สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สิบวันแห่งอรุณรุ่ง

ท่านผู้นำสูงสุด เยี่ยมคารวะสุสานท่าน อิมามโคมัยนี(รฎ)

ในวาระเข้าสู่วันแรกของ อัยยามุลลอฮ์ สิบวันอรุณรุ่งแห่งการปฏิวัติอิสลาม   และครบรอบวันแห่งประวัติศาสตร์ที่ท่านอิมามโคมัยนี(รฎ) กลับคืนสู่มาตุภูมิ    โดยเมื่อช่วงเช้าตรู่วันนี้ (วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.. 2557) ท่าน

อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน ได้เข้าเยี่ยมคารวะสุสานท่านอิมามโคมัยนี(รฎ) เพื่อรำลึกถึงผู้สถาปนาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ด้วยการอ่าน ฟาตีฮะห์  อุทิศแด่ดวงวิญญาณของท่าน 


ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ยังได้เข้าเยี่ยมคาระสุสานเหล่าชูฮาดาอ์ ฮัฟตุม เม ตียร์  และสุสาน ชุฮาดาอ์ 

 เบเฮชตี ซะห์รอ  โดยวิงวอนขอให้พระผู้อภิบาลทรงยกฐานันดรให้กับบรรดาดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของเหล่าชูฮาดาอ์  


700 /