Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Fiqh və şəri hökmlər

Dərman, içki və ətirdə istifadə olunan spirt
Dərman, içki və ətirdə istifadə olunan spirt
Məstedici olan spirtdən hal-hazırda bir çox dərmanların, xüsusilə də daxilə qəbul edilən dərmanların hazırlanmasında, eləcə də ətirlərin, xüsusilə də xaricdən gətirilən ətirlərin tərkibində istifadə edilir. Hökmü bilən və ya bilməyən fərdlərə bu məhsulları alıb-satmağı və istifadə etməyi icazə verirsinizmi?

Şəri məsələlər

Şəri sual
Fiqh və şəri hökmlər