สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นท่านผู้นำการปฏิวัติ

การประชุมสมาพันธ์ชมรมอิสลามนิสิตนักศึกษาอิสระแห่งชาติ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นโอวาทในการประชุมสมาพันธ์ชมรมอิสลามแห่งนิสิตนักศึกษาอิสระแห่งชาติ  โดย ฯพณฯ ได้อธิบายถึงเวทีแห่งสงครามสื่อ พร้อมกับเรียกร้องให้มีบาศีรัตเยี่ยงอัมมาร์ และมีการยืนหยัดเยี่ยงมาลิก อัชตาร์     ซึ่งท่านผู้นำสูงสุด กล่าวย้ำแด่บรรดานายทหารหนุ่มในยุคสงครามสื่อ ว่า  ในการเผชิญหน้ากับระบอบจักรวรรดินิยม  จำต้องอาศัยศักยภาพและความสามารถที่มีอยู่ในตัวของพวกท่านทั้งหลาย  และในการก้าวเดินบนเส้นทางนี้จำต้องมีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงในพันธะสัญญาของพระผู้อภิบาล 


สาส์นโอวาทของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถูกอันเชิญอ่าน ในพิธีเปิดการประชุมสมาพันธ์ชมรมอิสลามแห่งนิสิตนักศึกษาอิสระแห่งชาติเมื่อเช้าวานนี้ (พุธ 12  กุมภาพันธ์ )   โดย ฮุจญะตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน มุฮัมมะดียอน หัวหน้าตัวแทนของท่านผู้นำสูงสุดในมหาวิทยาลัย      ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้


ข้าพเจ้าฝากสลามแด่ลูกหลานของการปฏิวัติทุกท่าน ขอขอบคุณพวกท่านทั้งหลายที่มีความอุตสาหะเพียรพยายาม ในการส่งเสริม เผยแพร่ และปกปักษ์รักษาซึ่งอุดมการณ์ของท่านอิมามโคมัยนี(รฎ)และการปฏิวัติได้เป็นอย่างดี    ซึ่งข้าพเจ้าจะขอย้ำเตือนให้กับพวกท่านในบางประเด็นดังนี้  


1    ขณะที่กำลังศึกษาแสวงหาความรู้นั้น จงใช้ประโยชน์ในช่วงวัยหนุ่มให้คุ้มค่า ด้วยการขัดเกลาจิตวิญญาณ สร้างความผูกพันกับพระองค์  เรียนรู้ทำความเข้าใจเรื่องราวของมาอารีฟกุรอาน  และอะห์ลุลบัยต์(อ) อย่างถ่องแท้ 


2       พวกท่านคือนายทหารหนุ่มแห่งยุคสงครามสื่อ   ซึ่งในเวทีแห่งสงครามสื่อนั้น ต้องการบุคคลที่มีบาศีรัตเยี่ยงอัมมาร์ และมีการยืนหยัดเยี่ยงมาลิก อัชตาร์    และจงเอาความสามารถและศักยภาพทั้งหมดที่อยู่มาปฏิบัติใช้ในเวทีนี้


3   จงศึกษาเรียนรู้และเข้าใจระบอบจักรวรรดินิยมให้ถ่องแท้ในทุกมิติและทุกแง่มุม     ทำการวิเคราะห์ วิจัยถึงเป้าหมายและกลยุทธ์อันแท้จริงของพวกเขา  ซึ่งในการเผชิญหน้ากับสิ่งนี้ จำต้องอาศัยศักยภาพและความสามารถที่มีอยู่ในตัวของพวกท่านทั้งหลายมาใช้อย่างเต็มที่  และในการก้าวเดินบนเส้นทางนี้ก็จำต้องมีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงในพันธะสัญญาของพระผู้อภิบาล 


 4   องค์กรเป็นพียงแค่ปูชนียสถานเท่านั้น  ซึ่งไม่อาจกลายเป็นผู้ถูกเคารพภักดี(อัลลอฮ์)ได้  และจำต้องให้ความสำคัญ เน้นย้ำในหลักพื้นฐานและคุณค่าของหลักศรัทธา  และจิตวิญญาณของตนเอง ควบคู่ด้วยการรักษาองค์กร  และความเป็นพี่น้อง มีความสามัคคีรักใคร่ในหมู่สมาชิกขององค์กร 

5   ณ.เบื้องหน้าบรรดาเยาวชนหนุ่มสาว ต้องวางจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ชัดเจน  และด้วยพลังความสามารถอันเปี่ยมล้นของพวกท่านทั้งหลายนี้  ในภายภาคหน้า ประเทศนี้และการปฏิวัตินี้จะมีอนาคตที่สดใสอย่างแน่นอน    จงเพิ่มความพยายามให้มากขึ้น  และแข่งขันระหว่างกันเพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทางอันยิ่งใหญ่แห่งความเจริญรุ่งเรืองสูงส่งและความเป็นเลิศให้จงได้


700 /