สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

เนื่องในวันครบรอบสถาปณาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

ผู้นำสูงสุดอภัยโทษและลดโทษแก่นักโทษทั่วประเทศ

เนื่องในวโรกาสแห่งวันสถาปณารัฐอิสลามแห่งอิหร่าน12 ฟัรวัรดีน ท่านผู้นำสูงสุดได้ประกาศอภัยโทษและลดโทษแก่นักโทษทั่วไปและนักโทษการเมืองจำนวน 920   คน ที่ถูกนำเสนอโดยตุลาการและกรมราชทัณฑ์


 อยาตุลลอฮ์ อามูลี ลาเรญานี ประธานตุลาการสูงสุด ได้รายงานต่อคณะกรรมาธิการขออภัยโทษแห่งชาติว่า จดหมายขออภัยโทษถูกอนุมัติโดยท่านผู้นำสูงสุด จำนวน   920  คน   เนื่องในวันครบรอบสถาปณารัฐอิสลามแห่งอิหร่าน12 ฟัรวัรดีน  เป็นที่เรียบร้อย 


700 /