Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

Böyük Dini Rəhbərin həyat və fəaliyyəti

 • BÖYÜK DİNİ RƏHBƏRİN HƏYAT VƏ FƏALİYYƏTİ
  • Ön söz
  • BİRİNCİ FƏSİL – GÜNƏŞİN DOĞMASI
  • İKİNCİ FƏSİL – İDRAKIN AÇARI
   • Xidmət göstərməyin iftixarı
   • “1323-cü il – bizim məktəbə getdiyimiz ilk günlər”
   • “Yazıq, könlünü xoş edirdi”
   • “Bizi ibtidai məktəbə apardıqları ilk gün”
   • “Anam bizim əmmaməmizi sarıyırdı”
   • “İbtidai məktəbin II-III sinfindən başımıza əmmamə qoydular”
   • “İbtidai məktəbdə istifadə etdiyim kitablar”
   • “O qədər mütaliə edirdim ki, azan səsini də eşitmirdim”
   • “Qəflətən özümü qorxutdum”
   • Bədii zövq və onun tənqidi
   • Arpa çörəyi
   • İki anadan səkkiz bacı və qardaş
   • Ata ocağı
   • “Atamın köhnə paltarları”
   • Minbəri yamsılama
   • Ata xətrinə Allahla sövdələşmə
   • “Həyatımın unudulmayan günü”
   • “Məni elə məsxərəyə qoydular ki, dostum da xəcalət çəkdi”
   • Feyziyyə hekayəti
   • “Bunlar gedəcəklər, siz isə qalacaqsınız”
   • Xalqın münasibəti
   • “Pis olmadı, xeyli vaxt idi ki, çənəmi görməmişdim”
   • “Təhqir etmək üçün onların üzünə sillə vururdular”
   • Yanlış və ağılsız bir təhlil
   • “Adamlar mənim adımı İmam Xomeyninin adı ilə qarışdırır və deyirdilər: İmam Xomeyni gəlib...”
   • “Özümüz son gecə bölərik”
   • “Gözlə, onun dövlətinin sabahı açılsın...”
   • Məşhəddə İmam Həsən Muctəba (ə) məscidində imamlıq
   • Məşhədin Kəramət məscidində imamlıq etmə
   • Kəramət məscidi Ceyrofta sürgündən sonra əsas fəaliyyət mərkəzi idi
   • Həmin hadisələr inqilab günlərinin tarixini yaradırdı
   • Adamlar 50 kalibrli güllələrə tuş gəldilər
   • Tehran universitetindəki bəstə girmə Məşhəddəki bəstin nəticəsi idi
   • Yetmiş tümən, velosiped və ya kostyum
   • “Mən heç kimə söz vermədim, istefa verməsə, qəbul etmərəm”
   • “Tehranlıların Allahu-Əkbər fəryadını eşitdim”
   • “Gərək Tehrana gedəm”
   • On beş ildən sonra yürüş
   • “Mənim heç bir otaqda xüsusi stulum olmayıb”
   • “Mən çay dəmləməyi yaxşı bacarıram”
   • “Əksər gecələrimiz həyəcanlı olurdu”
   • İmamın (r) vaxtında qəbul etdiyi qərar
   • Bura İran İslam inqilabının radiosudur
   • İlk qələbədən sonra
   • Bir enlikürək ordu generalı daxil oldu
   • Baş nazir kim olsun?
   • Böyük dini rəhbərin ABŞ-a münasibətdə tutduğu mövqe
   • Nə üçün xalq “Amerikaya ölüm!” ifadəsindən əl çəkmir?
   • “Həft tir” meydanında baş verən böyük nümayiş
   • Müvəqqəti hökumət ABŞ-ın mənafeyini açıq şəkildə müdafiə edirdi
   • “Mənim üçün çox təəccüblü idi”
   • İmamın xəttini davam etdirən tələbələrin ABŞ-ın casusluq yuvasının ələ keçirilməsində inqilabi addımı
   • “Tələbələr təklif etdilər ki, mən həmin şəxs olum”
   • İkinci inqilab
   • “Liberallar deyinə-deyinə həmin yaraya əlac axtarırdılar”
   • “İnqilab Şurasında həmin tələbələrin addımını müdafiə edirdik”
   • Amerika hər şeyi əldən verdi
   • Sadəlövhlük məsələsi və Amerika ilə müzakirə
   • “Mən Amerika ilə müzakirənin əleyhinəyəm”
   • “Amerikadan qorxmadığınızı bilirik, bizi özünüzlə müqayisə etməyin”
   • Şəhid Nujə meydanında çevriliş macərası
   • İnqilabın böyük fədaisi
   • “Mən həmişə istəmişəm ki, siz (fədailər) ən yaxşılardan olasınız”
   • İslam inqilabının rəhbəri 7 tir hadisəsi haqda
   • Döyünən ürək
   • “Bura İslamın mərkəzidir”
   • “Siz yaşayın”
   • “Həyatımızın ən ağır məqamları”
   • Gecə saat 10:20-də
   • İmamın gördüyü hər bir iş Allah qiyamı məqsədi daşıyırdı
   • İmamın “Kumeyl” duası və şəban munacatına bağlılığı
   • İran nümayəndə heyətində İmamı görür və onun ətrini alırdı
   • “Əqidə qoruyucuları ona diqqət yetirməlidirlər”
   • “Bu, mənim etiqadımdır”
   • “Çalışın ki, dinin şöləsi aşağı düşməsin”
   • “Gördün, bu uşaqlar nə etdilər?”
   • Sevincin təsiri
   • “Mən özüm işləri görər və ağır yükləri öz çiynimə götürərəm”
   • “Minbərdə oturduğu ilk gün ağladı”
   • “İlahi bir qüvvə bizə yardım edir”
   • İmamın verdiyi böyük dərs
   • “Hər bir şey bizim borcumuz idi”
   • “Bizim həyatımız bu şeylərə uyğunlaşmamışdı”
   • “Əgər düyü yoxdursa, düyü yemərik”
   • Hacıxanımın sağlamlığı üçün salavat
   • “Bu bahalıqda bananı mənə almısan?”
   • Çörəkxanada başqalarının hüququna riayət etmə
   • “Evin fasadını düzəltməyə ehtiyac yoxdur”
   • “Voleybolu çox xoşlayırdım”
   • Məhəbbətdən yaranan göz yaşları
   • “Ölkəmiz müharibə vəziyyətindədir”
   • Həmin əvvəlki məhəbbət və əvvəlki həvəs
   • “Səni cəddimə and verirəm, bir söz də demə”
   • “Mənim o ağadan heç bir şikayətim yoxdur”
   • “Mən sizdən xahiş edirəm”
   • Qənaət
   • “Namazımın vaxtını ötürmək istəmirəm”
   • “Elə ağlayırdı ki, çiyinləri də tərpənirdi”
   • İmamın (r) böyük dini rəhbərə xüsusi qayğı göstərməsi
   • Azan səsi ruhdan düşmüş könülləri ruhlandırır
   • İstixarə
   • Müqəddəs Cəmkəran məscidi
   • Ağa və şəhidlər
   • İdman
   • Şəhid ailəsi ilə görüş
   • Əmmamənin mənəvi çəkisi çox böyükdür
   • “İslam sisteminin qılınc və qamçısının olmadığını düşünənlər səhv edirlər”
    Çap versiyası  ;  PDF
    “İslam sisteminin qılınc və qamçısının olmadığını düşünənlər səhv edirlər”
    İnqilabımızın sevimli rəhbəri Məşhəd alimləri və ruhani tələbələrin toplantısında buyurur: “Siz diqqət yetirin, biz Əmirəl-möminin (ə) hakimiyyəti dövründə iki cür böyük İslam səhabələrinə malik idik. Bəziləri o kəslər idilər ki, Əmirəlmöminin (ə) hakimiyyətə gələndən sonra haqqı qəbul etdilər və bütün varlıqları ilə onun xidmətində dayandılar. Əlbəttə, bəziləri o səviyyədə deyildilər, ancaq yenə də dayanmışdılar. Bir qismi isə hələ də tərəddüd edirdi.
    Peyğəmbərin (s) rəhmətə getməsindən iyirmi üç il keçmişdi, ancaq bu müddət ərzində  heç bir məsələdə şəkk-şübhə etmirdilər. İndi isə Əmirəl-möminin (ə) iş başına keçəndə bunlar şübhələnməyə başladılar. Bəziləri də dedilər: “Həqiqətən, biz bu müharibənin doğru-dürüstlüyünə şübhə edirik”.1  Əmirəl-möminin (ə) belələrinə qarşı sərt mövqe tutdu. Mədinə məscidində Əmirəl-mömininə (ə) beyətdən sonra həzrət bildirdi ki, beyəti pozanları bir-bir gətirsinlər. Buyurdu: Siz nə üçün beyət etmədiniz?
    Dedi: Ağa, mən başqalarının beyət etmələrini gözləyirəm. Sonra beyət edərəm. Buyurdu: Çox yaxşı, get.
    Başqaları da eyni şeyi dedilər. Onların arasında ən hörmətlisi Abdulla ibn Ömər idi ki, o da beyət etməmişdi.
    Onu da məscidə gətirdilər. Əmirəl-möminin (ə) soruşdu: Nə üçün siz beyət etmədiniz? O, əllərini bir-birinin üstünə qoyub, bir qədər fikirləşdi və məsələn dedi: İndi, bəli, yaxşı..! Orada dayanan Malik Əştər dedi: Ya Əmirəl-möminin (ə)! Siz icazə verin, mən bunun, əvvəlki xəlifənin oğlunun başını bədənindən ayırım ki, başqaları da özləri üçün dərs götürsünlər. Başa düşsünlər ki, məsələ çox qətidir.
    Əmirəl-möminin (ə) gülümsədi və buyurdu: Xeyr, bu adam cavanlığında yaxşı keyfiyyətlərə malik olmayıb, indi isə artıq qocaldığından mənəviyyatı pisləşmişdir. Qoy çıxıb getsin. Həmin gün Malik Əştər Əmirəl-mömininə (ə) dedi: Ya Əmirəl-möminin (ə)! Bunlar bilmirlər ki, sənin də qılıncın və qamçın var. Elə təsəvvür edirlər ki, sənin qılıncın və qamçın yoxdur. Qoy, mən bunu cəzalandırım, başqaları da bilsin ki, sənin qılıncın və qamçın vardır.
    Kimlərinsə İslam quruluşunun qılıncı və qamçısı olmaması, onun müqavimət göstərə bəlməməsi barədə düşünmələri yanlışdır. Xeyr, bu müqavimət Allah-Təala naminədir. Allah üçün olan işdə güzəşt olmamalıdır. Bu cür müqavimət göstərən şəxslər, eləcə də müqavimət göstərməyib, xidmət etməyənlər də öz mövqelərinə bir daha diqqət yetirməli və İslam quruluşunun qədrini bilməlidirlər.
    Ötən bu əsrlər ərzində nə vaxt İslam bugünkü kimi hakimiyyət əsaslarına malik olmuş və dünyada bu qədər nüfuz qazanmışdır? Onun dəyərini bilmək lazımdır”.2

    1 “Bihar-ul Ənvar”, 32-ci cild, səh.406
    2 “Hədise vilayət”, IV cild, səh.32, Məşhəd alimləri və ruhani tələbələrin toplantısında böyük dini rəhbərin çıxışı, 4/I-1369

   • Novruz – bəşər tarixində yeni gün
   • “Gedin və həmin döşənəcəkləri gətirin”
   • Sadə yaşama tərzi
   • Mayasız fətirdir
   • Şagird müəlliminin nökəri kimi olmalıdır
   • Məntiqsiz və sadəlövhlüklə irəli sürülən arqument bəladır
   • “Radio və televiziyada ayıq olun ki, aşağıdakı üç eybdən qoruna biləsiniz”
   • “Çox qeyri-adi dualardır”
   • “Pərvərdigara, sənə təvəkkül edirəm”
  • ÜÇÜNCÜ FƏSİL – DOST SÖZÜ
  • DÖRDÜNCÜ FƏSİL – USTADIN HÜZURUNDA
  • BEŞİNCİ FƏSİL – ŞƏRİƏT ELMİNDƏ YÜKSƏK SƏVİYYƏYƏ ÇATMA
  • İstifadə olunan ədəbiyyat
700 /