สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจส์นแสดงความเสียใจ

ตลอดอายุขัยอันจำเริญของนักต่อสู้ท่านนี้

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม   ได้ออกสาสน์แสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของ อะกอ ฮัจญี ฮะบีบุลลอฮ์  อัสกัร เอาลาดีย์ ผู้เป็นนักต่อสู้ ผู้ซื่อสัตย์ และมิตรสหายที่ซื่อสัตย์และสัตย์จริงของท่านอิมามโคมัยนี(รฎ)


เนื้อความของสาส์นดังกล่าวมีดังนี้


ด้วยพระนามของพระองค์ ผู้ทรงเมตตาปราณียิ่งเสมอ


ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง หลังจากที่ได้รับข่าวการเสียชีวิตของนักต่อสู้ ผู้ซื่อสัตย์ และมิตรสหายที่ซื่อสัตย์และสัตย์จริงของท่านอิมามโคมัยนี(รฎ)  ท่าน อะกอ ฮัจญี ฮะบีบุลลอฮ์  อัสกัร เอาลาดีย์      ตลอดอายุขัยอันจำเริญของนักต่อสู้ท่านนี้ ซึ่งไม่มีวันเหนื่อยล้าและได้ทุ่มเททุกสิ่งในการรับใช้อิสลามและการยืนหยัดของระบอบอิสลาม   ตั้งแต่ในช่วงวัยหนุ่มจนถึงวัยแก่ชรา  ท่านได้ทุ่มเท บากบั่น และมุ่งมั่นอย่างสุดความสามารถโดยไม่เคยย่อถ้อแม้แต่น้อย อีกทั้งมีด้วยความบริสุทธิ์ใจยิ่ง 

ในช่วงสมัยแห่งการต่อสู้กับฏอฆูต   ในช่วงแรกของการลุกขึ้นต่อสู้ของประชาชาติและนักการศาสนา   ท่านได้ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านอิมามโคมัยนี(รฎ) และได้ปรากฏตัวในแนวหน้าที่เต็มไปด้วยภัยอันตราย  อีกทั้งยังมีความอดทนเป็นอย่างสูงต่อการถูกทรมาน ทารุณกรรมและตกเป็นเชลยนับหลายปี   และหลังจากการปฏิวัติอิสลามประสบความสำเร็จและสามารถสถาปนารัฐอิสลามได้สำเร็จแล้ว ท่านก็ได้รับใช้แนวทางอันนี้อย่างซื่อสัตย์ในระดับเวทีต่างๆที่สำคัญ  และยังได้รับใช้แนวทางนี้เสมอมาจนวินาทีสุดท้ายของชีวิต 

ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้พระผู้อภิบาลทรงประทานความเมตตาและพระกรุณาธิคุณให้กับท่านด้วยเทอญ   พร้อมกับขอแสดงความเสียใจแด่ครอบครัว ญาติพี่น้องและบรรดามิตรสหายของท่าน

ซัยยิด อาลี  คาเมเนอี


5  พฤศจิกายน  2556 


700 /