Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

Böyük Dini Rəhbərin həyat və fəaliyyəti

 • BÖYÜK DİNİ RƏHBƏRİN HƏYAT VƏ FƏALİYYƏTİ
  • Ön söz
  • BİRİNCİ FƏSİL – GÜNƏŞİN DOĞMASI
  • İKİNCİ FƏSİL – İDRAKIN AÇARI
  • ÜÇÜNCÜ FƏSİL – DOST SÖZÜ
   • İslamın öhdədarı və millətin xidmətçisi
   • Mərhum İmamın kəlamında üç dost
   • Elmdə və əməldə qabiliyyətli
   • Cənab Ağa Seyid Əliağa
   • Mən Seyid Əliağanı ədalətli insan hesab edirəm
   • Cənab Xameneyi Səlləməhullah
   • Prezidentin sərəncamını təsdiq etmə
   • Danışan dil
   • Mərhum İmamın əziz rəhbərimiz haqda duası
   • İslamın xidmətçisi
   • Möhtərəm alim
   • Mütəfəkkir və alim
   • “Nə üçün özünüz bilmirsiniz?”
   • O, həqiqətən də rəhbərliyə layiqdir
   • Cənab Xameneyi kimi
    Çap versiyası  ;  PDF
    Cənab Xameneyi kimi
    *Bütün dünya  əlləri, qələmləri ilə bizim əleyhimizə olan tərəfdədir. İndi bizim özümüz də oturaq və hər kim hər nə istəyirsə desin, bu doğrudur, ya yox?
    Mən ümidvaram ki, cənablar da öz danışıqlarında cənab Xameneyi, cənab Rəfsəncani kimi hər bir kəsə nəsihət verərlər, bütün adamlara nəsihət verərlər ki, məsələlərə yanaşma mövqelərini bir qədər dəyişdirsinlər. Hər kəs yalnız eyblərdən bəhs etməsin. Yaxşı! Bir qədər də etdikləri xidmətlərdən danışsınlar.
    Bəziləri həmin xidmətlər haqqında ümumiyyətlə heç bir kəlmə belə yazmır, əvvəldən başlayıb yalnız eyb, eyb deyirlər. Bəs bunlar haradadır, haradadır, haradadır... Bütün bu müddətdə bəziləri İslamın heysiyyatına, bəziləri isə  İslam quruluşuna zərər vururlar.1

    1 “Səhifeye nur”, XX cild, səh.39, 8/6-1365

   • İmamın böyük xəbərdarlığı
   • Ruhanilərin müqəddəs işi
   • İmamın müşaviri
   • Fədakar əsgər və öyrədən müəllim
   • İmamın başsağlığı verməsi
   • İnqilab və İslamın qayğıkeşi
   • Həzrət İmam Xomeyninin (r) Həzrət Ayətullah Xameneyiyə ünvanladığı fərman və müraciətlərin tarixi
  • DÖRDÜNCÜ FƏSİL – USTADIN HÜZURUNDA
  • BEŞİNCİ FƏSİL – ŞƏRİƏT ELMİNDƏ YÜKSƏK SƏVİYYƏYƏ ÇATMA
  • İstifadə olunan ədəbiyyat
700 /