สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ

อิมามนำนมาซวันศุกร์ของพี่น้องชาวอะห์ลิลซุนนะห์ประจำเมืองซะนันดัจญ์

ท่านผู้นำสูงสุด ส่งสาส์นแสดงความเสียใจจากการเสียชีวิตของอิมามนำนมาซวันศุกร์ของพี่น้องชาวอะห์ลิลซุนนะห์ประจำเมืองซะนันดัจญ์


มะมุสตา มุจญตะฮิดี เป็นอุลามาอ์ผู้โดดเด่นที่รับใช้อิสลาม และซื่อสัตย์ต่อสาส์นแห่งการปฏิวัติอิสลามและความเป็นเอกภาพของพี่น้องมุสลิม


ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจจากการเสียชีวิตของมะมุสตา มุจญตะฮิดี  สมาชิกสภามัจญ์ลิสฆุบริฆอน รอฮ์บารี และอิมามนำนมาซวันศุกร์ของพี่น้องชาวอะห์ลิลซุนนะห์ประจำเมืองซะนันดัจญ์   เนื้อหาของสาส์นมีดังนี้بسم الله الرحمن الرحیم


ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาและกรุณาปรานียิ่งเสมอ


จากการเสียชีวิตของอาลิมอุลามาอ์ผู้ทรงเกียรติ์ และนักฟื้นฟู  ท่าน มะมุสตา  คัสสามุดดีน มุจญตะฮิดี ซึ่งเป็นอุลามาอ์ที่มีชื่อเสียงของพี่น้องอะห์ลิลซุนนะห์ แห่งมัศฮับชะฟีอี  ซึ่งท่านเป็นสมาชิกสภามัจญ์ลิสฆุบริฆอน รอฮ์บารี และเป็นอิมามนำนมาซวันศุกร์ของพี่น้องชาวอะห์ลิลซุนนะห์ประจำเมืองซะนันดัจญ์   ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจแด่พี่น้องประชาชนผู้ศรัทธาและบรรดานักปฏิวัติแห่งเคิรด์ดิสถาน และบรรดาญาติพี่น้องและครอบครัวของท่าน


บุคคลท่านนี้เป็นผู้รับใช้อย่างแท้จริงอีกทั้งเป็นผู้อาวุโส ซึ่งอุลามาอ์ในเขตพื้นที่ดังกล่าวจำนวนมากเคย เป็นลูกศิษย์ของท่าน  และหนึ่งในผลงานของท่านคือ  ซื่อสัตย์ต่อสาส์นแห่งการปฏิวัติอิสลามและความเป็นเอกภาพของพี่น้องมุสลิม  และมีจิตวิญญาณที่แรงกล้าในการสร้างความเป็นเอกภาพระหว่างมัศฮับอิสลาม และได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นอุลามาอ์ได้เป็นอย่างดี


ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้พระผู้อภิบาลทรงประทานความเมตตาและมัฆฟีรัตให้กับท่านด้วยเถิดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

26    เมษายน 2557  


700 /