalışma alanı ve elde edilen başarılar hakkında İslam İnkılâbına gerekli bilgiyi verdi.

Ulusal motor üretim birimi İslam İnkılâbı Rehberi'nin bu denetimler sırasında ilgi duyduğu alanlardan biriydi. Bu üretim ünitesinde ulusal motor'un muhtelif bölümleri ve yapılan test sonuçları sergilendi.

Dizelli ulusal motor, ülke otomotiv sanayi alanındaki başarılar fuarının en önemli bölümlerinden birini oluşturuyordu. Bu bölümde tamamen yerli ve iç imkânlarla üretilen ilk ağır Dizel motor tanıtıldı. Bu motor raylı, deniz taşımacılıklarının yanı sıra sanayi birimleri ve santrallerde kullanılıyor.

Bu motorun tasarım ve yapımı üniversite araştırma merkezi ve diğer uzman İranlı mütehassıslarının yoğun çalışmaları sonucu gerçekleşmiş, iki yakıtlı motorun üretilmesi bu uzmanların ikinci plana aldıkları çalışmalarındandır.

Nano teknoloji gibi modern teknolojiden yararlanılarak sağlanan teknolojik ve sanayi başarıları ürünlerinin sergilenmesi bu serginin göz kamaştıran diğer bölümlerinden biriydi.

Bu ziyarette İslam İnkılâbı Rehberi ayrıca yerli malı üretimi muhtelif otomobilleri de yakından inceledi.

Bu denetimler sonrası sanayi müdürlerine hitaben bir konuşma yapan İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei, İslami İran'ın kalkınması ve gelişmesinde ülke sanayisinin gelişmesi ve tamamen bağımsız hale getirilmesinin önemini hatırlatarak, başta sanayi olmak üzere muhtelif sektörlerde ülkenin gelişmesi ve kalkınmasının başarılı bir şekilde devam ettiğini hatırlatarak, "ülke sanayinde çok değerli gelişmelerin sağlanmasına rağmen yine de daha yoğun bir çaba, çalışmayla ve bilimden yararlanılarak, yerli malı ürünlerin kalitesi artırılarak sanayi dalında bir atılım hareketi gerçekleştirilmelidir" dedi.

Bu ziyaretinin, ülke sanayisinin gelişip büyümesinin öneminin hatırlatılması yönünde sembol bir ziyaret özelliği taşıdığını hatırlatan İslam inkılâbı Rehberi konuşmasının devamında, "Eskiden beri korkunç bir yanlış anlaşılma mevcuttu. Şöyle ki akla dayalı bir hayat ve kalkınmayla manevi, dini ve ahlaki değerlere bağlılık arasında bir tezat ve çatışmanın var olduğu tasavvur olunuyordu, ama İran İslam Cumhuriyeti bu vehmi, yanlış tasavvuru ortadan kaldırdı" dedi.

İslam'ın maneviyat ve ilim dini olduğunu vurgulayan İslam İnkılâbı Rehberi, "Biz hem akıl ve mantık esaslarına, kalkınmaya uygun yaşayabiliriz, hem dini vecibe ve ahlaki değerlerimize bağlı kalabiliriz" ifadesini kullandı.

Sanayi dalı müdürleri ve uzmanlarının bu gerçeğin bir simgesi haline gelmesi gerektiğini belirten Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında ülke sanayi dalında elde edilmiş başarı ve gelişmelerin büyük bir önem taşıdığını hatırlatarak, "bu gelişmeler daha yolun başlangıcıdır ve tüm sanayi alanlarında yeni bir atılım hareketi ile kendi ayağımız üzerinde durmalı, İran düşüncesi ve buluşuna dayanmalıyız" dedi.

Muhtelif sanayi birimlerinde kendine yeterlilik ve bağımsızlığın sağlanmasına İslami İran'ın layık olduğunu hatırlatan İslam İnkılâbı rehberi, büyük uygarlık mirası ve tarihi, mevcut halk hareketi, İranlı genç yetenek ve zekânın müsait konumda bulunmasının gereği İslam dünyası içinde İslami İran sanayisinin üstün başarılı olması olduğunu ve kuşkusuz İslam dünyasının da bunu olumlu karşılayacağını belirtti.

Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında başta otomotiv sanayi olmak üzere ülke sanayisiyle ilgili önemli bazı hususları hatırlattı.

Dengesiz ithalatın önünün alınması amacıyla ticaret siyasetlerinin yeniden gözden geçirilmesinin İslam İnkılâbının önemle üzerinde durduğu konulardan biriydi.

Ayetullah Hamanei bu konuda, bolluk ve ucuzluğun çok iyi olduğunu ama bundan daha önemli olan hususun ülke sanayisinin gelişip büyümesi olduğunu ve bir takım asılsız delillere dayanarak ülke kapılarını ardına kadar ithalata açmamak gerektiğini söyledi.

Ayetullah Hamanei sanayi dalında bilim ve araştırmalardan faydalanılması zaruretine temas ederek, "sanayi ve üniversite arasındaki bağlılık meselesi çok önemlidir ve amaçlanan sanayi gelişmeyi sağlamak için bu ikisi arasında çok güçlü, sağlam bir bağ kurulmalıdır" dedi.

Sanayi ürünleri ihracatının önemini de vurgulayan İslam İnkılâbı Rehberi, tüm sanayi birimlerinin, ihracat amacını güderek üretimde bulunmaları gerektiğini ve muhtelif devlet organlarının da bu hususta gerekli ortamın hazırlanmasına katkıda bulunmaları gerektiğini söyledi.

Çevre sağlığının korunması, çevre sağlığıyla ilgili mevcut standartlara uyulmasının özellikle otomotiv sanayinde çok önemli olduğunu hatırlatan İslam İnkılâbı Rehberi, "sanayi kalkınma hedefini tahakkuk ettirmek için süreklilik, çalışma ve çabadan asla vazgeçilmemesi gerekir. Zira ülkenin ve halkının geleceği, muhtelif sanayi birimleri uzmanları, görevlileri ve müdürlerinin yorulmak bilmez icat, buluş ve girişimlerine bağlıdır" ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei, mevcut hükümetin aktif, çalışkan, çaba harcayan, iradeli ve sorumlu bir hükümet olduğunu ve muhtelif sanayi birimlerinde oldukça müsait bir çalışma ve ilerleme alanının mevcut bulunduğunu hatırlatan İslam İnkılâbı Rehberi, "bugün İslami İran, kendi gençlerinin himmet, irade, çaba, yetenek ve kendi nefsine olan güvenleri sayesinde muhtelif alanlarda o dalın ilim ve teknolojisine sahip sayılı birkaç ülke arasında yer almayı başarmış ve bu hareket daha fazla bir hızla sürdürülmelidir" dedi.

700 /