สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ

การเสียชีวิตของฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน เซรันดี

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของ อาลิมผู้เป็นนักต่อสู้  ท่าน มัรฮูม ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน อะกอ ฮัจญี เชคฮูเซ็น มะอ์ศูมีย์ เซรันดี เนื้อความของสาส์นมีดังนี้


بسم الله الرحمن الرحیم 

ด้วยนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาเมตตาปราณียิ่งเสมอ


จากการเสียชีวิตของอาลิมผู้เป็นนักต่อสู้  มัรฮูม ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน อะกอ ฮัจญี เชคฮูเซ็น มะอ์ศูมีย์ ซะรันดี  ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง แด่ครอบครัวและทายาทผู้ทรงเกียรติของท่าน  บรรดาลูกศิษย์และผู้หลงรักในตัวท่าน และพี่น้องประชาชนชาวเกรมานชาห์ ผู้มีอุดมการณ์ปฏิวัติทุกท่าน 


นักการศาสนาผู้ทรงเกียรติท่านนี้ได้รับใช้ระบอบอิสลามและเป้าหมายอันสูงส่งของอิสลามมาโดยตลอด ทั้งในช่วงก่อนการปฏิวัติและหลังการปฏิวัติ โดยเฉพาะในช่วงสงครามปกป้องพิทักษ์อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งต้องทนแบกรับความยากลำบาต่างๆนานาในเส้นทางอันเต็มเปี่ยมด้วยความสิริมงคลนี้


ข้าพเจ้าขอวิงวอนแด่เอกองค์อัลลอฮ์(ซบ) ทรงเทิดเกียรติฐานันดร และประทานความเมตตา ความมัฆฟีรอฮ์ให้กับท่านมัรฮูมด้วยเถิด


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี

28   พฤษภาคม  2557 


700 /