Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

İslam ümmətinin səbir kasası

Fələstin hadisəsində qəsbkar rejim bütün dünyanın gözləri önündə soyqırım cinayəti həyata keçirir. Bunu bütün dünya müşahidə etməkdədir. ... Müsəlman xalqlar hiddətlənib, həqiqətən, hiddətlənib. Əlamətlərini görməkdəsiniz. Təkcə İslam ölkələrində deyil, Qərb ölkələrində, müsəlman və qeyri-müsəlman ölkələrində xalq kütlələri etiraz aksiyaları keçirirlər. İnsanlar hiddətlənib... Hiddətləndikdə isə heç kəs bunların qarşısını ala bilməz.

 

Yüklə

 

700 /