สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์น

พระราชทานอภัยโทษ

เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติของท่านศาสดา(ศ็อลฯ) และท่านอิมาม ญะอ์ฟัร ศอดิก(     ท่านผู้นำสูงสุดได้พระราชทานอภัยโทษและลดโทษแก่นักโทษทั่วไปและนักโทษการเมืองจำนวน 878 คน ที่ถูกนำเสนอโดยตุลาการและกรมราชทัณฑ์


ท่าน อยาตุลลอฮ์ อามูลี ลาเรญานี ประธานตุลาการสูงสุด ได้รายงานต่อคณะกรรมาธิการขอพระราชทานอภัยโทษแห่งชาติว่า จดหมายขอพระราชทานอภัยโทษถูกอนุมัติโดยท่านผู้นำสูงสุด จำนวน  878   คน เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติของท่านศาสดา(ศ็อลฯ) และท่านอิมาม ศอดิก(เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

700 /