สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ในคืนตาชูอา ฮูซัยนี

มัจญ์ลิซไว้อาลัยแด่ท่านซัยยิดุล ชูฮาดาอ์

ในคืนตาชูอา ฮูซัยนี  ได้มีการจัดมัจญ์ลิซไว้อาลัยแด่ท่านซัยยิดุล ชูฮาดาอ์ ท่านอิมามฮูเซ็น(อ) เป็นคืนที่สอง  ณ ฮูซัยนียะห์อิมามโคมัยนี(รฎ)   


ในมัจญ์ลิซครั้งนี้ ได้มี พี่น้องประชาชนจากทุกภาคส่วนนับพันคน เข้าร่วม โดยมี ฮุจญะตุลอิสลาม ซัยยิด อะห์มัด คอตอมี เป็นผู้บรรยายในประเด็น มิติแห่งเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของอาชูรอ 

ในมัจญ์ลิซครั้งนี้  ได้มี อะกอ นูรออี และมะห์มูด การีมี เป็นผู้ขับลำนำมุศีบัตท่านอิมามฮูเซ็น(อ)และบรรดาสาวกผู้ซื่อสัตย์ของท่าน 


มัจญลีซดังกล่าวจะมีการจัด จนถึงวันที่ สิบเอ็ดของเดือนมุฮัรรอม 


700 /