Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

Böyük Dini Rəhbərin həyat və fəaliyyəti

 • BÖYÜK DİNİ RƏHBƏRİN HƏYAT VƏ FƏALİYYƏTİ
  • Ön söz
  • BİRİNCİ FƏSİL – GÜNƏŞİN DOĞMASI
  • İKİNCİ FƏSİL – İDRAKIN AÇARI
  • ÜÇÜNCÜ FƏSİL – DOST SÖZÜ
   • İslamın öhdədarı və millətin xidmətçisi
   • Mərhum İmamın kəlamında üç dost
   • Elmdə və əməldə qabiliyyətli
   • Cənab Ağa Seyid Əliağa
   • Mən Seyid Əliağanı ədalətli insan hesab edirəm
   • Cənab Xameneyi Səlləməhullah
   • Prezidentin sərəncamını təsdiq etmə
   • Danışan dil
   • Mərhum İmamın əziz rəhbərimiz haqda duası
   • İslamın xidmətçisi
   • Möhtərəm alim
   • Mütəfəkkir və alim
   • “Nə üçün özünüz bilmirsiniz?”
   • O, həqiqətən də rəhbərliyə layiqdir
   • Cənab Xameneyi kimi
   • İmamın böyük xəbərdarlığı
    Çap versiyası  ;  PDF
    İmamın böyük xəbərdarlığı
    *Hərəkatın əvvəlindən və inqilabın ilk günündən bir tendensiya özünü göstərməkdə idi və bu, təsadüfi deyildi, etibarlı, nüfuzlu adamları, bu millət üçün qiymətli olan isanları bir-birinin ardınca ya şəhid edirdilər, ya da şəhid etmək istəyirdilər. Ancaq Allah-Təala bu şəxsləri qoruyub saxlayırdı.
    Əlbəttə, bir şəxsin  mərhum Mütəhərrini, yaxud mərhum Mufəttihi terror etməsi təsadüfi də ola bilməzdi. Cənab Haşimi, cənab Xameneyi və ya mərhum Behişti, bir sözlə,  onların hər biri İslam üçün dəyərli şəxsiyyətlər  idilər.
    Məsələ tənzimlənmiş bir məsələ idi və indi də belədir, bu, elə bir məsələ idi ki, artıq inqilabın formalaşdığı bir vaxtda başladı.1

    1 “Səhifeye nur”, XVI cild, səh.63, 4/-1360

   • Ruhanilərin müqəddəs işi
   • İmamın müşaviri
   • Fədakar əsgər və öyrədən müəllim
   • İmamın başsağlığı verməsi
   • İnqilab və İslamın qayğıkeşi
   • Həzrət İmam Xomeyninin (r) Həzrət Ayətullah Xameneyiyə ünvanladığı fərman və müraciətlərin tarixi
  • DÖRDÜNCÜ FƏSİL – USTADIN HÜZURUNDA
  • BEŞİNCİ FƏSİL – ŞƏRİƏT ELMİNDƏ YÜKSƏK SƏVİYYƏYƏ ÇATMA
  • İstifadə olunan ədəbiyyat
700 /