Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

Böyük Dini Rəhbərin həyat və fəaliyyəti

 • BÖYÜK DİNİ RƏHBƏRİN HƏYAT VƏ FƏALİYYƏTİ
  • Ön söz
  • BİRİNCİ FƏSİL – GÜNƏŞİN DOĞMASI
  • İKİNCİ FƏSİL – İDRAKIN AÇARI
   • Xidmət göstərməyin iftixarı
   • “1323-cü il – bizim məktəbə getdiyimiz ilk günlər”
   • “Yazıq, könlünü xoş edirdi”
   • “Bizi ibtidai məktəbə apardıqları ilk gün”
   • “Anam bizim əmmaməmizi sarıyırdı”
   • “İbtidai məktəbin II-III sinfindən başımıza əmmamə qoydular”
   • “İbtidai məktəbdə istifadə etdiyim kitablar”
   • “O qədər mütaliə edirdim ki, azan səsini də eşitmirdim”
   • “Qəflətən özümü qorxutdum”
   • Bədii zövq və onun tənqidi
   • Arpa çörəyi
   • İki anadan səkkiz bacı və qardaş
   • Ata ocağı
   • “Atamın köhnə paltarları”
   • Minbəri yamsılama
   • Ata xətrinə Allahla sövdələşmə
   • “Həyatımın unudulmayan günü”
   • “Məni elə məsxərəyə qoydular ki, dostum da xəcalət çəkdi”
   • Feyziyyə hekayəti
   • “Bunlar gedəcəklər, siz isə qalacaqsınız”
   • Xalqın münasibəti
   • “Pis olmadı, xeyli vaxt idi ki, çənəmi görməmişdim”
   • “Təhqir etmək üçün onların üzünə sillə vururdular”
   • Yanlış və ağılsız bir təhlil
   • “Adamlar mənim adımı İmam Xomeyninin adı ilə qarışdırır və deyirdilər: İmam Xomeyni gəlib...”
   • “Özümüz son gecə bölərik”
   • “Gözlə, onun dövlətinin sabahı açılsın...”
   • Məşhəddə İmam Həsən Muctəba (ə) məscidində imamlıq
   • Məşhədin Kəramət məscidində imamlıq etmə
   • Kəramət məscidi Ceyrofta sürgündən sonra əsas fəaliyyət mərkəzi idi
   • Həmin hadisələr inqilab günlərinin tarixini yaradırdı
    Çap versiyası  ;  PDF
    Həmin hadisələr inqilab günlərinin tarixini yaradırdı
    Böyük dini rəhbər gərgin inqilab illəri barədə xatirələrinin davamı olaraq buyurur: “Xəstəxanaya getmək hadisəsi də çox maraqlı idi və bu, elə bir məsələdir ki, heç bir kəs agah olmadığı üçün girişməmişdir. Əlbəttə, bütün şəhərlərdə çox gərgin və taleyüklü proseslər gedirdi və bu, Məşhəddə də baş verirdi. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, heç bir kəs bunları dilə gətirməmişdir, halbuki bu hadisələr inqilab günləri tarixini yaradırdı. Bizə xəbər yetişəndə rövzə məclisində idik və o zaman məni telefona çağırdılar, mən getdim və telefona cavab verdim. Gördüm ki, dost-tanışlardan bir neçə nəfər, habelə mənə tanış olmayan şəxslər xəstəxananın o biri tərəfindəki xətdən tələsə-tələsə deyirlər:
    – Hücum etdilər, vurdular, öldürdülər, köməyə gəlin! Mən gəldim və cənab Təbəsini çağırdım. Bir otağa keçdik, burada Məşhədin tanınmış alimlərindən bir qrupu toplaşmışdı, Məşhədin məşhur alimlərindən olan bir rövzəxan da iştirak edirdi. Mən üzümü məclisdəkilərə tutub dedim:
    – Xəstəxanada vəziyyət qeyd etdiyim kimidir, ona görə də bizim bu meydana girməyimiz vacibdir. Bu, xəstəxanaya – həkimlərə və tibb bacılarına qarşı yönəlmiş hücumlara mane ola bilərdi, mən cənab Təbəsi ilə qəti olaraq gedəcəyik.
    Mən bu sözləri deyəndə biz hələ qərara gəlməmişdik, ancaq bilirdim ki, cənab Təbəsi də gedəcəkdir. Hər halda dedim:
    – Əgər siz də gəlsəniz, daha yaxşı olacaqdır, əgər gəlməsəniz, biz yenə də gedəcəyik.
    Bizim qəti şəkildə dediyimiz bu sözlər ona gətirib çıxardı ki, Məşhədin ən tanınmış və möhtərəm alimlərindən bir neçəsi də dedi: “Biz də gedirik”.
    Cənab Mirvarid və bəzi başqaları da daxil olmaqla biz xəstəxanaya doğru hərəkət etdik. Biz həmin mənzildən çıxanda, küçədə, meydanda və bazarda toplaşmış xeyli sayda adam gördü ki, biz xəstəxanaya tərəf gedirik. Biz onlara dedik ki, adamlara bu barədə xəbər çatdırsınlar. Onlar bizim dediyimizi etdilər və adamlar bizim, bu dəstənin ardınca düşüb piyada getməyə başladılar. Bazardan xəstəxanaya olan məsafə təxminən bir saatlıq yol idi. Biz piyada gedirdik və irəlilədikcə də sayımız artırdı. Sakitcə, heç bir həyəcan keçirmədən məqsədimizə doğru hərəkət edirdik.
    Nəhayət, xəstəxananın yaxınlığına çatdıq. Bildiyiniz kimi, Məşhədin İmam Rza xəstəxanası ilə sonuclanan həmin küçənin qarşısında bir meydan var idi ki, indi İmam Rza meydanı adlanır. Küçənin yuxarı hissəsi həmin meydanla bitir.
    Biz Cəhanbani kuçəsi ilə xəstəxanaya tərəf gələndə uzaqdan gördük ki, əsgərlər yolu bağlayıblar. Yəni onlar bir sıraya düzülərək tüfəngləri də əllərində tutaraq dayanmışdılar. Oradan keçmək qətiyyən mümkün deyildi.
    Mən gördüm ki, adamlar bir qədər iztirab hissi keçirirlər. Odur ki, sakitcə öz qardaşlarıma yaxınlaşaraq dedim:
    – Biz mütləq mətanətlə və öz vəziyyətimizdə heç bir dəyişiklik etmədən əsgərlərin dayandığı həmin sıranı keçməliyik ki, adamlar da bizim ardımızca gəlsinlər. Həqiqətən də biz bu işi gördük, yəni başımızı aşagı saldıq və sanki qarşımızda silahlı əsgərlərin olmadığı kimi irəliləməyə başladıq. Nəhayət, əsgərlərin bir metrliyinə çatdıq və mən gözlənilmədən gördüm ki, əsgərlər qeyri-ixtiyari olaraq geri qayıdırlar və onların arasından üç-dörd nəfərin keçə biləcəyi ölçüdə bir yol açıldı və biz getdik. Əlbəttə, onların məqsədi bu idi ki, biz keçək, sonra isə yolu bağlasınlar. Ancaq onlar bunu edə bilmədilər. Ona görə ki, biz həmin xəttən keçən kimi adamlar hücum etdilər və əsgərlər yaranmış vəziyyətə artıq nəzarət adə bilmədilər. Nəticədə təxminən bir neçə yüz nəfər bizimlə birgə xəstəxanın qapısınadək gəldilər. Sonra da  qapını açdılar və biz xəstəxanaya daxil olduq. Xəstəxanaya daxil olar-olmaz orada olan həmin tələbələr, tibb bacıları və həkimlər bizi görən kimi sanki cana gəldilər. Biz xəstəxananın ortasında fikrimcə, heykəl qoyulmuş meydana tərəf irəlilədik və adamlar həmin heykəli aşağı salaraq sındırdılar”.

   • Adamlar 50 kalibrli güllələrə tuş gəldilər
   • Tehran universitetindəki bəstə girmə Məşhəddəki bəstin nəticəsi idi
   • Yetmiş tümən, velosiped və ya kostyum
   • “Mən heç kimə söz vermədim, istefa verməsə, qəbul etmərəm”
   • “Tehranlıların Allahu-Əkbər fəryadını eşitdim”
   • “Gərək Tehrana gedəm”
   • On beş ildən sonra yürüş
   • “Mənim heç bir otaqda xüsusi stulum olmayıb”
   • “Mən çay dəmləməyi yaxşı bacarıram”
   • “Əksər gecələrimiz həyəcanlı olurdu”
   • İmamın (r) vaxtında qəbul etdiyi qərar
   • Bura İran İslam inqilabının radiosudur
   • İlk qələbədən sonra
   • Bir enlikürək ordu generalı daxil oldu
   • Baş nazir kim olsun?
   • Böyük dini rəhbərin ABŞ-a münasibətdə tutduğu mövqe
   • Nə üçün xalq “Amerikaya ölüm!” ifadəsindən əl çəkmir?
   • “Həft tir” meydanında baş verən böyük nümayiş
   • Müvəqqəti hökumət ABŞ-ın mənafeyini açıq şəkildə müdafiə edirdi
   • “Mənim üçün çox təəccüblü idi”
   • İmamın xəttini davam etdirən tələbələrin ABŞ-ın casusluq yuvasının ələ keçirilməsində inqilabi addımı
   • “Tələbələr təklif etdilər ki, mən həmin şəxs olum”
   • İkinci inqilab
   • “Liberallar deyinə-deyinə həmin yaraya əlac axtarırdılar”
   • “İnqilab Şurasında həmin tələbələrin addımını müdafiə edirdik”
   • Amerika hər şeyi əldən verdi
   • Sadəlövhlük məsələsi və Amerika ilə müzakirə
   • “Mən Amerika ilə müzakirənin əleyhinəyəm”
   • “Amerikadan qorxmadığınızı bilirik, bizi özünüzlə müqayisə etməyin”
   • Şəhid Nujə meydanında çevriliş macərası
   • İnqilabın böyük fədaisi
   • “Mən həmişə istəmişəm ki, siz (fədailər) ən yaxşılardan olasınız”
   • İslam inqilabının rəhbəri 7 tir hadisəsi haqda
   • Döyünən ürək
   • “Bura İslamın mərkəzidir”
   • “Siz yaşayın”
   • “Həyatımızın ən ağır məqamları”
   • Gecə saat 10:20-də
   • İmamın gördüyü hər bir iş Allah qiyamı məqsədi daşıyırdı
   • İmamın “Kumeyl” duası və şəban munacatına bağlılığı
   • İran nümayəndə heyətində İmamı görür və onun ətrini alırdı
   • “Əqidə qoruyucuları ona diqqət yetirməlidirlər”
   • “Bu, mənim etiqadımdır”
   • “Çalışın ki, dinin şöləsi aşağı düşməsin”
   • “Gördün, bu uşaqlar nə etdilər?”
   • Sevincin təsiri
   • “Mən özüm işləri görər və ağır yükləri öz çiynimə götürərəm”
   • “Minbərdə oturduğu ilk gün ağladı”
   • “İlahi bir qüvvə bizə yardım edir”
   • İmamın verdiyi böyük dərs
   • “Hər bir şey bizim borcumuz idi”
   • “Bizim həyatımız bu şeylərə uyğunlaşmamışdı”
   • “Əgər düyü yoxdursa, düyü yemərik”
   • Hacıxanımın sağlamlığı üçün salavat
   • “Bu bahalıqda bananı mənə almısan?”
   • Çörəkxanada başqalarının hüququna riayət etmə
   • “Evin fasadını düzəltməyə ehtiyac yoxdur”
   • “Voleybolu çox xoşlayırdım”
   • Məhəbbətdən yaranan göz yaşları
   • “Ölkəmiz müharibə vəziyyətindədir”
   • Həmin əvvəlki məhəbbət və əvvəlki həvəs
   • “Səni cəddimə and verirəm, bir söz də demə”
   • “Mənim o ağadan heç bir şikayətim yoxdur”
   • “Mən sizdən xahiş edirəm”
   • Qənaət
   • “Namazımın vaxtını ötürmək istəmirəm”
   • “Elə ağlayırdı ki, çiyinləri də tərpənirdi”
   • İmamın (r) böyük dini rəhbərə xüsusi qayğı göstərməsi
   • Azan səsi ruhdan düşmüş könülləri ruhlandırır
   • İstixarə
   • Müqəddəs Cəmkəran məscidi
   • Ağa və şəhidlər
   • İdman
   • Şəhid ailəsi ilə görüş
   • Əmmamənin mənəvi çəkisi çox böyükdür
   • “İslam sisteminin qılınc və qamçısının olmadığını düşünənlər səhv edirlər”
   • Novruz – bəşər tarixində yeni gün
   • “Gedin və həmin döşənəcəkləri gətirin”
   • Sadə yaşama tərzi
   • Mayasız fətirdir
   • Şagird müəlliminin nökəri kimi olmalıdır
   • Məntiqsiz və sadəlövhlüklə irəli sürülən arqument bəladır
   • “Radio və televiziyada ayıq olun ki, aşağıdakı üç eybdən qoruna biləsiniz”
   • “Çox qeyri-adi dualardır”
   • “Pərvərdigara, sənə təvəkkül edirəm”
  • ÜÇÜNCÜ FƏSİL – DOST SÖZÜ
  • DÖRDÜNCÜ FƏSİL – USTADIN HÜZURUNDA
  • BEŞİNCİ FƏSİL – ŞƏRİƏT ELMİNDƏ YÜKSƏK SƏVİYYƏYƏ ÇATMA
  • İstifadə olunan ədəbiyyat
700 /