สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแต่งตั้ง

ฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลีมีน ซัยยิด อาลี อัสฆัรดัสฆัยบ์ เป็นผู้บริหารฮะรัม ท่าน อะห์มัด อิบนุ มูซา (อ)

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้มีคำสั่งประกาศแต่งตั้งให้ ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ซัยยิด อาลี  อัสฆัร ดัสฆัยบ  เป็นผู้บริหารฮะรัม ท่าน อะห์มัด อิบนุ มูซา () ซึ่งฮะรัมดังกล่าวถูกรู้จักในนาม ชาห์เชรอฆ์ 


ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ มีดังนี้


ด้วยพระนามของพระองค์ 


ท่านฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ซัยยิด อาลี  อัสฆัร ดัสฆัยบ  


ขอขอบคุณท่านฮุจญตุลอิสลาม  อะกอ ซัยยิด มะห์ดี ดัสฆัยบ์ ที่ได้รับเกียรติเป็นระยะเวลาหลายปี  ในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารฮะรัม ท่าน อะห์มัด อิบนุ มูซา () ซึ่งฮะรัมดังกล่าวถูกรู้จักในนาม ชาห์เชรอฆ์   บัดนี้ ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้ท่าน เป็นผู้บริหารทุกกิจกรรมของฮะรัมอันสูงส่งนี้ ซึ่งเป็นฮะรัมของลูกหลานของอะห์ลุลบัยต์()แห่งที่สามที่มีเกียรติยิ่งภายในประเทศของเรานี้  ฮะรัมอันสูงส่งและเจิดจรัสในเมืองชีราซนี้ เป็นศูนย์กลางด้านจิตวิญญาณ อีกทั้งเป็นบ่อเกิดแห่งความโปรดปราน ความบริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณที่จะสามารถโบยบินสู่ความสูงส่งด้านจิตวิญญาณ  และยังเป็นศูนย์รวมแห่งความหวัง ความสงบมั่น สำหรับประชาชนผู้มีเกียรติ์และบรรดาผู้ร่วมสายธารแห่งอะห์ลุลบัยต์()ทั่วทุกสารทิศในประเทศอีกด้วย  ซึ่งสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญให้มากขึ้นกว่าเดิม


ขอวิงวอนให้ท่านและบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายของฮะรัมแห่งนี้ได้รับเตาฟิกและความโปรดปรานจากพระผู้อภิบาลด้วยเถิด


 ซัยยิด อาลี คาเมเนอี

มีนาคม 2557  


700 /