สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ

สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของ อาลิมร็อบบานีย์ มัรฮูม

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจ จากการเสียชีวิตของ อาลิมร็อบบานีย์ อยาตุลลอฮ์  ซัยยิดมุฮัมมัด บาเกร มุวะฮิด อับฏะฮีย์

เนื้อความของสาส์นดังกล่าวมีดังนี้


بسم الله الرحمن الرحیم

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาปรานียิ่งเสมอ


สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของ อาลิมร็อบบานีย์  มัรฮูม อยาตุลลอฮ์ อะกอ ฮัจญี ซัยยิดมุฮัมมัด บาเกร มุวะฮิด อับฏะฮีย์ อิศฟาฮานีย์ (รอ ฮิมาฮุลลอฮ์ อะลัยฮ์)  ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่ญาติของมัรฮูม  ครอบครัวอับฏะฮีย์ผู้มีเกียรติ และบรรดาพี่น้องทุกท่านที่เคารพรักในตัวท่านและได้รับคุณประโยชน์จากความรู้ด้านวิชาการของท่าน  อาลิมผู้ทรงเกียรติท่านนี้  เป็นนักฟุกาฮาอ์ที่เชี่ยวชาญครอบคลุมในทุกด้าน  เป็นผู้เคร่งครัดในศาสนา และเป็นผู้นอบน้อมเคารพภักดีอย่างดุษฎี  ผ่านการอบรมสั่งสอนจากมักตับวิชาการ  ของมัรเญีอ์ผู้ยิ่งใหญ่ของชีอะห์ คือ  มัรฮูม ท่านอยาตุลลอฮ์  อัลอุศมา บรูญิรดี (ขอพระองค์ทรงเทิดฐานันดรอันสูงส่งให้ท่านด้วยเถิด) อันเป็นบ่อเกิดแห่งความบารอกัต สิริมงคลและผลงานด้านวิชาการต่างๆอย่างมากมาย   และการจากไปของท่านในครั้งนี้นั้น เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่รู้จักและใกล้ชิดในด้านวิชาการความรู้และจิตวิญญาณอันสูงส่งของท่าน


ขอวิงวอนแด่เอกองค์อัลลอฮ์(ซบ)ทรงยกฐานันดรของท่านให้สูงขึ้นและรวมอยู่กับเหล่าเอาลิยาอ์ของท่าน ด้วยเถิด 


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี 

6   กุมภาพันธ์ 2557   


700 /