สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ

บิดาชะฮีด ซัรดอร์ มะห์มูด กอเวห์

สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของบิดาชะฮีด ซัรดอร์ มะห์มูด กอเวห์    ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจ เนื้อความของสาส์นมีดังนี้


ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาและกรุณาปรานียิ่งเสมอ


จากการเสียชีวิตของ มัรฮูม มัฆฟูร อะกอ ฮัจญี มุฮัมมัด กอเวห์ บิดาของชะฮีดผู้มีเกียรติ ซัรดอร์ มะห์มูด กอเวห์ ซึ่งข้าพเจ้ามีความสัมพันธ์กับท่านมานานนับปี ก่อนการปฏิวัติอิสลามประสบกับชัยชนะ  ซึ่งข้าพเจ้ามีความรู้สึก สัมผัส และแรงจูงใจในอุดมการณ์แห่งการปฏิวัติอย่างแท้จริงของท่าน   ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่ครอบครัวที่มีเกียรติ์  บรรดาญาติพี่น้องและมิตรสหายของท่าน  และขอวิงวอนให้พระผู้อภิบาลทรงประทานมรรคผล ผลตอบแทนในคุณงามความดีแด่มัรฮูมด้วยเถิด


 

ซัยยิด อาลี คาเมเนอี 

700 /