สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุด ส่งสาส์นแด่มารดาของเหล่าชะฮีดนิรนาม

“แม่จ๋า หนู รออยู่นะ”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแด่เหล่ามารดา เนื่องในวาระการจัดงานพิเศษ  “แม่จ๋า หนู รออยู่นะ”      และการเทิดเกียรติแด่มารดาเหล่าชะฮีดนิรนาม  ที่จัดขึ้น ณ. อาคารศูนย์วัฒนธรรมกรุงเตหะราน 


ใจความของสาส์นที่เขียนด้วยลายมือของท่านเอง มีดังนี้


ด้วยพระนามของพระผู้อภิบาล


ขอความสันติจากพระองค์ พระผู้ทรงอนุภาพและเมตตายิ่ง  จึงประสบแด่หัวใจของเหล่ามารดาผู้มีความอดทนและเปี่ยมล้นด้วยศักยภาพ  หลังจากที่แก้วตาดวงใจของพวกท่านได้จากโลกนี้ไป และถวิลหาความรักได้เพียงแค่สัญลักษณ์ที่หลงเหลืออยู่เท่านั้น  แต่ก็หาพบไม่  และด้วยกับสิ่งเหล่านี้  ก็ยังคงมีความอดทน และด้วยความอดทนอันนี้สามารถสร้างวีรกรรมและบทบาทที่พิเศษและหาได้ยากยิ่ง    ซึ่งมรรคผลแห่งความอดทนอันยิ่งใหญ่ของเหล่ามารดาชะฮีดนิรนาม คือการเปิดตาใจของพวกท่านในการได้รับข่าวดีแห่งความเมตตาจากพระผู้อภิบาล  อินชาอัลลอฮ์ 


ซัยยยิด อาลี คาเมเนอี

7  มิถุนายน 2557 


700 /