สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

เนื่องในวันแรงงาน

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามเยี่ยมชมและพบปะกลุ่มคนงานในกลุ่มอุตสาหกรรมแม็พนา

 เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ   เมื่อช่วงเช้าของวันพุธที่ผ่านมา (วันที่ 1 พฤษภาคม 2014)   ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้เยี่ยมชมกลุ่มอุตสาหกรรมแม็พนา ในเขตพื้นที่ฟาร์ดีส กะรัจญ์   โดยได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานความสามารถของบรรดาผู้เชี่ยวชาญ    ผู้เชี่ยวชาญและพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมแม็พนา  ในด้านโครงการออกแบบ  การสร้างอุตสาหกรรมพลังงาน  น้ำมัน ก๊าส ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมรถไฟ 

ท่ามกลางการต้อนรับที่เนืองแน่นของบรรดาพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน  คณะผู้บริหาร  ผู้ออกแบบ และบรรดาผู้วางแผนงานในอุตสาหกรรมแม็พนา  อีกทั้งได้มีพนักงานจากแผนกต่างๆของอุตสาหกรรมนับพันคน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและคึกคัก  ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า การให้เกียรติ์และเคารพต่องานและแรงงานสังคม (สังคมแรงงาน) และผู้ที่มีบทบาทในด้านการผลิตนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง และสิ่งนี้มีที่มาที่ไปและมีรากเหง้ามาจากหลักคำสอนของอิสลาม  พร้อมกันนั้น ท่านผู้นำสงสุด ยังได้ชื่นชมในสติปัญญาที่ชาญฉลาดและความสามารถของประชาชาติอิหร่าน  ว่า  ความมุ่งมั่นแห่งชาติและการบริหารจัดการแบบญิฮาดีย์  มิได้เป็นเพียงคำขวัญของปีนี้เท่านั้น ทว่ามันเป็นคำขวัญของเราตลอดกาล และเป็นการทะยานสู่อัตลักษณ์  ศักดิ์ศรีและอนาคตอันรุ่งเรืองและเจิดจรัสของประเทศ 


ในการเยี่ยมชมนิทรรศการแม็พนาของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามนั้น  มีขึ้นในวาระเข้าสู่เดือนรอญับอันจำเริญ  และวาระคล้ายวันประสูติของท่านอิมามบากิร(อ) โดยมีพิธีเปิดโรงงานพลังงานนะญัฟอัชรอฟ อย่างเป็นทางการอีกด้วย  ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของบรรดาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมแม็พนา 


ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งในการเยี่ยมชมนิทรรศการความสามารถแม็พนา ในภาคส่วนต่างๆ ในนิทรรศการความสามารถต่างๆของบรรดาผู้เชี่ยวชาญของแม็พนาครั้งนี้  ได้มีการแสดงความสามารถต่างๆนานา โดยเฉพาะในด้านการผลิตและการติดตั้งกล้อง โรงงานพลังงานกังหันลม   การผลิตหม้อไอน้ำอุตสาหกรรม   ผลิตและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหัน  ผลิตคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม  ผลิตระบบควบคุม  ผลิตชิ้นส่วนบ่อน้ำมันและปั้มต่างๆของสิ่งเหล่านี้  การออกแบบผลิตเสากระโดงเรือนอกชายฝั่ง  การออกแบบผลิตและแปรสภาพน้ำทะเลให้เป็นน้ำบริสุทธิ์   การออกแบบผลิตและสร้างหัวรถจักร  และการสร้าง การพัฒนาและการบำรุงรักษาอุตสาหกรรมรถไฟ กระบวนการวิจัยและการพัฒนาในแม็พนา 


หลังจากที่ท่านผู้นำสูงสุดได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน ด้าน “ การผลิต  อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ”  ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นและฉันท์มิตรของบรรดาคนงาน และผู้มีบทบาทด้านอื่นๆนับพันคน ท่านผู้นำสูงสุดได้กล่าวชี้ถึงวาระของเดือนรอญับเดือนแห่งความจำเริญและความสวยงามที่กำลังจะเยือนมาถึง อันเป็นเดือนแห่งการขัดเกลาจิตวิญญาณ เดือนแห่งการเป็นบ่าวของพระองค์  เดือนแห่งการตะวัญญุห์และการตักเตือน  พร้อมกับกล่าวเสริมว่า หวังว่าภายใต้การช่วยเหลือและการชี้นำจากพระผู้อภิบาล ประชาชาติอิหร่านจะสามารถก้าวสู่เป้าหมายอันสูงส่งและความยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอน


ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า การที่ได้ปรากฏตัวและอยู่ร่วมกับคนงานนับพันคนอยู่เสมอนั้น เป็นการพบปะที่มีความเข้มข้นดึงดูดและเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก  พร้อมกับกล่าวเสริมว่า  ความชื่นชมและความพึงพอใจครั้งนี้ ยิ่งทวีมากยิ่งขึ้น หลังจากที่ได้เยี่ยมชมผลงานแห่งความสำเร็จของนิทรรศการแม็พนาในวันนี้ 


ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้กล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งต่อหลักความเชื่อที่ลุ่มลึกของท่าน ในการให้ความสำคัญ การให้เกียรติต่อแรงงานและคนงานในวัฒนธรรมโดยรวมของประเทศ   พร้อมกับกล่าวเสริมว่า รากฐานหลักของ “งานและความพยายาม ความมุ่งมั่น” ในอิสลามนั้น ให้การเคารพและให้เกียติอย่างสูง  และเช่นกัน การที่อิสลามให้ความสำคัญในสิทธิ  สถานะของแรงงาน และบรรดานักกิจกรรมเคลื่อนไหวด้านการผลิต ก็อาศัยอยู่บนโลกทัศน์แห่งการพัฒนาและความมั่นคงในลักษณะเช่นนี้


ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงมุมมองและโลกทัศน์ที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรง และบนพื้นฐานแห่งความขัดแย้งระหว่างแรงงานและนายจ้างนั้นเป็นโลกทัศน์และมุมมองร่วมระหว่างมาร์คซิสม์กับแนวคิดของตะวันตก  พร้อมกับตอบโต้และปฏิเสธมุมมองที่ผิดๆในประเด็นนี้  โดยกล่าวเสริมว่า  บนพื้นฐานแห่งหลักการอิสลามจะให้เกียรติ ให้ความเคารพ ให้ความเสมอภาค ให้มีการปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือกัน ในทุกประเด็น อาทิเช่น ในประเด็นแรงงานและการผลิต  ซึ่งโลกทัศน์และมุมมองหลักเช่นนี้จำต้องถือเป็นกฎเกณฑ์และพื้นฐานหลักในทุกๆด้าน ทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ 


ประเด็นที่สองที่ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้กล่าวย้ำในการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานแห่งความสำเร็จแม็พนาในครั้งนี้ ต่อบรรดาแรงงาน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต คือ  ประสิทธิภาพแห่งการทำงาน คือเริ่มต้นจาก การพึ่งพาอาศัยพื้นฐานแห่ง “ความรู้ความสามารถ สติปัญญาที่เฉลียวฉลาด  ความเพียรพยายาม ความสร้างสรรค์และความมุ่งมั่น”


ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวเสริมว่า ข้อเท็จจริงที่สวยงาม ที่ได้เยี่ยมชมในวันนี้เป็นปรากฎการณ์ที่บ่งชี้ว่า  ความมุ่งมั่นแห่งชาติและการบริหารจัดการแบบญีฮาดีย์นั้น มิใช่เป็นเพียงแค่คำขวัญแห่งปีนี้เท่านั้น ทว่าเป็นคำขวัญตลอดกาล และสูตรสำเร็จแห่งอัตลักษณ์  ศักดิ์ศรีและอนาคตอันรุ่งโรจน์และเจิดจรัสของประเทศเรา


ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า การพัฒนาและการเจิรญเติบโตทางเศรษฐกิจ หากปราศจากการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางวัฒนธรรมแล้ว ก็จะไม่มีวันบังเกิดขึ้นและจะไม่มีวันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ใดๆอย่างแน่นอน   พร้อมกับกล่าวเสริมว่า ด้วยเหตุนี้ คำขวัญของเราในปีนี้  จึงเป็นคำขวัญแห่งชีวิตและเป็นคำขวัญที่ถาวร และอมตะตลอดกาล 


ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี  ถือว่า การขยายตัวด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศให้ก้าวไปถึงจุดสูงสุดนั้น  จำต้องพึ่งพาอาศัยความมุ่งมั่นแห่งชาติและการบริหารจัดการแบบญีฮาดีย์ พร้อมกับกล่าวเสริมว่า หากวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าวบรรลุผล ก็จะไม่มีผู้ใดกล้าที่จะรังแก ดูหมิ่นดูแคลนประชาชาตินี้ได้อีกต่อไป


ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึง การดูถูกดูเหยียดหยาม และการเยาะเย้ยอิหร่าน มีมาตั้งแต่ช่วงการปฏิวัติอิสลามด้วยซ้ำ  พร้อมกับกล่าวเสริมว่า ในยุคสมัยที่ยุโรปและตะวันตก ตกอยู่ในห้วงแห่งความโง่เขลาอย่างแท้จริงนั้น ในวันนั้นอิหร่านได้กลายเป็นประเทศที่มีอารยะธรรม มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจมาแล้ว อีกทั้งได้มอบบุคคลผู้มีชื่อเสียงในด้านวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเป็นของขวัญให้กับสังคมมนุษย์ชาติ ทว่า พวกตะวันตกผู้ปล้นสะดมนี้แหละโดยอาศัยความหยิ่งของผู้นำตะวันตก เข้ามาครอบงำเศรษฐกิจ  การเมืองและวัฒนธรรมของอิหร่าน ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงอันขมขื่นสำหรับประชาชาติอิหร่าน ที่มีอารยะธรรมที่เก่าแก่และมีมรดกวัฒนธรรมที่ลุ่มลึกนั้น กลับถูกดูถูกเหยียดหยามที่รุนแรงเช่นนี้ 


ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึง ช่วงเวลาแห่งการดูถูกเหยียดหยามสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้หมดลงแล้ว โดยเฉพาะหลังจากการปฏิวัติอิสลาม  พร้อมกับกล่าวย้ำว่า หากประชาชาติอิหร่านมีความปรารถนาและต้องการที่จะก้าวไปถึงยังตำแหน่งอันสูงส่งและตำแหน่งที่เหมาะสมคู่ควร “ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม”ในระดับนานาชาติ แล้วนั้น จำต้องมีการพัฒนาให้กลายเป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ชาติ อีกทั้งจำต้องมีการพึ่งพาสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด  พลังอำนาจในการขับเคลื่อน  ความคิดสร้างสรรค์และความมุ่นมั่นอย่างแท้จริง  


ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึง การปรากฎเห็นผลลัพธ์อันจำเริญแห่งความเชื่อมั่นในตัวเอง ในภาคส่วนต่างๆของสังคม ว่า  ข้อเท็จจริงที่สร้างความกระตือรือร้นเหล่านี้ บ่งชี้ถึงคำขวัญหลักของท่านอิมามโคมัยนี(รฎ) ที่กล่าวไว้ว่า “เราสามารถทำได้” นั้น  หาใช่เป็นคำขวัญแค่เพียงคำพูดเท่านั้น ทว่าตามความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะบังเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นจริงได้อย่างแน่นอน


ท่านผู้นำสูงสุดได้ชี้ถึง ข้อสงสัยของบางกลุ่มในประเด็นอำนาจและความสามารถของบรรดาเยาวชนในประเทศว่า  การที่อิหร่านสามารถก้าวไปถึงอันดับหกในการสร้างโรงงานพลังงานก๊าสระดับโลก นั้น เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆเท่านั้นจากขีดความสามารถและศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ ซึ่งในช่วงสมัยแห่งสงครามและการถูกคว่ำบาตรที่แสนยากลำบาก  ก็ได้แสงความเป็นวีรบุรุษอย่างสมบูรณ์แบบมาแล้ว  และในวันนี้ ก็ได้ถึงวัยเกษียนแล้วในการรับใช้ในด้านต่างๆอย่างโชกโชน 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ย้ำถึงบทบาทและอิทธิผลของบรรดานักกิจกรรมความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆว่า  จงตั้งความหวังในตัวเองต่อการยกระดับและการพัฒนาความเจริญเติบโตให้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมสิบเท่าตัว ซึ่งแน่นอนยิ่งระดับขั้นการพัฒนาและการเจริญเติบโตเช่นนี้ จะสามารถบรรลุผลและก้าวไปถึงอย่างแน่นอน

ประเด็นเนื้อหาของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามในการปราศรัยครั้งนี้ ได้ชี้ถึงความสำเร็จของกลุ่มอุตสาหกรรม

แม็พนา  อันเป็นสาเหตุแห่งความภาคภูมิใจสำหรับประเทศชาติ ผู้ประกอบการ และบรรดานักกิจกรรมความเคลื่อนไหวของกลุ่มอุตสาหกรรมแม็พนา   พร้อมกับกล่าวเสริมว่า  หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆของรัฐ จำต้องให้การสนับสนุนในลักษณะเช่นนี้อย่างจริงจัง


ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า  การให้การสนับสนุนกระบวนการผลิตภายถือเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจแบบยั่งยืน  พร้อมกับกล่าวเสริมว่า   ภายใต้กรอบของนโยบายดังกล่าวนี้ หน่วยงานต่างๆของรัฐ จำต้องให้การสนับสนุนบรรดาผู้ผลิตในการสร้างตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อพวกเขา   และมีการควบคุมสินค้าและผลิตภัณฑ์นำเข้าที่เหมือนและคล้ายกับต่างชาติอย่างเข้มงวดและระมัดระวังเป็นพิเศษ


ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึงเสาหลัก และรากฐานหลักของเศรษฐกิจแบบยั่งยืน กล่าวคือ “การผลิตและการสร้างภายในและการหลีกเลี่ยงสิ้นค้าต่างชาติ”   พร้อมกล่าวเสริมว่า  จำต้องมีการพัฒนาและสร้างความเจริญภายใน อีกทั้งสร้างแรงกระตุ้นให้มากๆ โดยหลีกเลี่ยงและหลีกห่างจากความต้องการจากภายนอก  และเราต้องมีการเคลื่อนไหวและมีอิทธิพล มีบทบาทในตลาดโลกอีกด้วย


ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า ความเชื่อมั่น  ความเชื่อมั่นในตัวเอง และเชื่อมั่นในการช่วยเหลือจากพระผู้อภิบาล คือปัจจัยสำคัญของการบริหารแบบญีฮาดีย์  พร้อมกับกล่าวเสริมว่า  การมอบหมายตนยังอัลลอฮ์ (ตะวักกัล)  และการขอความช่วยเหลือจากพระองค์ แน่นอนยิ่งจะสามารถดึงดูดความโปรดปรานและความช่วยเหลือจากพระองค์ได้ดีที่สุด แม้แต่การงานที่ใช้หลักการคำนวณคิดที่ไม่อาจคาดการณ์ได้


ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า  การพึ่งพาอาศัยยังบริษัท หน่วยงานและสำนักงานฐานความรู้ ก็เป็นอีกเงื่อนไขและรากฐานหลักที่สำคัญของเศรษฐกิจแบบยั่งยืน  พร้อมกับกล่าวชี้ถึง ความจำเป็นของรัฐบาลที่จะต้องให้การสนับสนุนต่อหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ ว่า  การพัฒนาและการเจริญเติบโต อย่าได้ทำให้มนุษย์นั้นมีความเพียงพอและหยุดนิ่งเป็นอันขาด   ทว่า จำต้องมีการถลิวหาในการพัฒนาการความเจริญเติบโตให้มากขึ้นไปอีก  โดยเฉพาะในหนทางที่ยังไม่ก้าวเดินไปอีก ให้มีความเข้มข้นและเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ การให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาของการผลิต – ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงในส่วนต่างๆของประเทศ   รวมทั้งภาคส่วนอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย ก็เป็นอีกสองประเด็นหลักที่ท่านผู้นำกาปฏิวัติอิสลาม ได้กล่าวย้ำในครั้งนี้


ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า ความสามารถในทุกภาคส่วนของประเทศ เป็นเหตุของความล้มเหลวในมาตรการคว่ำบาตรแบบบีบบังคับ  พร้อมกับกล่าวเสริมว่า  ในทุกๆด้านที่เรามีการพัฒนาและเจริญเติบโตนั้น  ฝ่ายตรงกันข้าม ก็จะยิ่งสัมผัสเห็นและเข้าใจมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะทำให้การคว่ำบาตรไร้ประโยชน์และไร้ประสิทธิภาพ

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ยกกรณีตัวอย่างเพื่อชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ คือ  เมื่อครั้งที่เราจำเป็นต้องการใช้เครื่องปฏิกรณ์วิจัยเตหะราน และเครื่องปฏิกรณ์ในการผลิตยาที่จำเป็นต่อประชาชน ในการผลิตยูเรเนียม 20%    ซึ่งเราพร้อมที่จะซื้อมัน  แต่ มหาอำนาจผู้สวาปามโลก  โดยเฉพาะนายหัวของมันคืออเมริกา ได้ใช้เล่ห์เหลี่ยมต่างๆนานาทำการขัดขวางการซื้อในครั้งนั้น


ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวเสริมว่า  เมื่อสาธารณรัฐอิสลาม มีความมุ่งมั่น ตั้งใจและตัดสินใจอย่างแน่วแน่ในการผลิตยูเรเนียมร้อยละ 20   พวกเขาไม่เชื่อเรื่องนี้  แต่ตอนนี้เมื่อนักวิทยาศาสตร์หนุ่มสาวของเรา โดยอาศัยความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง มีความฉลาดในแง่ของการบริหารจัดการที่ดี  สามารถบรรลุและประสบความสำเร็จในกาสร้างเทคโนโลยีเหล่านี้ อีกทั้งสามารถเตรียมแผ่นและแท่งเชื้อเพลิงได้สำเร็จ  บรรดาอำนาจโลกพร้อมประกาศที่จะขายชิ้นส่วนให้กับเรา แต่ร้องขอว่า อย่าได้ผลิตสิ่งนี้อีกต่อไป 


ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า โลกกำลังตกอยู่ภายใต้กลลวง ภายใต้เกมการละเล่นของมหาอำนาจ

พร้อมกับกล่าวเสริมว่า พฤติกรรมที่ไร้เหตุผลของมหาอำนาจโลกที่มีต่อสาธารณรัฐอิสลามนั้น เกิดมาจากผลพวงของความอ่อนแอและจุดอ่อนของเรา  และทุกครั้งที่เราสามารถยืนหยัดอยู่บนเท้าของเราเอง และมีความแข็งแกร่

มากขึ้นเท่าไหร่  พวกเขาก็จำต้องแสดงออกถึงพฤติกรรมาที่เหมาะสมสุภาพและมีตรรกะในการเผชิญหน้ากับเราอย่างแน่นอน    และสิ่งนี้เป็นเรื่องที่จำเป็น และเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาของประเทศชาติ


700 /