İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılâbı rehberi bayram namazı hutbelerinde;

“Bizim müstekbir Amerika karşısındaki siyasetimiz değişmeyecek”

Muvahhit ve mümin İran halkı bugün mübarek Ramazan ayı boyunca Allah Taala’nın katına ibadette bulunmak ve bir ay oruç tutmanın şükrünü yerine getirmek için İran’ın dört bir yanında şükür secdesi yerine getirerek Mübarek ramazan bayramı namazını topluca tam görkemliliği ve ihtişamıyla kılarak hak Taala'dan ulusal kurtuluş ve dünyevi ve uhrevi saadet talep ettiler. Tahran halkı da bugün bu görkemli bayram namazını İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin imamlığında kıldılar.

İslam İnkılâbı Rehberi namazın ilk hutbesinde, Ramazan bayramı dolayısıyla İran halkı ve tüm dünya Müslümanlarına tebrikte bulunarak, bu yılkı Ramazan ayını gerçek manada Allah’ın bereketinin İran halkına yağması anlamında olduğunu bildirerek, yazın uzun ve sıcak günlerinde oruç tutmanın, yaygın surette Kur’an tilavet toplantıları, güzel dua, niyayiş ve yakarış toplantıları, camilerde ve umuma açık yerlerde gösterişsiz iftar sofraları ve nihayetinde dünya Kudüs günü muhteşem yürüyüşlerinin bu semavi bereketin alametlerinden olduğunu bildirdi.

“İran halkını tanımanın sahih yolu, bu gibi gerçekler üzerinde düşünmektir, bu gerçekler İran halkının ibadet sahasında öyle amel etmekte ve müstekbirlikle mücadele alanında da yolu böylesine başka halklara göstermektedir” diyen Ayetullah Hamanei namaz hutbelerinin bir başka bölümünde ise Dünya Kudüs gününde İran halkının seslendirdiği “kahrolsun İsrail” ve “Kahrolsun Amerika” sloganlarına değinerek, İran halkının hareketindeki temel dinamiği, kasıtlı yabancılar ve ülke içindeki bazı yanlış düşünenlerin dilinden değil de bu sloganlardan anlamak gerektiğini söyledi.

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei bayram namazının ikinci hutbesinde de nükleer mesele başta olmak üzere birkaç hususa değindi. İlk olarak böylesine uzunca ve çetin bir görüşme maratonunun başarıyla sonlandırdıkları için İran nükleer müzakere heyetinin çaba ve zahmetlerinden dolayı takdir ve teşekkürlerini bildirerek, hazırlanmış tevafuk metninin tasvibi için bir takam yasal sürecin izlenilmesi gerektiğini ama bu metnin tasvip olması veya olmaması durumunda görüşmelerin ecir ve mükâfatlarının inşallah mahfuz olduğunu bildirdi.

Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında, hazırlanmış nükleer tevafuk metinin inceleyen sorumlulara hitaben, ülkenin maslahatı ve milli çıkarlar uyarınca kendi görevlerini dikkatlice sürdürmelerini ve bu incelemelerin sonucunu başı dik olarak halka ve Allah Taala’ya takdim etmelerini istedi.

Hazırlanan metinden suistifade olunmaya karşı İran İslam cumhuriyetinin karşı koyacağını, metnin tasvip olması veya olmaması durumunda hiç kimseye İslam nizamı temel ilkelerini zarar verilmesine izin vermeyeceğini belirten İslam İnkılâbı Rehberi, konuşmasının devamında düşman’ın tehditkâr tutumu ve İran’ın savunma meselelerine yönelik tutumunu hatırlatarak, “Allah’ın fazl ve yardımıyla ülkenin müdafaa yetenekleri ve güvenlik şeridi muhafaza edilecektir ve İran İslam cumhuriyeti kesinlikle düşman’ın aşırı talepleri karşısında teslim olmayacaktır” dedi.

Bölgede İran İslam cumhuriyeti dostlarına yönelik desteğin devam edeceğini de belirten Ayetullah Hamanei, “Ülke içindeki belli yasal prosedürden sonra hazırlanan metin tasvip olsa da olmasa da İran halkı, mazlum Filistin, Yemen, Bahreyn halkı, Suriye ve Irak devleti ve halkı ve Lübnanlı ve Filistinli sadık mücahitleri desteklemekten el çekmeyecek” dedi.

İran halkı ve düzeninin Amerika karşısındaki siyasetlerinde her hangi bir değişikliğin meydana gelmeyeceğini, nükleer gibi istisnai konuların dışında Amerika ile ikili, bölgesel ve uluslar arası meseleler konusunda her hangi bir görüşmenin olmayacağını hatırlatan İslam İnkılâbı rehberi, çocuk katili ve cani Siyonist İsrail rejimine verdiği destek ve Lübnan Hizbullah mücahitlerini terörist nitelemesi konusunda Amerikan yönetiminin siyasetlerini ağır dille eleştirdi ve “bizimle Amerika’nın bölgesel siyasetlerimiz 180 derecelik bir ayrışım içindedir, bunun için onlarla nasıl müzakere edebilir ve görüşebiliriz” dedi.

İslam İnkılâbı rehberi konuşmasının devamında nükleer meseleyle ilgili Amerikan hükümetinin son günlerdeki yaygaralarına değinerek, “Amerikan kadın ve erkek devlet adamları bu günlerde kendi iç sorunlarını halletmek için övgü içerikli yaygaralarda bulunmaktalar. Ama onların bu boş laflarının gerçek yanı yoktur” dedi.

İran’ın nükleer silah üretiminin engellendiğine dair Amerikalı yetkililerin bu gerçek dışı iddialarından birine değinen Ayetullah Hamanei, “Biz yıllar öncesinden, İslami ilkeler uyarınca nükleer silahların üretiminin haram olduğuna dair fetva vermiş bulunuyoruz, bu silahın üretimi konusunda şer’i sakıncamız var. Fakat Amerikalılar bazen bu fetvanın önemine vurgu yapmalarına rağmen yine de kendi propaganda ve yaygaralarında yalan konuşmakta ve onların tehdidi sonucu İran’ın nükleer silah üretiminin engellendiğini iddia etmekteler” dedi.

“Amerikanın mevcut yetkilileri İran halkının teslim olduğundan dem vurmaktalar. Elbette ondan öncede beş Amerikan devlet başkanı da böyle bir arzuya sahiplerdi. Fakat öldüler veya tarihte kaybolup gittiler ve siz de onlar gibi İran’ın teslimiyetini ancak rüyanızda görebilirsiniz” diyen Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında ABD başkanının, 19 Ağustos darbesi ve Saddam’ı himaye etmek gibi İran’la ilgili kendi geçmiş hatalarından bazılarını itiraf etmesine değinerek, bunların sadece bir yığından bir parça olduğunu ve diğer birçok hatanın mevcut olduğunu ve Amerikalıların şimdilik onları itirafa yanaşmadığını söyledi.

Amerika yetkililerinden, gelecek yetkililerin onların hatalarını itiraf etmemeleri için mevcut hatalarından el çekmelerini isteyen İslam İnkılâbı Rehberi İran İslam Cumhuriyetinin iktidar ve kudretinin her geçen gün daha da artmakta olduğunu bildirerek şöyle dedi: “12 yıldır dünyanın en büyük 6 ülkesi İran’ın kendi nükleer teknolojisinden vazgeçirmeye çalışmakta. Bazıları dile getirdikleri gibi İran’ın nükleer vida ve somunlarını tamamen açmaya çalışıyorlar. Fakat bugün İran’da birkaç binlik santrifüj dolaşımını ve nükleer araştırma ve gelişimini kabul ve tahammül etmeye mecbur kalmışlardır. Bu ise İran7ın kudretinden başka bir anlamı yoktur.”

İslam İnkılâbı rehberi İran İslam cumhuriyetinin sürekli gelişmekte olan kudret ve etkinliğinin halkın direniş ve mukavemetinden ve aziz bilim adamlarının buluşlarından kaynaklandığını belirterek, İranlı nükleer bilim şehitleri, izleyicileri ve ailelerinden övgüyle söz etti ve kendi hak sözü üzerinde böylesine direnen bir halka Allah’ın rahmetinin olması temennisini dile getirdi.

Ayetullah Hamanei bayram namazının ikinci hutbesinin sonunda Amerika’nın İran ordusunu yok edecek güçte olduğu hususunda mevcut ABD başkanının açıklamasına değinerek, eskilerde bu gibi lafazanlıklara, “zavallılık içinde övünme” tabirini kullandıklarını söyledi.

Ayetullah Hamanei Amerikalı yetkililere hitaben, “Biz hiçbir savaşı olumlu karşılamıyor ve hiçbir savaşı başlatmayacağız ama eğer savaş başlayacak olursa savaştan mağlup çıkacak olan taraf saldırgan ve cani Amerika olacaktır” dedi.


700 /