สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

พระราชทานอภัยโทษ

เนื่องในวโรกาสแห่งการเฉลิมฉลองวันอีดกุรบานและอีดฆอดีรกุม

เนื่องในวโรกาสแห่งการเฉลิมฉลองวันอีดกุรบานและอีดฆอดีรกุม ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม  ได้พระราชทานอภัยโทษ  และลดโทษแก่นักโทษทั่วไปและนักโทษการเมืองจำนวน 1241  คนที่ถูกนำเสนอโดย

ตุลาการและกรมราชทัณฑ์


อยาตุลลอฮ์ อามูลี ลาเรญานี ประธานตุลาการสูงสุด ได้ยื่นจดหมายขอพระราชทานอภัยโทษและลดโทษ จากท่านผู้นำสูงสุด จำนวน 1241   คน   ตามเงื่อนไขของคณะกรรมาธิการขอพระราชทานอภัยโทษแห่งชาติ   ซึ่งคำสั่งดังกล่าว ได้ผ่านการเห็นชอบและอนุมัติจากท่าน อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

700 /