สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

เนื่องในสัปดาห์ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สำคัญ

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมแห่งภาคส่วนของโครงการส่งเสริมพัฒนาพื้นที่สีเขียวในประเทศ  พร้อมกับกล่าวเรียกร้องให้คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการสร้างแวดล้อมสีเขียว  และอย่าได้ปล่อยให้ประเทศชาติและวิถีของประชาชนนั้น ต้องหมดโอกาสที่จะได้รับความโปรดปราน นิอ์มัตอันยิ่งใหญ่นี้จากพระผู้อภิบาล 


ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่าประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สำคัญ  พร้อมกับชี้ถึงปรากฏการณ์ของมลพิษ หมอกควัน และฝุ่นละอองที่เข้ามาในประเทศ   โดยกล่าวย้ำว่า ในการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้  ทุกภาคส่วนของรัฐบาลในระดับมหาภาคนั้น จำต้องมีการประสานงาน ร่วมมือ และดำเนินการอย่างจริงจัง


ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้เรียกร้องประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในเรื่องนี้ให้มากขึ้น โดยเฉพาะการอนุรักษ์รักษาพื้นที่สีเขียว  พร้อมกับกล่าวย้ำ  สโลแกน “ชาวอิหร่านหนึ่งคน กับต้นไม้หนึ่งต้น” เป็นสโลแกนที่ดี  และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องป้องกันเขตพื้นที่สีเขียวจากมือบ่อนทำลายในการรุกล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่สีเขียวนี้ แล้วแปรทรัพยากรอันทรงค่าเหล่านี้เป็นเหล็กและปูนซีเมนต์  อีกทั้งจำต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับบุคคลที่ละเมิดและแอบลักลอบใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้

 

ในพิธีดังกล่าว ได้มีคณะรัฐมนตรี ตัวแทนของท่านผู้นำสูงสุดประจำองค์กรญิฮาด กิชาวัรซีย์ และผู้ว่าการกรุงเตหะราน เข้าร่วมด้วย 


700 /