Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

Böyük Dini Rəhbərin həyat və fəaliyyəti

 • BÖYÜK DİNİ RƏHBƏRİN HƏYAT VƏ FƏALİYYƏTİ
  • Ön söz
  • BİRİNCİ FƏSİL – GÜNƏŞİN DOĞMASI
  • İKİNCİ FƏSİL – İDRAKIN AÇARI
  • ÜÇÜNCÜ FƏSİL – DOST SÖZÜ
   • İslamın öhdədarı və millətin xidmətçisi
    Çap versiyası  ;  PDF
    İslamın öhdədarı və millətin xidmətçisi
    *Siz bütün dünya üzrə ölkə prezidentlərinin, sultanlarının və onlar kimi başqa insanların arasında cənab Xameneyi kimisini tapa bilməzsiniz ki, həm onun qədər  İslama öhdədar olsun, həm də tam qəlbi ilə millətinə xidmət etsin. Mən onu uzun illərdir ki, tanıyıram və hərəkatın ilk günlərindən bizimlə bir yerdə olaraq, tapşırıqların ətrafa çatdırılmasında yaxından iştirak etmişdir. İnqilab özünün ən yüksək mərhələsinə çatdıqdan sonra isə o, hər zaman yerində olmuşdur və inşallah axıradək də belə olacaqdır. O, Allah-Təalanın bizə bəxş etdiyi bir nemətdir.1

    1 “Səhifeye nur”, XVII cild, səh.170, 10/11-1361

   • Mərhum İmamın kəlamında üç dost
   • Elmdə və əməldə qabiliyyətli
   • Cənab Ağa Seyid Əliağa
   • Mən Seyid Əliağanı ədalətli insan hesab edirəm
   • Cənab Xameneyi Səlləməhullah
   • Prezidentin sərəncamını təsdiq etmə
   • Danışan dil
   • Mərhum İmamın əziz rəhbərimiz haqda duası
   • İslamın xidmətçisi
   • Möhtərəm alim
   • Mütəfəkkir və alim
   • “Nə üçün özünüz bilmirsiniz?”
   • O, həqiqətən də rəhbərliyə layiqdir
   • Cənab Xameneyi kimi
   • İmamın böyük xəbərdarlığı
   • Ruhanilərin müqəddəs işi
   • İmamın müşaviri
   • Fədakar əsgər və öyrədən müəllim
   • İmamın başsağlığı verməsi
   • İnqilab və İslamın qayğıkeşi
   • Həzrət İmam Xomeyninin (r) Həzrət Ayətullah Xameneyiyə ünvanladığı fərman və müraciətlərin tarixi
  • DÖRDÜNCÜ FƏSİL – USTADIN HÜZURUNDA
  • BEŞİNCİ FƏSİL – ŞƏRİƏT ELMİNDƏ YÜKSƏK SƏVİYYƏYƏ ÇATMA
  • İstifadə olunan ədəbiyyat
700 /