Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

Böyük Dini Rəhbərin həyat və fəaliyyəti

 • BÖYÜK DİNİ RƏHBƏRİN HƏYAT VƏ FƏALİYYƏTİ
  • Ön söz
  • BİRİNCİ FƏSİL – GÜNƏŞİN DOĞMASI
  • İKİNCİ FƏSİL – İDRAKIN AÇARI
  • ÜÇÜNCÜ FƏSİL – DOST SÖZÜ
  • DÖRDÜNCÜ FƏSİL – USTADIN HÜZURUNDA
   • Ustadın hüzurunda
   • Aram ruh və pak kəlmə
   • Məhəmməd Peyğəmbərin (s) pak İslam dininə hörmət gətirən şəxs
   • Zəmanənin böyük xilaskarı
   • Böyük islahatçı
   • Xidmətçi yox, rəhbər
   • Mömin və həqiqi imanlı böyük insan
   • Munacat və təhəccüd
   • Böyük insan
   • Həyatda Qurana əməl etmək
   • Mərhum İmamın (r) böyük şəxsiyyəti
   • O, bizi yaşatdı
   • Onun varlığında Allahla əlaqənin əlamətləri
   • Həqiqi mömin
   • Səmimi etiqad və iman
   • Müdrik dini rəhbər
   • Xeyirxahlıq nişanəsi
   • Xeyirxah insan
   • Qeybdən gələn ilhamlar
   • Həqiqi mənada müdrik insan
   • Ağıllı və ehtiyatlı bir insan
   • İmamın uzaqgörənliyi
   • Böyük qurucu
   • Mənəvi möhkəmlik və ruhi şücaət
   • Seçilən, tərbiyə olunmuş və riyazət çəkmiş bir varlıq
    Çap versiyası  ;  PDF
    Seçilən, tərbiyə olunmuş və riyazət çəkmiş bir varlıq
    Bizim hər birimizin öz mənəviyyatımızda və əxlaqi keyfiyyətlərimizdə dəyişikliklər etməyə ehtiyacımız vardır. Bu bir neçə il ərzində mən dəfələrlə düşünmüşəm ki, bizim qələbəmizin mühüm bir hissəsi məhz Həzrət İmamın şəxsi keyfiyyətləri ilə bağlıdır.Yəni o böyük insan həqiqətən və insafən də yüksək səviyyəli bir insan olmaqdan əlavə, həm də əvvəldən onu tanıyanların bildirdiyinə görə, çox yüksək səviyyəli, savadlı və riyazət çəkmiş bir şəxs idi. Bu insan həmişə öz üzərində işləyirdi və həmin inqilab dövründə də daim inkişaf və təkamül şəraitində yaşayırdı. Necə ki, vaxtilə Peyğəmbərimiz (s), imamlar müqəddəs şəxslər də həmişə, yəni son anlarınadək inkişaf və təkamül fikrində olmuşlar.
    Yəni İslam Peyğəmbəri (s) peyğəmbərlik anlarında o dünyaya köçmə anlarında olduğu kimi olmamışdır və o, bu 23 il müddətində elə inkişaf və tərəqqi etmişdir ki, biz adi adamlardan ötrü son dərəcə heyrətamizdir. Həqiqətən mömin şəxs məhz bu cür olmalı və daim irəliyə doğru addımlamalıdır. İmam da elə bu cür olmuşdur, xüsusilə mübarək ramazan ayında tam şəkildə özünə qapılaraq, özü ilə məşğul olmuşdur. Çünki ramazan ayından sonra onunla görüşənlər hiss edirdilər ki, o, daha da nuraniləşmiş, mənəviyyatca daha da zənginləşmişdir. Çox güman ki, bu inqilabın, bu millətin əksər uğurları məhz həmin anlarla əlaqədar idi.1

    1 Böyük dini rəhbərin çıxışı, 26/7-1368

   • Dindarlığın qorunub saxlanılması
   • Allaha diqqət yetirmə və ondan kömək ummaq
   • Həqiqi şükür etmə və Allaha rəğbət
   • Onun Allahla əlaqə yaratması
   • “Allahın əli onun əlinin üstündə idi”
   • Rəhmani baxış və nurani bir sima
   • Sədaqət və səmimilik
   • Əmirəl-mömininə (ə) iqtida
   • İlahinin əbədi mənbəyinə qovuşma
   • Qətilik və sarsılmazlıq
   • Ünsiyyət və qəlblərin birləşdirilməsi
   • İmam təvəkkül edənlərdən idi
   • Mənəviyyat meyarı
   • Yorulmazlıq və alicənablıq
   • Zahid, dindar və dünya malına tamah göstərməmək
   • Bütün söz və fikirləri Quran və İslamla bağlı idi
   • Rəhbərlik nuru və müdriklik
   • Parlayan və işıq saçan cövhər
   • İslam aşiqləri üçün böyük bələdçi
   • Rövzəxanlığı və zikri-müsibəti yaşadan şəxs
   • Allahsızlıqdan təmizlənmə
   • Ramazan ayının gün və saatlarının qədrini bilmə
   • Öz nəfsani istəklərinin hakimi
   • Mənəviyyatlı, müqəddəs və bilikli bir insan
   • İmamın (r) qiyam və hərəkatının təsiri
   • Peyğəmbər geyimli, sözlü və əxlaqlı imam
   • Müstəmləkəçilik qalalarının məhv edilməsi
   • İmamın işi bir möcüzə idi
   • Fiqhin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi
   • İmam (r) millətdə milli qürur və iftixar ruhunu bərpa etdi
   • İmam – arzu və istəklərimizin simvolu
   • İmamın (r) siyasi kursunun özünəməxsus xüsusiyyətləri
  • BEŞİNCİ FƏSİL – ŞƏRİƏT ELMİNDƏ YÜKSƏK SƏVİYYƏYƏ ÇATMA
  • İstifadə olunan ədəbiyyat
700 /