สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

เนื่องในวาระวันอีดมับอัศ และวันพิชิตโครัมชาห์

ท่านผู้นำสูงสุดได้พระราชทานอภัยโทษ

เนื่องในวโรกาสแห่งวันอีดมับอัศ และวันพิชิตโครัมชาห์ ท่านผู้นำสูงสุดได้พระราชทานอภัยโทษและลดโทษแก่นักโทษทั่วไปในสังกัดองค์กรตุลาการของกองทัพ  จำนวน 72   คน ที่ถูกนำเสนอโดยตุลาการและกรมราชทัณฑ์


อยาตุลลอฮ์ อามูลี ลาเรญานี ประธานตุลาการสูงสุด ได้รายงานต่อคณะกรรมาธิการขอพระราชทานอภัยโทษแห่งชาติว่า จดหมายขอพระราชทานอภัยโทษถูกอนุมัติโดยท่านผู้นำสูงสุด จำนวน 72  คน  เนื่องในวันอีดมับอัศ   วันครบรอบแห่งภารกิจการปฏิบัติการที่สร้างความยิ่งผยองเขตพื้นที่ปฏิบัติการบัยตุลมุก็อดดิส  และวันพิชิตโครัมชาห์ เป็นที่เรียบร้อย


700 /