สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์น

สาส์นแสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของภรรยาท่านอยาตุลลอฮ์ ฮาอีรีย์ ชีรอซี

ท่าน อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี  ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม  ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของภรรยาท่านอยาตุลลอฮ์ ฮาอีรีย์ ชีรอซี 


เนื้อความของสาสน์ดังกล่าวมีดังนี้


ด้วยพระนามของพระองค์


ท่านอยาตุลลอฮ์   ฮาอีรีย์ ชีรอซี   ดามัต บารอกาตุห์ จากการเสียชีวิตของ ซัยยิดะห์ มุกัรรอมะห์  ภริยาผู้ทรงเกียรติ และความอดทนของท่าน  และบรรดาลูกหลานของอุลามาอ์ มุญาฮีด มัรฮูม ท่านอยาตุลลอฮ์   ซัยยิด นูรุดดีน ชีรอซี    ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจแด่ท่าน  แด่ลูกหลาน และบรรดาเครือญาติของท่าน   และขอวิงวอนให้พระองค์โปรดอภัยโทษและประทานความโปรดปรานความเมตตาแด่ดวงวิญญาณของมัรฮูมะห์  และประทานความอดทนและมรรคผลให้กับท่านและครอบครัวของผู้ประสบทุกข์ในครั้งนี้ด้วยเทอญ


 ซัยยิด อาลี คาเมเนอี 

22   ตุลาคม 2556 


700 /