สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

จัดมัจญลิซค่ำคืนชะฮาดัตท่านหญิงฟาตีมะห์(ซ) ณ. ฮูซัยนียะห์อิมามโคมัยนี(รฎ)

มัจญลิซชะฮาดัตรำลึกถึงท่านหญิง

ในค่ำคืนแห่งวันชะฮาดัต ไรฮานะห์ของรอซูลุลลอฮ์ (ซล)  ท่านหญิงฟาตีมะห์ อัซซะห์รอ อัลบะตูล (ซ)  ได้มีการจัดมัจญลิซชะฮาดัตรำลึกถึงท่านหญิง   โดยมี บรรดาเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมใน มัจญลิซดังกล่าว  ณ. ฮูซัยนียะห์อิมามโคมัยนี(รฎ) ณ. เบื้องหน้า ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม 

ในมัจญลิซอันทรงเกียรติ์ที่เปี่ยมล้นด้วยจิตวิญญาณ  มีการบรรยายและอ่านมัรซียะห์ลำนำ เพื่อรำลึกถึงการเป็นชะฮีตและมุศิบัติต่างๆของท่านหญิงฟาตีมะห์(ซ)  


มัจญลิซแห่งจิตวิญญาณดังกล่าว จัดขึ้น ณ. ฮูซัยนียะห์อิมามโคมัยนี(รฎ)   ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันศุกร์ที่  4   เมษายน   


700 /