Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

Böyük Dini Rəhbərin həyat və fəaliyyəti

 • BÖYÜK DİNİ RƏHBƏRİN HƏYAT VƏ FƏALİYYƏTİ
  • Ön söz
  • BİRİNCİ FƏSİL – GÜNƏŞİN DOĞMASI
  • İKİNCİ FƏSİL – İDRAKIN AÇARI
   • Xidmət göstərməyin iftixarı
   • “1323-cü il – bizim məktəbə getdiyimiz ilk günlər”
   • “Yazıq, könlünü xoş edirdi”
   • “Bizi ibtidai məktəbə apardıqları ilk gün”
   • “Anam bizim əmmaməmizi sarıyırdı”
   • “İbtidai məktəbin II-III sinfindən başımıza əmmamə qoydular”
   • “İbtidai məktəbdə istifadə etdiyim kitablar”
   • “O qədər mütaliə edirdim ki, azan səsini də eşitmirdim”
   • “Qəflətən özümü qorxutdum”
   • Bədii zövq və onun tənqidi
   • Arpa çörəyi
   • İki anadan səkkiz bacı və qardaş
   • Ata ocağı
   • “Atamın köhnə paltarları”
   • Minbəri yamsılama
   • Ata xətrinə Allahla sövdələşmə
   • “Həyatımın unudulmayan günü”
   • “Məni elə məsxərəyə qoydular ki, dostum da xəcalət çəkdi”
   • Feyziyyə hekayəti
   • “Bunlar gedəcəklər, siz isə qalacaqsınız”
   • Xalqın münasibəti
   • “Pis olmadı, xeyli vaxt idi ki, çənəmi görməmişdim”
   • “Təhqir etmək üçün onların üzünə sillə vururdular”
   • Yanlış və ağılsız bir təhlil
   • “Adamlar mənim adımı İmam Xomeyninin adı ilə qarışdırır və deyirdilər: İmam Xomeyni gəlib...”
   • “Özümüz son gecə bölərik”
   • “Gözlə, onun dövlətinin sabahı açılsın...”
   • Məşhəddə İmam Həsən Muctəba (ə) məscidində imamlıq
   • Məşhədin Kəramət məscidində imamlıq etmə
   • Kəramət məscidi Ceyrofta sürgündən sonra əsas fəaliyyət mərkəzi idi
   • Həmin hadisələr inqilab günlərinin tarixini yaradırdı
   • Adamlar 50 kalibrli güllələrə tuş gəldilər
   • Tehran universitetindəki bəstə girmə Məşhəddəki bəstin nəticəsi idi
   • Yetmiş tümən, velosiped və ya kostyum
   • “Mən heç kimə söz vermədim, istefa verməsə, qəbul etmərəm”
   • “Tehranlıların Allahu-Əkbər fəryadını eşitdim”
   • “Gərək Tehrana gedəm”
   • On beş ildən sonra yürüş
   • “Mənim heç bir otaqda xüsusi stulum olmayıb”
   • “Mən çay dəmləməyi yaxşı bacarıram”
   • “Əksər gecələrimiz həyəcanlı olurdu”
   • İmamın (r) vaxtında qəbul etdiyi qərar
   • Bura İran İslam inqilabının radiosudur
   • İlk qələbədən sonra
   • Bir enlikürək ordu generalı daxil oldu
   • Baş nazir kim olsun?
   • Böyük dini rəhbərin ABŞ-a münasibətdə tutduğu mövqe
   • Nə üçün xalq “Amerikaya ölüm!” ifadəsindən əl çəkmir?
   • “Həft tir” meydanında baş verən böyük nümayiş
   • Müvəqqəti hökumət ABŞ-ın mənafeyini açıq şəkildə müdafiə edirdi
   • “Mənim üçün çox təəccüblü idi”
   • İmamın xəttini davam etdirən tələbələrin ABŞ-ın casusluq yuvasının ələ keçirilməsində inqilabi addımı
   • “Tələbələr təklif etdilər ki, mən həmin şəxs olum”
   • İkinci inqilab
   • “Liberallar deyinə-deyinə həmin yaraya əlac axtarırdılar”
   • “İnqilab Şurasında həmin tələbələrin addımını müdafiə edirdik”
   • Amerika hər şeyi əldən verdi
   • Sadəlövhlük məsələsi və Amerika ilə müzakirə
   • “Mən Amerika ilə müzakirənin əleyhinəyəm”
   • “Amerikadan qorxmadığınızı bilirik, bizi özünüzlə müqayisə etməyin”
   • Şəhid Nujə meydanında çevriliş macərası
    Çap versiyası  ;  PDF
    Şəhid Nujə meydanında çevriliş macərası
    Böyük dini rəhbər 1359-cu ilin tir ayında şəhid Nujə meydanında baş verən çevriliş haqda deyir:
    – Şəhid Nujə meydanında çevriliş hadisəsini təşkil etdilər. Bu, ordunu ələ almaq üçün düşmənin casusluq strukturları tərfindən törədilmişdi. Əgər uğur əldə etsəydilər, öz fikirlərincə, inqilabın ömrünə son qoyardılar, əgər müvəffəq olmasaydılar, xalqla ordu arasında, inqilabla ordu arasında müəyyən məsafə yarada bilərdilər.
    Bu çevriliş təhlükəli bir çevriliş idi və ordu tərəfindən aradan qaldırıldı. Ola bilsin ki, İran xalqı bilmir, ancaq şəhid Nujə meydanında çox təhlükəli olan bu çevrilişin aradan qaldırılmasına səbəb olanları həmin orduda xidmət edən gənclər idilər ki, gəldilər və bizə bu barədə xəbər verdilər.
    Həmin vaxt gənc bir təyyarəçi gecə yarısı gəlib bizim qapımızı döydü və çox böyük israrla bizi onun sözlərinə qulaq asmağa məcbur etdi. O, qeyd etdi ki, bu çevriliş  yaxın 24 saat ərzində həyata keçiriləcək.
    Bu hadisənin ardınca gedən qüvvələr – həmin bazanın hərbçiləri, mömin əsgərləri çevrilişin aradan qaldırılmasında böyük rol oynadılar. Yənu bu meydanda ordunu müdafiə edən adamlar elə ordunun özündən idilər. Özü imkan vermədi ki, düşmənin caynaqları ondan yapışsın və orduda öz çevrilişini həyata keçirsin.1
    Həmin gənc təyyarəçi də sonralar fədai oldu, indi də haradadırsa, inanıram ki, ilahi kamilliyə malikdir.2

    1 Çevriliş 1359-cu ilin tir ayının 18-də gecə vaxtı həyata keçirilməliydi və əməliyyat keçmiş dövründəki hərbi hava qüvvələrinin, xüsusi polis qoşununun, habelə rejimin başqa ordu bölmələrinin köməyi ilə baş tutmalıydı. Çevriliş ərəfəsində xarici ölkənin hərbi gəmiləri də İran sahillərinə yaxınlaşmalı və öz hücumları ilə çevrilişə yardım göstərmə-liydilər. Çevriliş baş tutduqdan sonra isə böyük dövlətlər, o cümlədən Amerika dövləti gecikdirmədən yeni hökuməti rəsmi şəkildə tanımalıydı.
    Höccətülislam Məhəmmədi Reyşəhri – hərbi məhkəmələrin rəisi 1359-cu il tir ayının 24-də çevrilişlə əlaqədar olaraq belə deyib:
    – Çevrilişlə əlaqədar olaraq üç yüz nəfər həbs edildi. Çevriliş planında əsas üzvləri Nujə yaşılpapaqlıları briqadasından təşkil olunmuş bir hərbi qanad iştirak edirdi, planın siyasi qanadı isə Milli Cəbhəyə və ya millətçilərə məxsus idi. Onların ixtiyarında 17 təyyarə var idi və Mehrabad aerodromunu bombardman etməklə işə başlamalıydılar. Sonra Tehranda səs maneələrini aradan qaldırmalı və əgər hərbi baza onlarla əməkdaşlıq etməsəydi, həmin təyyarələrlə oranı bombardman etməliydilər. Bu adamlar istəyirdilər ki, qalib gəldikdən sonra hərbi hökuməti təşkil etsinlər. Hərbçilərin hökuməti iki il davam etməliydi və çevrilişin başçıları üç kişidən və bir qadından təşkil olunmuşdu. Arada kifayət qədər maliyə vəsaiti dövr edirdi və Nujə yaşılpapaqlıları bütün hərbi vəzifələri çox sürətlə həyata keçirməliydilər. Onlar radio-televiziyanı və Tehranın əsas siyasi məntəqələrini tutmalıydılar. Nujə yaşılpapaqlılarından savayı, təqaüddə olan hərbçilərin bir hissəsi də hərbi təşkilatın əsasını təşkil edirdi. Maraqlı burasıdır ki, bu çevriliş aradan qaldırıldıqdan bir ay sonra İraq öz hərtərəfli hərbi hücumuna başladı.

    2 “Cumhuri islami” qəzeti, 5/2/74

   • İnqilabın böyük fədaisi
   • “Mən həmişə istəmişəm ki, siz (fədailər) ən yaxşılardan olasınız”
   • İslam inqilabının rəhbəri 7 tir hadisəsi haqda
   • Döyünən ürək
   • “Bura İslamın mərkəzidir”
   • “Siz yaşayın”
   • “Həyatımızın ən ağır məqamları”
   • Gecə saat 10:20-də
   • İmamın gördüyü hər bir iş Allah qiyamı məqsədi daşıyırdı
   • İmamın “Kumeyl” duası və şəban munacatına bağlılığı
   • İran nümayəndə heyətində İmamı görür və onun ətrini alırdı
   • “Əqidə qoruyucuları ona diqqət yetirməlidirlər”
   • “Bu, mənim etiqadımdır”
   • “Çalışın ki, dinin şöləsi aşağı düşməsin”
   • “Gördün, bu uşaqlar nə etdilər?”
   • Sevincin təsiri
   • “Mən özüm işləri görər və ağır yükləri öz çiynimə götürərəm”
   • “Minbərdə oturduğu ilk gün ağladı”
   • “İlahi bir qüvvə bizə yardım edir”
   • İmamın verdiyi böyük dərs
   • “Hər bir şey bizim borcumuz idi”
   • “Bizim həyatımız bu şeylərə uyğunlaşmamışdı”
   • “Əgər düyü yoxdursa, düyü yemərik”
   • Hacıxanımın sağlamlığı üçün salavat
   • “Bu bahalıqda bananı mənə almısan?”
   • Çörəkxanada başqalarının hüququna riayət etmə
   • “Evin fasadını düzəltməyə ehtiyac yoxdur”
   • “Voleybolu çox xoşlayırdım”
   • Məhəbbətdən yaranan göz yaşları
   • “Ölkəmiz müharibə vəziyyətindədir”
   • Həmin əvvəlki məhəbbət və əvvəlki həvəs
   • “Səni cəddimə and verirəm, bir söz də demə”
   • “Mənim o ağadan heç bir şikayətim yoxdur”
   • “Mən sizdən xahiş edirəm”
   • Qənaət
   • “Namazımın vaxtını ötürmək istəmirəm”
   • “Elə ağlayırdı ki, çiyinləri də tərpənirdi”
   • İmamın (r) böyük dini rəhbərə xüsusi qayğı göstərməsi
   • Azan səsi ruhdan düşmüş könülləri ruhlandırır
   • İstixarə
   • Müqəddəs Cəmkəran məscidi
   • Ağa və şəhidlər
   • İdman
   • Şəhid ailəsi ilə görüş
   • Əmmamənin mənəvi çəkisi çox böyükdür
   • “İslam sisteminin qılınc və qamçısının olmadığını düşünənlər səhv edirlər”
   • Novruz – bəşər tarixində yeni gün
   • “Gedin və həmin döşənəcəkləri gətirin”
   • Sadə yaşama tərzi
   • Mayasız fətirdir
   • Şagird müəlliminin nökəri kimi olmalıdır
   • Məntiqsiz və sadəlövhlüklə irəli sürülən arqument bəladır
   • “Radio və televiziyada ayıq olun ki, aşağıdakı üç eybdən qoruna biləsiniz”
   • “Çox qeyri-adi dualardır”
   • “Pərvərdigara, sənə təvəkkül edirəm”
  • ÜÇÜNCÜ FƏSİL – DOST SÖZÜ
  • DÖRDÜNCÜ FƏSİL – USTADIN HÜZURUNDA
  • BEŞİNCİ FƏSİL – ŞƏRİƏT ELMİNDƏ YÜKSƏK SƏVİYYƏYƏ ÇATMA
  • İstifadə olunan ədəbiyyat
700 /