สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์น

การประชุมประจำปีของสมาคมนักเรียนมุสลิมในชมพูทวีปอินเดียครั้งที่สามสิบ

   ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์น ถึงการประชุมประจำปีของสมาคมนักเรียนมุสลิมในชมพูทวีปอินเดียครั้งที่สามสิบ  ซึ่ง  ฯพณฯ ได้กล่าวย้ำว่า  การคิดไตร่ตรอง  การแสวงหาความรู้ การเคร่งครัดศาสนา กตัญญู การมีคุณธรรมและความซื่อสัตย์บริสุทธิ์  คือองค์ประกอบหลักที่สำคัญในการเสริมสร้างบทบาทและอิทธิพลของบรรดาเยาวชนและนักศึกษาในอนาคต


สาส์นดังกล่าว ถูกอันเชิญอ่านโดย ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน มะฮ์ดาวีย์ ฟูร ตัวแทนของท่านผู้นำสูงสุด ประจำอินเดีย  เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา  ณ. หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมอิสลามอิหร่านประจำกรุง นิวเดลี  อินเดีย   ซึ่งมีใจความดังนี้ 


ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตากรุณาปรานียิ่งเสมอ

บรรดาเยาวชนและนักศึกษาที่เคารพรักทุกท่าน


การมีโลกทัศน์ในเชิงความหวังต่อขอบฟ้าแห่งอนาคตของประเทศ อันเป็นมุมมองในแง่ดีที่มีต่อพวกท่านอยู่เสมอ ซึ่งทั้งสองจะไม่มีวันแยกออกจากกัน  พวกท่านทั้งหลายเสมือนเป็นหน้าตาที่มีเกียรติ์ของประชาชาติอิหร่าน  ดังนั้นจงรู้จักฐานะภาพและบทบาทของตนเองให้ถูกต้องสมบูรณ์ และพยายามสร้างหลักค้ำที่มั่นคงในบทบาทของตนเองในอนาคต การคิดไตร่ตรอง  การแสวงหาความรู้ การเคร่งครัดศาสนา กตัญญู การมีคุณธรรมและความซื่อสัตย์บริสุทธิ์  คือองค์ประกอบหลักที่สำคัญในการเสริมสร้างและเตรียมพร้อมสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่


ข้าพเจ้าจะวิงวอนขอพรแด่พวกท่านและฝากสลามถึงพวกท่านทั้งหลาย 


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี 

15    พฤษภาคม  2557 
700 /