สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุดเข้าร่วมมัจญ์ลิซไว้อาลัย

คืนแรก ณ ฮูซัยนียะห์อิมามโคมัยนี


ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม  ได้เข้าร่วมมัจญ์ลิซไว้อาลัย หัวหน้าของเหล่าชูฮาดาห์ ท่าน อบา อับดิลลาห์ ฮิล ฮูเซ็น(อ) พร้อมสาวกผู้ซื่อสัตย์ของท่าน  ณ. ฮูซัยนียะห์  ท่านอิมามโคมัยนี(รฎ)

ในมัจญ์ลิซครั้งนี้ ได้มีคณะผู้บริหารระดับสูงของสามเหล่าทัพ  พี่น้องประชาชนนับพันคน และคณะผู้บริหารประเทศส่วนหนึ่งเข้าร่วม


ในมัจญ์ลิซ  มีการนำเสนอ อธิบายคุณลักษณะพิเศษ และเป้หมายของการลุกขึ้นกิยามของท่านอิมามฮูเซ็น(อ) และประวัติศาสตร์แห่งวีรกรรมอาชูรอและกัรบาลา   และบรรดามัดฎอฮ์ ผู้ขับลำนำอะห์ลุลบัยต์ ก็ได้มีการร่ายบทลำนำ มัรซียะห์ และมุศีบัตอีกด้วย 

ซึ่งมัจญ์ลีซดังกล่าวจะมีการจัด จนถึงวันที่ สิบเอ็ดของเดือนมุฮัรรอม 

700 /