สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแต่งตั้ง

แต่งตั้งอิมามนำนมาซวันศุกร์คนใหม่ประจำเมืองอุรูมียะห์

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้กล่าวขอบคุณในความเพียรพยายาม และการบริการรับใช้ที่เหมาะสมตามแบบฉบับนักปฏิวัติ ของ ฮุจญตุลอิสลาม ฮาซานี และได้ประกาศแต่งตั้ง ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ซัยยิด มะฮ์ดี กุรัยชี เป็นอิมามนำนมาซวันศุกร์ประจำเมืองอุรูมียะห์และตัวแทนวะลียุลฟากีห์ประจำแคว้นอาเซอร์ไบจารตะวันตก


เนื้อความของคำสั่งประกาศแต่งตั้งของท่านผู้นำสูงสุด มีดังนี้


بسم الله الرّحمن الرّحیم

(ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาปราณียิ่งเสมอ)


เรียน ท่านฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ซัยยิด มะฮ์ดี กุรัยชี

ท่าน ฮุจญตุลอิสลาม ฮาซานี อิมามนำนมาซวันศุกร์ ผู้ทรงเกียรติ ได้ลาออกจากการเป็นอิมามนำนมาซวันศุกร์ หลังจากที่ได้มีความอุตสาหะและเพียรพยายามอย่างฉันท์มิตร การบริการรับใช้ที่เหมาะสมและตามแบบฉบับนักปฏิวัติ มาเป็นเวลาหลายปี บัดนี้ ข้าพเจ้าขอประกาศแต่งตั้ง ท่านให้เป็นอิมามนำนมาซวันศุกร์ประจำเมืองอุรูมียะห์ และเป็นตัวแทนวะลียุลฟากีห์ประจำแคว้นอาเซอร์ไบจารตะวันตก


ประชาชนผู้ทรงเกียรติแห่งแคว้นนี้ ถูกทดสอบอย่างใหญ่หลวงในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา หลังจากการปฏิวัติอิสลาม ในการเผชิญหน้ากับผู้ต่อต้านการปฏิวัติที่เป็นกลุ่มติดอาวุธและจุดเพลิงไฟแห่งฟิตนะห์ และสามารถผ่านบททดสอบอันยิ่งใหญ่นี้ได้เป็นอย่างดี และอยู่ในระดับแนวหน้าของนักต่อสู้ และปรากฏตัวอย่างผู้ศรัทธาอย่างแท้จริง ความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวของพี่น้องประชาชนผู้ศรัทธา มีความรอบรู้เข้าใจที่ลึกซึ้ง มีบะศีรัตแห่งการปฏิวัติ ในห้วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา จนสามารถมอบความสันติ ความสงบสุขเป็นของขวัญให้กับแคว้นที่อยู่ติดเขตแดนได้อย่างภาคภูมิใจ


ข้าพเจ้าตั้งความหวังจากท่านว่า ด้วยความเพียรพยายามที่เต็มเปี่ยมด้วยความรู้ และสติปัญญาที่ชาญฉลาด และด้วยความร่วมมือของเยาชนรุ่นใหม่ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ความเร่าร้อน และการแพร่ขยายการบริการรับใช้ด้านวัฒนธรรม โดยอาศัยศูนย์กลางอันสูงส่งในการประกอบพิธีนมาซวันศุกร์ จะสามารถก้าวมั่นอย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นบนแนวทางอันแข็งแกร่งนี้ การมีความสัมพันธ์ที่แน่นเฟ้นกับบรรดาอุลามาอ์ชั้นสูง บรรดาอาจารย์มหาลัยและเฮาซะห์(สถาบันศาสนา) และวิถีของประชาชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า จะเป็นตัวช่วยที่จะสามารถให้ท่านประสพความสำเร็จมากยิ่งขึ้น อินชาอัลลอฮ์ (ด้วยพระประสงค์ของพระองค์)

ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้พระผู้อภิบาลทรงประทานเตาฟีกและความเมตตาให้กับ อะกอ ฮาซานี และ ท่าน ด้วยเถิด


والسلام علیکم و رحمه الله

ซัยยิด อาลี คาเมเนอี

15 มกราคม 2557700 /