İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam inkılâbı rehberinin ordu subay akademisi mezuniyet törenindeki konuşması


Bismillahirrahmanirrahim

Siz aziz gençleri kutluyorum. İran İslam cumhuriyeti ordu üniversitelerinde başarılı tahsilinizin mükâfatı olan İmam zaman (ac.) ordusunun onurlandırıcı subaylık makamı mükâfatına ermeniz, ayrıca aziz gençlerin apolet takarak bu yola adım atmaları tüm sizlere mübarek olsun inşallah. Ordu ve Sepah’ta ve hatta tüm silahlı kuvvetlerinde bugünkü subaylarımızın genç siması İslam Cumhuriyeti nizamı için umut verici bir geleceği ve üstün bir morali müjdelemektedir.

Kurban bayramı ve Gadir bayramı günleridir, ama bizim bu bayramlarımızı günümüzün cahilleri kanlı Mina faciası ile mateme çevirdiler. Temennim odur ki Allah Taala İran halkından ve Müslüman halklardan bu fedakârlıkları, bu kurbanları kabul buyurur ve İslam ümmetinin önündeki ufuk inşallah her geçen gün daha aydın olur.

İran İslam cumhuriyeti ordusunda bu pratik alana adım atan siz aziz gençler hakkında söylenecek söz çoktur. Özet olarak silahlı bir gücün en önemli özelliği, iman, yiğitlik ve bilimdir. Bu üç özellik silahlı bir gücün kimliğini oluşturan çok önemli faktörlerdir. Eğer yiğitlik, cesaret olmazsa silahlı kuvvetler tehlike anında kendi sorumluluğunu yerine getiremez, yani gücü olmayacak. Eğer iman olmazsa silahlı kuvvetler zayıfa zor kullanma ruhu elde eder. Siz kullanıcısı için en ufak bir tehlikesi olmayan yeni askeri imkânları görüyorsunuz ki uçağa biniyor ve gelip mesela Yemen’de savunmasız, sığınaksız insanları, camileri, düğün törenlerini, matem merasimlerini, iş merkezlerini bombardıman etmekteler; yani işin içinde iman ruhu olmayınca, işin içinde Allah inancı olmayınca, kendi ölümcül ve kanlı aletlerini kimin başına dökecekleri veya bu araçlarla kiminle savaşacaklarının bir önemi olmaz. Tehlike alanında insanın varlığı, insanın hüviyeti kendini göstermesi gerekirken ortada yoklar ama mazlumlarla, savunmasızlarla, silahsızlarla karşı karşıya gelince ise yiğit kesiliveriyorlar. Kendi güçlerini göstermeleri gereken yerde yoklar fakat karşı taraf savunmasız bir insan olunca, uçaklarla, füzelerle ve öteki savaş aletleriyle yiğitlikten, cesaretten söz ediyorlar. Bizler ki atom bombası ve kimyasal silahlar gibi toplu kıyım silahlarına, savaş aletlerine karşı olmamız bunun içindir. Meşhurdur ki Emirul Muminin İmam Ali (as) savaşlarda hatta karşı tarafın geleceğini bile dikkate almakta ve kılıç darbesini indirmekteydi, hesap ve kitapla. İman olmayınca öyle olur, cesaret olmazsa öyle olur, ilim olmayınca, araçlar elde olunca bunlar şeytan aletleri karşısında yavaş olur; işte tüm bunlar gereklidir. Sizler gençsiniz, bizlerin göz nurusunuz, azizlerimizsiniz, gelecekte sizlere aittir. Mümkün olduğunca bu temel unsurları kendinizde takviye ediniz, imanınızı, yiğitliğinizi, araştırma alanındaki yetenek ve mucitliğinizi, ilim öğrenmenizi, ilim araştırmanızı takviye ediniz. Bu ordu da size aittir, birkaç gün sonra sizler bu büyük mecmuanın kaptanlığını ele geçireceksiniz, her biri bir bölümde ve bir noktada.

Bugün alan komutanı olan bu üniversitenin muhterem komutanının raporu da güzel bir rapordu. Başka yollarla bana ulaşan raporlar var. Ordunun 6 üniversitesinin çok iyi çalışması olmuştur, insanı mutlu kılan başarılı çalışmalarda bulunmuşlardır. Ama kesinlikle bununla yetinmemelisiniz, araştırmacı bir gözle; (benim burada asıl muhatabım ordunun muhterem yetkilileridir) dakik ve önce bir gözle eksiklikleri, hataları, noksanlıkları bulunuz ve bu üniversiteyi üst bir düzeye çıkarınız, bu üniversitede ders okuyan ve kendilerini geleceğe hazırlayan aziz gençleri mümkün olduğunca iman, maneviyat, bilgi ve yüksek moralle donatınız.

Bugün İran İslam cumhuriyeti nizamı hem sert savaş teçhizatına ve hem de yumuşak savaş araçlarına ihtiyacı var. Şeytan’ın gücü karşısında teslim olan dünya, maddiyat, şehvet ve maddi imkânları temel alan kişilerin iktidarda oldukları dünya, Allah’a yönelmiş insanlar için tehlikeli bir dünyadır, her zaman kendinizi hazırlıklı konumda, teyakkuzda bulundurmalısınız, her zaman kendinizi donatmalısınız. İran İslam cumhuriyeti ve inkılâpçı, yiğit İran halkı eğer dünyanın muktedir güçlerinin onları kendilerinde, kendi sistemlerinde eritmesine izin verecek olsaydılar, yani eğer kendi varlıklarının çekirdeğini, kendi kimliklerini, kendi cevherlerini göstermeyecek ve ona önem vermeyecek olsalardı, düşmanlığa muhatap olmazlardı. Zalim ve zorba kendine itaatkâr ister, birileri ona itaat etmeyecek olursa bu düşmanlığın başlangıcıdır; hazırlıklı olmalıyız.

Ordusuyla, sepahıyla, seferberlik güçleriyle ve öteki tüm silahlı kuvvetleriyle siz silahlı güçlerin hazırlıklı, teyakkuzda olmanız sadece savaşta düşmana karşı galebe çalmanız, muzaffer olmanız anlamında değil, bilakis onun bir diğer manası ülkenin düşmanların kötü niyetinden korumaktır. Sizler hazırlıklı olursanız, donanımlı olursanız, iman silahıyla, ilim silahıyla donanımlı olursanız, fedakârlığa hazır konumda bulunursanız, düşman kötü niyetle size doğru bir adım atmaya cesaret edemez, evet tehdit edebilir, dille bir takım sözler söyleyebilir, ama İran halkı 40 yıla yakın bir süre içinde güçlü olduğunu, kudretli olduğunu, hüviyet sahibi olduğunu, cevher sahibi olduğunu, direndiğini göstermiştir; bunun açık örneklerinden biri ise 8 yıllık mukaddes müdafaa savaşıdır.

Siz aziz gençlerim, kutsal müdafaa savaşı olaylarını kesin kendi büyüklerinizden ve eskilerden dinleyiniz, gidiniz savaş bölgelerini görünüz, operasyon planlarını, yiğitlik ve fedakârlık girişimlerini dikkatlice askeri açıdan inceleyiniz, bakınız neler oldu? İran halkı kutsal müdafaa savaşı döneminde kendisi için ebedi bir haysiyet, onur kazandı; öyleyse silahlı kuvvetler gücü aynı zamanda caydırıcıdır da.

Bugün dünyada, büyük kapitalistler, büyük kumpanyalar, dünya sömürgeciler, dünya sultacılar ilim ve propaganda imkânlarına egemen olarak dünya siyaseti üzerinde kabadayılıkta, zorbalıkta bulunmaktalar, hüküm sürmekteler, direnmek isteyen her bir halk bunların düşmanı olur. Ülkelerden bazıları direnmekte, bazıları az direnmekte, bazıları dayanırken, bazıları dayanamamaktalar, İslami İran ne kadar dayanıklı, direnişli olduğunu, şuurlu ve basiretli olduğunu, kendi kimliğine saygılı olduğunu, insanlık için de saygılı olduğunu gösterdi. Müstekbirlik karşısında direnmek, insanlığa saygıdır, tüm halklar ve tüm insanlara saygıdır. Elbette dişlerini gösterecekler ama mümin insanların sert yumrukları onları geri çekilmeye mecbur bırakabilir, her zaman böyle olmuştur, bundan böyle de böyle olacaktır.

Son Mina olayları hakkında da bir cümlem var. Bu olay bizim için iki açıdan matem ve musibetti. Birincisi aziz hacılarımızdan yüzlercesinin mazlumca ve hatta bazıları susuz olarak vefat etmiş olmalarıdır, azizlerinin hacdan geri dönmesini ve onlara kucaklarını açan aileler artık onların cenazeleri ile karşı karşıya gelmeliler. Bu büyük bir musibettir. Halen bizim ölülerimizin kesin sayısı belli değil. Birkaç yüz kişiye ulaşabilir. Bu birinci sebeptir ve halkımız kelimenin gerçek manasıyla bu meselede matem içindedir.

İkincisi ise İslam dünyası açısındandır; bize rapor edildiğine göre İslam âleminden muhtelif ülkelerden 5 bini aşkın hacı hayatını kaybetmiştir. Hac, güven, emniyet mekânıdır.

وَ اِذ جَعَلنَا البَیتَ مَثابَةً لِلنّاسِ وَ اَمنا

Yani: “Hani, biz Kâbe’yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık…”[1]

Kur’anı Kerim, Allah Taala’nın Kâbe’yi insanlar için toplantı ve güven yeri karar kıldığını belirtiyor; ama nerede bu güven? Hac ameli sırasında insanlara böylesine zulüm ve adaletsizlik yapılması adalet midir?

Araştırılmalıdır; ben bu meseleyle ilgili önceden bir yargıda bulunmak gibi bir niyetim yoktur ama kesin olarak İslam dünyasından (bu cümleden bizim ülkeden) bir takım insanlar gidip olayı yakından incelemeleri ve olayın ana nedenini belirlemeleri gerekir; bu durumda bir söz yok. Asıl mesele, bir grup yaralı karşısında her hükümetin, her bir halkın, her bir doktor ve hasta bakıcının, her bir sağlıklı, maneviyatlı ve kalpli insanın üzerine düşen sorumluluktur; işte bunlara riayet etmediler. Hastanede, soğuk kantinerde, sahrada hastanın durumuna gereken özeni göstermediler, zavallı, aciz insanın konumuna dikkat etmediler, susuz insanlara riayet etmediler. Bugün de bu mutahhar bedenlerin kendi ülkelerine intikali konusunda da bir takım sorunlar devam ediyor, ülkemiz yetkilileri bu meseleyi takib etmekteler, faaliyette bulunmakta, gayret etmekteler, bu gayret ve çalışmalar devam etmelidir, fakat Arabistan yetkilileri kendi vazifelerini yerine getirmemekteler, bilakis bazı hususlarda görev ve sorumluluklarının tam tersini yapmaktalar.

Eğer ülkemiz, halkımız eziyet edici bu hilekâr unsurlar karşısında tepki ortaya koyacak olursa onların durumu hiç de iyi olmayacak, biz şimdiye kadar mülahazada bulunmuşuz. Birçok mesele karşısında sabır göstermişiz, İslami İran’ın eli birçoklarına oranla daha üstündür, kabiliyetlerimiz, imkânlarımız birçoklarından çok daha fazladır, İslam cumhuriyetine karşı meydan okumaları durumunda hiçbir alanda bizim rakibimiz olamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Biz İslam ümmeti içinde kardeşlik hürmetini korumaya, İslami edebe riayet etmeye çalışmışız; ama tepkimizi de ortaya koyabiliriz. Eğer tepki gösterecek olursak, bizim tepkimiz çok daha haşin olur, amansız olur.

İran halkını sınadılar, sekiz yıllık savaş meselesinde, tüm bunlar (bu etraftakiler) ve tüm batı ve doğu güçleri tek bir habis ve fasit gücü himaye ettiler, savundular ama tümü gereken şamarı yediler, o fasit unsurun kendisi de gerekli şamarı yedi ve ona binaen onu destekleyenlerin tümü şamar yediler, İran’ı tanıdılar, eğer tanımamışlarsa da tanısınlar.

Bugün azizlerimizden on binlercesi halen Mekke ve Medine’de bulunuyor, hac amellerini yapmaktalar, bunlara en ufak bir saygısızlık tepkiye yol açacak, aziz hacılarımızın naaşları karşısında kendi sorumluluklarını yerine getirmemeleri tepkiye yol açacak, vazifelerini yerine getirme konusunda dikkatli olmalılar. Elbette mesele bununla kapanmayacak, mesele takib edilmelidir. İran İslam cumhuriyeti zulüm ehli değil, zulme teslim olacak da değil. Biz birine zulmettiğimiz gibi başka birinin de zulmünü asla kabul edemeyiz. Biz müslümanıyla, gayri müslimiyle tüm insanları bir takım hak hukuk sahibi biliyoruz, hak sahibi biliyoruz ve o haklarına el uzatmayız. Ama eğer biri kalkıp da İran İslam cumhuriyeti ve İran halkının hakkına el uzatacak olursa ona karşı nasıl davranmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz, çok sert mukabele ederiz. Elhamdülillah bu güce de sahibiz. İran halkı kudretli bir halktır. İslam cumhuriyeti istikrarlı ve kalıcı bir kudrettir ve kendimizi müdafaa edebiliriz.

Aziz gençler! Şeref alanı, azamet alanı, İslami ve İrani hüviyet alanı, yiğitlik ve cesaret gerektiren alanlardır, fedakârlık gerektirmektedir, bilim gerektirmektedir, derin iman gerektirmektedir, kendinizi hazırlayınız. Tüm gençler bu sözümün muhatabıdırlar. Fakat silahlı kuvvetlerdeki siz değerli gençlerimiz bazı açıdan ötekilere göre bu sözüme daha fazla muhatapsınız. Kendinizi hazırlamalısınız, kelimenin gerçek manasıyla sığınak olmalısınız, bu şiirde okuduğunuz ve belirttiğiniz gibi silahlı kuvvetler sığınak ve hisardırlar, ülke ve halkın sığınağısınız. Gerçek manada ülkenin sığınağısınız.

Allah’ım! Kendi rahmetini, kendi hidayetini, kendi lütfünü tüm İran halkına, tüm gençlerimize, bu aziz gençlere ve tüm silahlı kuvvetlere nazil eyle.

Allah’ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.[1] - Bakara – 125. Ayetin bir bölümü