สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

งานสัมมนานานาชาติ “ อิบนู ชะห์ ออชูบ”

อัญเชิญสาส์นท่านผู้นำสูงสุด

เช้าวันนี้ (วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 )  ได้มีการพิธีอัญเชิญสาส์นของท่านผู้นำสูงสุด ในงานสัมมนานานาชาติ “ อิบนู ชะห์ ออชูบ” ต่อหน้าคณะผู้จัดงานสัมมนา   เมื่อวันที่ 1 //      โดยมี  อยาตุลลอฮ์  รอซูลีย์  มุฮัลลาตีย์  เป็นผู้อัญเชิญในการเทิดเกียรติ์ อุลามาอ์ นักวิชาการผู้ยิ่งใหญ่ของชีอะห์ครั้งนี้ 


ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม  ถือว่า อิบนู ชะห์ ออชูบ  มอซัน ดะรอนีย์  เป็นบุคคลที่น่ายกย่องและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง  สอนบทเรียนที่ทรงค่า  และทรงรอบรู้ครอบคลุมทั้งในด้านนิติศาสตร์  ฮะดิษ และวรรณคดี   พร้อมกับกล่าวย้ำ ว่า การเชิดชูและเทิดเกียรติ์ภาพลักษณ์อันโดดเด่น ของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ของประเทศ  จะเป็นบ่อเกิดแห่งการขับเคลื่อนประเทศสู่จุดสูงสุดของวิทยาศาสตร์


 ท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ ถึงบทริวายะห์ อันมากมายที่ อิบนู ชะห์ ออชูบ  ได้รายงานไว้หนังสือ มะนากิบ ของเขา ว่า  การกล่าวอ้างถึงสายรายงานอันมากมายเช่นนี้  เป็นการกระทำที่สำคัญและยิ่งใหญ่เป็นอย่างมาก ซึ่งสิ่งนี้นั้นเป็นงานชิ้นเอกของบรรดานักฮะดิษผู้มีเกียรติ์และบรรดานักรายงานฮะดิษเท่านั้นที่จะสามารถกระทำได้ 


700 /