İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılabı rehberinin NANO teknolojisi ürünleri sergisini ziyareti sırasındaki konuşmasının tam metni


Ülkede tahakkuk bulan ve her geçen gün daha da gelişmekte olan NANO teknolojisi alanındaki önemli çalışmaları müşahede ettiğimi için bugün benim için çok olumlu ve matlup bir gün olmuştur. Elbette tahakkuk bulan bu çalışmaların her biri ve bu zahmetlere katılan muhterem kişilerin her biri ayrı ayrı takdir ve teşekküre ve haklarında hayır duaya layıktırlar.

NANO teknolojisi meselesi bugün ülkemiz için başarılı bir tecrübedir ve şunu gösteriyor ki alakalı, sevdalı ve marifetli bir mecmua her hangi bir işe yoğunluk verdiklerinde, belli bir iş ve program üzerinde çalıştıkları zaman o işte hissedilir bir gelişme sağlanmaktadır. NANO teknolojisindeki gelişmeler de bizim açımızdan bizatihi değerli olduğu gibi hatta bizlerin ülke genelinde tüm işler ve çalışmalarda örnek alabileceğimiz, ölçü karar verebileceğimiz bir çalışma olduğu için de bizim açımızdan önem ve değer arz etmektedir. Yaklaşık 10 yıl önce ben NANO idare merkezi ile bir görüşmem olmuştu. O zaman bana bir rapor sunmuş ve NANO meselesini benim için açıklamışlardı; çalışma başlattı ve ilerleme kaydettiler. Bugün ise bizim bu bilimsel ve araştırma alanında büyük bir atılım yakaladığımızı görüyoruz. Yani işler hızla ilerleme kaydetti.

Allah Taala'ya hamd ediyorum ki böyle bir olay vuku bulmuştur önemli olan sizlerin bu ilerlemenin faktörlerinin ne olduğunu sizlerin görmenizdir. Bu faktörleri korumalısınız. İyi bir programın var olması, yönetmenlikte istikrar, kültür ve diyalog ortamının oluşmasına gerekli ilginin gösterilmesi. Öğrenci gençlerimizin, normal bir öğrencinin yeteneği dışında olan bu sahada çalışmalarda bulunmakta, muhtelif birimler için çaba sarf etmekteler işte bu diyalog kültürü oluşturmadır. Bu ise çok önemlidir. Yani ülke genelinde NANO meselesinin ciddiyetle takib edilmesi gerektiği bir diyalog ve ortamın oluşması önemlidir. NANO'nun önemli olduğunu söyledik, elbette ülkedeki tüm işlerden önemli olduğunu söylemek gibi bir niyetimiz yoktur. Ama ülkenin bilimsel ve teknik açısından önemli mevzularından biridir. Biz bunu kendi muhtelif işlerimiz için bir örnek edinmeliyiz. Bazı örneklerini açıkladığım kalkınmada etkili bu faktörlerin korunmasına çalışmalı, programlarımızı her geçen gün daha da geliştirmeliyiz. Başarılar bizleri mağrurlandırmamalı; bu çok önemlidir. Bu son 10 yıl içindeki başarılarınız idealdi; yani siz dünyada çok düşük bir mevkiden çok yüksek bir mevkie ulaşmayı başardınız. Örneğin şu anda dünyada yedinci sırada yer alıyorsunuz. Bunun kendisi ise çok önemlidir ama bu bizi, mevcut kazanımlarla yetinmeye, mevcut durumu korumaya yönlendirmemeli; hayır! İlerleyin ve bu alandaki gelişmeyi sürdürün. Bu hususta muhtelif yeteneklerin yönlenmesine de ortam hazırlanacak. Şu anda burada gördüğümüz genç kızlar ve erkeklerimiz çok iyi yeteneklerdirler, eğer bu mesele bunlar için gündeme getirilmeyecek olsaydı, bu yeteneklerini sunacak ortamı bulamazlardı. Biz ülkemizde var olan yeteneklerin bir çoğunu henüz tanımamışız; bu yeteneklerin tanınması ve kendini göstermesi için alanları açmalıyız. Bugün çalışmaya büyük ihtiyacımız var. Bilim ve araştırma alanında bizim bir nevi tarihi fakirlik ve geri kalmışlığımız bulunuyor. Bugün bilim alanındaki ilerlememiz dünyada ilik sıralarda olabilir ve bilimsel daldaki atılım hızımız ortanın üzerinde olabilir ama bu bilimsel atılımın tek yapabileceği şey bizi bu tarihi geri kalmışlık, bu tarihi fakirlikten kurtarıp biraz ilerletmesidir. Biz bu çalışma ve fayretleri o kadar sürdürmeliyiz ki en ön saflara ulaşabilelim. Niçin ön saftan söz ediyorum? Çünkü hem gerekli imkana sahip hem de ihtiyacımız var. Ülkemizde bunca iyi yetenekler mevcuttur. Yani ülkemizdeki ortalama yetenek dünya genelindeki yeteneğin üzerindedir, bu ispatlanmış olup kesin mevzulardandır. Bir çok yeteneğe sahibiz ve bu yeteneklerin kendilerini göstermesi, açılıp filizlenmesi gerekir. İkinci bir mevzu bizim ilerlemeye ihtiyacımız var. Bu konuda muhtacız. İran İslam Cumhuriyetinin ve İran halkının siyasi, sosyal ve düşünce alanındaki bağımsızlık ruhu ve stratejisinin dünyada kaba kuvvete sahip, zorbacı devletlerin bizlere karşı düşmanlıkta bulunmalarına sebep olduğunu görüyoruz. Bu düşmanlık çoğu yerlerde kendini gösteriyor. Madem ki bize karşı bunca düşmanlık yapılıyor o zaman bizler de kendimizi güçlendirmeli ve kendimizi kudretin zirvesine ulaştırmalıyız.

Çalışmalar şimdiye kadar tüm alanlarda iyi ilerledi ve benim ricam bu alanda ilerlemeye ortam yaratan etken ve faktörlerin yok olmasına izin vermemenizdir. Bu ise yönetmenlikte istikrar, programların tekmilleştirilmesi ve siyasi atmosferden uzaklaşmaktır. Yani dışarıda müşahede ettiğiniz bu siyasi meseleler ve kutuplaşmaların bu alanlara nüfuz etmesinin önü alınmalıdır. Çok şükür şimdiye kadar çok iyiydi ve bundan böyle de iyi olmasına gayret gösteriniz, bozulmasına imkan tanımayınız. Dr. Settari de şu anda buradalar ve bu alanda çalışmaların ilerletilmesinde yardımcı olabilirler. Burada gösterilen çizelgede de belirtildiği üzere buradaki bütçe dünyadaki benzerlerine göre çok düşüktür, bu meseleye biraz daha fazla bütçe tahsis edilmelidir. İnşallah eğer hayatta olursak bir dönem sonra tekrar sizlerle görüşerek sizlerin yeni başarı ve ilerlemelerinize tanık olacağız ve eğer hayatta olmasak de inşallah ülke sizlerin ilerlemenize tanık olacak. Bu raporlarda belirtildiği üzere bu alandaki çalışmaların sonucunun piyasa ve servete doğru yönlendirilmesi meselesi çok önemlidir. Yani bu kökkurumların kendi ürünlerinden, kendi düşüncelerinden gerektiği gibi yararlanmaları için gerekli ortam oluşturulmalıdır. Bu ise sizlerin bilimsel çalışmalarınız ve araştırmalarınız somut biçimde halkın yaşamında kendi etkisini gösterir, bu ise sizin çabanızın garanti edilmesi anlamındadır inşallah. Var olun…