Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

Böyük Dini Rəhbərin həyat və fəaliyyəti

 • BÖYÜK DİNİ RƏHBƏRİN HƏYAT VƏ FƏALİYYƏTİ
  • Ön söz
  • BİRİNCİ FƏSİL – GÜNƏŞİN DOĞMASI
  • İKİNCİ FƏSİL – İDRAKIN AÇARI
  • ÜÇÜNCÜ FƏSİL – DOST SÖZÜ
  • DÖRDÜNCÜ FƏSİL – USTADIN HÜZURUNDA
  • BEŞİNCİ FƏSİL – ŞƏRİƏT ELMİNDƏ YÜKSƏK SƏVİYYƏYƏ ÇATMA
   • İmamın (r) silahdaşlarının böyük Dini Rəhbərin fəaliyyəti və şəriət elmi sahəsində məqamı haqda mülahizələri
   • “Onun dini rəhbərlik üçün ictihadı yetərlidir”
    Çap versiyası  ;  PDF
    “Onun dini rəhbərlik üçün ictihadı yetərlidir”
    – Həzrət İmamın (r) qızı Zəhra xanım Mostəfəvi İmamdan (r) sonra İslam inqilabına rəhbərlik barədə deyir:
    – Mən rəhbərin canişininin vəzifədən kənarlaşdırılmasından uzun müddət öncə İmamın yanında olarkən rəhbərlik barədə ondan soruşanda, o, Ayətullah Xameneyinin adını çəkdi. Bir dəfə soruşdum ki, məgər rəhbər seçilməyin mərcəiyyət və elmi tələbi yoxdur? O, bunu rədd etdi. Həzrət Xameneyinin elminin səviyyəsi barədə soruşduqda, birmənalı şəkildə buyurdu: “Onun dini rəhbərlik üçün ictihadı yetərlidir”.1

    1 “Comhuriye İslami”qəzeti, 20/3-1368

   • “Seyid Əli Xameneyi bizim fikrimizcə ən layiqli şəxsdir”
   • İlahinin İmamdan (r) sonrakı ehtiyatı
   • Böyük dini rəhbərin həyat tarixçəsinə qısa bir baxış
  • İstifadə olunan ədəbiyyat
700 /