สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ

สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของอาลิมผู้มีความยำเกรง

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ออกสาส์นแสดงความเสียใจ ในการเสียชีวิตของอาลิมผู้มีความยำเกรง มัรฮูม มัฆฟูร ฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลีมีน  ฮัจญีเชคอะซีซุลลอฮ์ อัฏฏอรดีย์ กูจานีย์ 


ใจความของสาส์นดังกล่าวมีดังนี้


بسم الله الرّحمن الرّحیم


ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ พระผู้ทรงเมตตาและกรุณาปรานียิ่งเสมอ


สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของอาลิมผู้มีความยำเกรง มัรฮูม มัฆฟูร ฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลีมีน  ฮัจญีเชคอะซีซุลลอฮ์ อัฏฏอรดีย์ กูจานีย์  (รอฮ์ มะตุลลอฮ์ อะลัยฮ์) ข้าพเจ้าของแสดงความเสียใจแด่ครอบครัวที่มีเกียรติ ญาติพี่น้อง บรรดามิตรสหายและผู้รักและติดตามในผลงานวิชาการของท่านมัรฮูมทุกท่าน อันเป็นผลงานวิชาการที่หลากหลายทั้งในด้านฮะดิษ ประวัติศาสตร์ ผลงานการแปลและสารานุกรมต่างๆ  


ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้พระองค์ทรงประทานความรอฮ์มัตและความมัฆฟีเราะฮ์ให้กับท่านมัรฮูมด้วยเถิด

ซัยยิด อาลี คาเมเนอี

26  กรกฎาคม 2557 


700 /