Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Oxu / Yüklə:

Böyük Dini Rəhbərin həyat və fəaliyyəti

 • BÖYÜK DİNİ RƏHBƏRİN HƏYAT VƏ FƏALİYYƏTİ
  • Ön söz
  • BİRİNCİ FƏSİL – GÜNƏŞİN DOĞMASI
  • İKİNCİ FƏSİL – İDRAKIN AÇARI
  • ÜÇÜNCÜ FƏSİL – DOST SÖZÜ
  • DÖRDÜNCÜ FƏSİL – USTADIN HÜZURUNDA
   • Ustadın hüzurunda
   • Aram ruh və pak kəlmə
   • Məhəmməd Peyğəmbərin (s) pak İslam dininə hörmət gətirən şəxs
   • Zəmanənin böyük xilaskarı
   • Böyük islahatçı
   • Xidmətçi yox, rəhbər
   • Mömin və həqiqi imanlı böyük insan
   • Munacat və təhəccüd
   • Böyük insan
   • Həyatda Qurana əməl etmək
   • Mərhum İmamın (r) böyük şəxsiyyəti
   • O, bizi yaşatdı
   • Onun varlığında Allahla əlaqənin əlamətləri
   • Həqiqi mömin
   • Səmimi etiqad və iman
   • Müdrik dini rəhbər
   • Xeyirxahlıq nişanəsi
   • Xeyirxah insan
   • Qeybdən gələn ilhamlar
   • Həqiqi mənada müdrik insan
   • Ağıllı və ehtiyatlı bir insan
   • İmamın uzaqgörənliyi
   • Böyük qurucu
   • Mənəvi möhkəmlik və ruhi şücaət
   • Seçilən, tərbiyə olunmuş və riyazət çəkmiş bir varlıq
   • Dindarlığın qorunub saxlanılması
   • Allaha diqqət yetirmə və ondan kömək ummaq
   • Həqiqi şükür etmə və Allaha rəğbət
   • Onun Allahla əlaqə yaratması
   • “Allahın əli onun əlinin üstündə idi”
   • Rəhmani baxış və nurani bir sima
   • Sədaqət və səmimilik
   • Əmirəl-mömininə (ə) iqtida
   • İlahinin əbədi mənbəyinə qovuşma
   • Qətilik və sarsılmazlıq
   • Ünsiyyət və qəlblərin birləşdirilməsi
   • İmam təvəkkül edənlərdən idi
   • Mənəviyyat meyarı
   • Yorulmazlıq və alicənablıq
   • Zahid, dindar və dünya malına tamah göstərməmək
   • Bütün söz və fikirləri Quran və İslamla bağlı idi
   • Rəhbərlik nuru və müdriklik
   • Parlayan və işıq saçan cövhər
   • İslam aşiqləri üçün böyük bələdçi
   • Rövzəxanlığı və zikri-müsibəti yaşadan şəxs
   • Allahsızlıqdan təmizlənmə
   • Ramazan ayının gün və saatlarının qədrini bilmə
   • Öz nəfsani istəklərinin hakimi
   • Mənəviyyatlı, müqəddəs və bilikli bir insan
   • İmamın (r) qiyam və hərəkatının təsiri
   • Peyğəmbər geyimli, sözlü və əxlaqlı imam
   • Müstəmləkəçilik qalalarının məhv edilməsi
   • İmamın işi bir möcüzə idi
   • Fiqhin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi
   • İmam (r) millətdə milli qürur və iftixar ruhunu bərpa etdi
   • İmam – arzu və istəklərimizin simvolu
   • İmamın (r) siyasi kursunun özünəməxsus xüsusiyyətləri
    Çap versiyası  ;  PDF
    İmamın (r) siyasi kursunun özünəməxsus xüsusiyyətləri
    Böyük dini rəhbərin mərhum İmamın səmərəli həyatının on ili müddətində İslam  sisteminin fəaliyyətinin xarakterizə edən onun siyasi xəttinin özünəməxsus xüsusiyyətləri barədə qısaca olaraq belə buyurur:
    – Xarici dövlətlərin güc və zorakılıqları qarşısında dayanıb, həmin fövqəl dövlətlərlə sövdələşmələrə gedilməməsi;
    – Dindarlığa, fərdi hərəkətlərə, şeytani hakimiyyətlərə şeytani hiss və şəkk-şübhələrə qarşı müqavimət göstərilməsinə çalışma;
    – Millətlərin qabiliyyət və bacarıqlarına əhəmiyyət verilməsi;
    – Müsəlmanların birliyə çağırılması və fövqəl dövlətlərin ayrı-seçkilik salması ilə mübarizə aparılması;
    – Dövlətlərlə sağlam və dostluq münasibətlərinin yaradılması (bu cür münasibətlərin yaradılmasının qeyri-mümkünlüyü barədə qüvvətli dəlillərin gətirildiyi hallar istisna olmaqla);
    – İslami düşüncə və əməllərdə daşlaşmış hasarların sındırılması və seçmələrin aparılması pak İslam üçün öhdəlikdir;
    – İmkansız insanlara kömək göstərilməsi və ictimai ədalətin təmin olunması;
    – Qəsbkar sionist rejimi və işğalçı Qüds rejimi ilə mübarizəyə diqqət yetirilməsi;
    – İran milləti arasında milli birliyin qorunub saxlanılması və bütövlüyün yaradılması, ayrı-seçkilik salan hər bir şüarla mübarizə aparılması;
    – Hökumətin xəlqiliyinin qorunub saxlanılması və insanlarla əlaqələrin yaradılması;
    – Ölkədə quruculuğa çağırış bütün dünyaya praktik bir nümunənun göstərilməsidir və İmamın həyatının son aylarında bu məsələ onun  diqqət mərkəzində olmuşdur.1

    1 Böyük dini rəhbərin İmamın (r) vəfatının ildönümü mərasimində çıxışı, 14/3-1371

  • BEŞİNCİ FƏSİL – ŞƏRİƏT ELMİNDƏ YÜKSƏK SƏVİYYƏYƏ ÇATMA
  • İstifadə olunan ədəbiyyat
700 /