สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุดส่งคณะเยี่ยมเยียนบรรดาทหารผ่านศึก

เนื่องในวาระคล้ายวันประสูติของ กอมัร บานี ฮาชิม

เนื่องในวาระคล้ายวันประสูติของ กอมัร บานี ฮาชิม ท่าน อะบูฟัฎล์ อับบาส (อ) และวันทหารผ่านศึก   ในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา   ได้มีทีมงานสี่คณะ ซึ่งเป็นตัวแทนจากท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม  ได้ทำการเยี่ยมเยียนบรรดาทหารผ่านศึกในกรุงเตหะราน ณ. บ้านของบรรดาทหารผ่านศึก พร้อมกับเทิดเกียรติ ในเกียรติคุณ แห่งความกล้าหาญ ความเสียสละ ความอดทนและความยืนหยัดของบรรดาทหารผ่านศึก


ท่านฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน อะกอ ชะฮีดีย์ มุฮัลลาตีย์    อะกอ ตะกาวีย์     อะกอ กุมมีย์  และฮัจญีอาลีอักบารีย์  ซึ่งเป็นตัวแทนจากท่านผู้นำสูงสุด ในการเยี่ยมเยียนบ้านต่างๆของทหารผ่านศึก พร้อมกับพบปะพูดคุย ถามไถ่ทุกข์สุข สถานะความเป็นอยู่ การรักษาเยียวยา  หน้าที่การงานและอุปสรรค์ปัญหา  พร้อมกับกล่าวขอบคุณในความเสียสละของเหล่าทหารผ่านศึกในการปกป้องพิทักษ์สงครามอันศักดิ์สิทธิ 


นอกจากนั้นบรรดาตัวแทนของวะลียุลฟะกีห์ตามแคว้น เมืองต่างๆ และอิมามนำนมาซวันศุกร์ทั่วประเทศ  ในฐานะตัวแทนจากท่านผู้นำสูงสุด ก็ได้เยี่ยมเยียนบ้านต่างๆของบรรดาทหารผ่านศึกทั่วประเทศอีกด้วย  พร้อมกับกล่าวขอบคุณในความเสียสละในการปกป้องพิทักษ์สงครามอันศึกสิทธิ์ 


700 /